Öğrenci Kariyeri Banner

Şirketlerin En Çok Kullandığı Myers-Brigg Kişilik Testi Nedir?

Şirketlerin En Çok Kullandığı Myers-Brigg Kişilik Testi Nedir?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers tarafından, ünlü psikiyatrist Carl G. Jung'un kişilik/karakter analizlerinden yola çıkılarak hazırlanmış bir kişilik çözümleme çalışmasıdır. İlk önerildiği 1921 yılından bu yana kişilik/karakter analizi, kişisel gelişim ve takım formasyonu alanlarından dünyada en çok kabul gören metodolojilerden biridir aynı zamanda büyük şirketlerin işe alımda kullandığı en popüler kişilik testlerinden birisidir.

MBTI tip kombinasyonları insanlar arasındaki aşağıdakilerden kaynaklanan farkları göstermektedir:

 • Kişilerin dikkatlerini ve enerjilerini odaklamayı tercih ettikleri yer -  dışadönük/içedönük
 • Bir bilgiyi almayı tercih etme şekli - duyularla veya sezgilerle
 • Karar almayı tercih etme şekli - düşünme veya hissetme
 • Dış dünyaya yönelme şekli - algısal veya yargısal

Myers-Brigg

MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti kullanır:

 • I (İçe dönük)
 • E (Dışa dönük)
 • S (Duyumsayanlar- Sağduyulular)
 • N (Sezgilerini kullananlar)
 • T (Düşünenler)
 • F (Hissedenler)
 • J (Yargılayanlar)
 • P (Algılayanlar)

Ortaya çıkan bu sekiz harfin kombinasyonundan 16 değişik MBTI özelliği ortaya çıkar. MBTI harf özellikleri örnekleri: ISFJ , ENTP , ESFJ.. gibi kişilik tipleri ortaya çıkar.

İçe Dönükler (I)

İçe Dönükler (I)

İçe dönükler; sessiz, temkinli ve köşeye çekilen, olaylara ve kişilere derinlemesine bakan, bire bir yakınlık kuran, az ama derin ilişkileri olan, koruyucu, dışa kapalı, kendine dönük, enerjisini kendine saklayan ve kendi başına harekete geçen kişilik özelliklerine sahiptirler.

Dışa dönükler (E)

Dışa Dönükler (E)

Dışa dönükler; konuşkan, katılımcı, sosyal, dışa odaklı, birçok yüzeysel ilişkisi olan, girişken, açıksözlü, etrafına sosyal bir enerji saçan, dışarıda olan bitenle ilgili ve harekete geçmek için kendine takım arkadaşı arayan kişilik özelliklerine sahiptirler.

Sağduyulular (S)

Sağduyulular (S)

Sağduyulular; keskin bir gözlem yeteneğine sahip olan, çevreyi anında kavrayan, bugüne ve şimdiye odaklı, uyanık ve meraklı, hayatı, dünyayı yaşamak isteyen, geçmişine bağlı, ayakları yere sağlam basan, pratik, gerçekçi, ortak normlara uygun, güncel ve kullanılana yakın, geçmişten ders alan ve ikna edebilen kişilik özelliklerine sahiptirler.

Sezgilerini kullananlar (N)

Sezgilerini kullananlar (N)

Sezgilerini kullananlar; yaratıcı, olasılıklar dahilinde düşünebilen, gelecekteki olasılıkları değerlendirebilen, iç gözlemleri kuvvetli, kendini tahlil edebilen, içine doğan hislere güvenen, hayal gücü kuvvetli, kafası karışık, fantastik, kurguya açık, soyutlamaya yakın, gelecekten ilham alan ve ilham veren, sürekli beklenti içinde olan kişilik özelliklerine sahiptirler.

Düşünenler (T)

Düşünenler (T)

Düşünenler; bildiğinden şaşmayan, objektif, doğrucu, kişisel yargılarıyla hareket etmeyen, prensiplere ve kurallara odaklı, eleştirel yargıda bulunan, eşitlikçi, ölçen, hesaplayan, mantıklı ve test ederek düşünen kişilik özelliklerine sahiptirler.

Hissedenler (F)

Hissedenler (F)

Hissedenler; samimi, yardımlaşmacı, kendi yargılarıyla davranan, değerlere ve bağlılığa odaklı, anlayışlı, etkiye göre tepki gösteren, duyarlı, kendi yargılarından emin ve soruların arkasındaki itkileri görebilen kişilik özelliklerine sahiptirler.

Yargılayanlar (J)

Yargılayanlar (J)

Yargılayanlar; programlı, kurallar koyan, sistematik, düzenli, yöntemli, temkinli, tedbirli hareket eden, konuları karara bağlayan, sabit ve esnek olmayan, planlı, parçaları birbirinden ayrı tutan, geleceği dikkatle planlayan, başkalarının hayatını yöneten, onaylanmayı isyeten, iş bitirici ve sonucu görmek isteyen kişilik özelliklerine sahiptirler.

Algılayanlar (P)

Algılayanlar (P)

Algılayanlar; rutine karşı, alternatif arayan, anı değerlendiren, deneye açık, keşifçi, fikirlerle dolu, yeni fikirlerle hareket eden, esnek, rahatına düşkün, veri toplayan, parçaları karıştıran, olana uyum sağlayan, hayatın akışına açık, açık fikirli, telaş etmeyen, kadere inanan, süreleri önemsiz bulan, bekleyip görmeyi tercih eden ve opsiyonları açık tutan kişilik özelliklerine sahiptirler.

Myers-BriggBu 8 harf kombinasyonundan 16 farklı kişilik tipi oluşuyor:

 • Zanaatkarlar Dörtlüsü
  • ESTP - Kurucular
  • ISTP - Ustalar
  • ESFP - Oyuncular
  • ISFP - Düzenleyiciler 
 • Vasiler Dörtlüsü
  • ESTJ - Amirler
  • ISTJ - Sorgucular
  • ESFJ - Destekçiler
  • ISFJ - Koruyucular
 • İdealistler Dörtlüsü
  • ENFJ - Öğretmenler
  • INFJ - Danışmanlar
  • ENFP - Şampiyonlar
  • INFP - Şifacılar
 • Akılcılar Dörtlüsü
  • ENTJ - Mareşal
  • INTJ - Tepe yöneticiler
  • ENTP - Kaşifler
  • INTP - Mimarlar

Kişilik testinde yer alan soruların cevaplarına göre kişilerin 16 kişilik tipinden hangisine sahip olduğu belirleniyor. Bu test ile;

 • insanların sevdikleri,
 • hoşlanmadıkları,
 • güçlü yönleri,
 • zayıf yönleri,
 • olası kariyer tercihleri

ve diğer insanlarla uyumluluk dahil olmak üzere kendi kişiliklerini daha iyi keşfetmelerine ve anlamalarına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Myers-Brigg kişilik testine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

 

 


Beste Kurt

Okuyan, sorgulayan ve gelişime açık bir endüstri mühendisi adayı.

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.