Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici Nedir?

Yönetici Nedir?

TDK’ya bakıldığında yönetici: "Yönetme yetkisini elinde bulunduran", "yöneten kişi", "idareci" olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir kurumda ya da iş hayatının herhangi bir biriminde yönetme görevini üstlenen kişiler yönetici olarak isimlendirilir. Yöneticilik kavramı hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Ev yönetimi, ofis yönetimi, okul yönetimi, şirket yönetimi gibi çeşitli pek çok alanda yönetim faaliyetleri bulunmaktadır. Belirli bir grubu yönetmenin getirdiği birçok görev ve sorumluluklar da mevcuttur. Bunlar; iyi bir ekip kurmak, kurulan ekibi en iyi şekilde yöneterek verimli çalışma koşullarını sağlamak, kurumun hedeflerine ulaşması konusunda tüm çalışanları denetlemek ve işlerin ilerleyişini takip etmek.

Lider Nedir?

Lider Nedir?

Lider, kendisinde var olan gücü ve motivasyonu karşısındaki kişilere aktarabilen ve onları harekete geçirebilen kişilerdir. İnsanları ortak bir amaca ulaştırmak üzere onları destekleyen ve kişide var olan gücü eyleme dökmesini sağlayan kişiler liderlik özellikleri taşımaktadır. Liderlik genellikle kişide doğuştan gelen bir beceridir ancak liderlik özellikleri çeşitli okumalarla, eğitimlerle geliştirilebilir ve iyi bir lider olunabilir. Liderlerin öncelikle sahip olması gereken en önemli özellik, karşısındaki kişileri etkileyebilme kabiliyetidir. Liderler, çevresindeki insanları bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya teşvik ederek onların motivasyonunu sağlama görevini üstlenirler.

 

Başarılı Liderlere Örnekler

Her Yönetici Bir Lider Midir?

Tarihte büyük başarılara imza atmış başarılı liderler yaşamıştır. Başarılı Liderleri sizler için bir araya getirdik. İşte tarihte başarılı liderlere örnekler;

• Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881- 10 Kasım 1938): Tarihteki en büyük liderlerin başında gelen Atatürk, girmiş olduğu savaşlarda gösterdiği üstün yetenekleri ile adından çokça söz ettirmiş bir liderdir. Dünyada ilk ve tek örnek olmak üzere, Birleşmiş Milletler ‘in UNESCO örgütü tarafından, tüm ülkelerin oy birliği ile 1981 yılı 'Atatürk Yılı' olarak kabul edilmiştir.

• Büyük İskender (MÖ 356 - MÖ 323): Büyük İskender, Makedonların tarihte var olan en büyük imparatorudur.

• Julius Caesar (MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44): Dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilen Julius Casear, Roma’da askeri ve politik lider kabul edilir.

• Attila (MS 395-453): Atilla Türk liderler arasında yer alır. Avrupa'da 'Tanrının Kırbacı' olarak bilinmektedir.

• Cengiz Han (1162-17 Ağustos 1227) • Fatih Sultan Mehmet Han (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481): Oldukça büyük bir lider olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. Çalışmaları sonucu 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son vererek Orta Çağ'ın kapanmasına Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır.

• Napoléon Bonaparte (15 Ağustos 1769- 5 Mayıs 1821): Napolyon tarihteki en önemli komutanlardan biridir. Tarihte önemli liderleri bu şekilde sıralamak mümkündür.

 

Her Yönetici Bir Lider Midir?

Her Yönetici Bir Lider Midir?

 

Sizler için yönetici nedir, lider nedir teker teker açıkladık. Ancak “Her yönetici bir lider midir?” gibi bir soru ile karşılaştığınızda ne düşünmeniz gerekir? Öncelikle yönetici ve lider arasındaki farkların olduğuna değinmemiz gerekir. Yönetici ve lider arasındaki farkların başında liderlerin karşısındaki kişilerle bir kurması önemliyken yöneticilerde böyle bir ilişki kurma söz konusu değildir. Yöneticiler belirli bir sistem üzerinden ilişki kurarlar. Yönetici ve lider arasındaki farklardan bir diğeri liderin, bulunduğu ortamda yarar sağlayan ve çevresini etkileyebilen özellikleri olması beklenirken yöneticilerden bu beklenti oluşmaz. Dolayısıyla her yönetici bir liderdir diyemeyiz. Bu kişiden kişiye sahip olunan özellikler doğrultusunda değişiklik göster

Yönetici ve lider kavramları birbirine çok benzeyen kavramlardır. Ancak bu kavramlar birbirinin anlamını tam olarak karşılamazlar sadece birbirlerini tamamlayabilirler. Yönetici ve lider arasındaki farklar bulunur. Lider kavramı sahip olduğu yetki ve yetenekleri ile çevresine fayda sağlayan kişileri tanımlar. Lider kişiler çevresini etkileyebilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Ayrıca, sorumluluk sahibi ve bilgisi ve donanımı yüksek kişilerdir. Kararlarını alırken zekasını kullanır ve kendine güvenir.

Yönetici kavramı ise bir işte ya da bir konumda olan ve o konumdan sorumlu olan kişileri tanımlar. İşle ilgili tüm kontrol yöneticidedir ve görevlerin gözetimini yaparak işlerin düzenini sağlar. Yönetici ve lider arasındaki farklardan kısaca bahsettik, yazımızın devamında yönetici ve lider arasındaki farkları daha detaylıca görebilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

Yönetici olmak için kişinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Özellikle iyi bir yönetici olmak isteyen kişilerde aşağıda sıralayacağımız özelliklerin bulunması gerekmektedir. İşte iyi bir yöneticide olması gereken ortak özellikler şunlardır:

 • Çalışanlarını dinleyen onlara saygı duyan bir kişi olmalı. Çalışanları istedikleri zaman yöneticisine gidip sorunlarını konuşabilmeli ve fikirlerini söyleyebilmelidir.
 • Her zaman motivasyonu yüksek biri olmalı ve enerjisini çalışanlarına da aktararak onların motivasyonunu yükseltmelidir.
 • Yöneticiler çalışanlarına örnek bir birey olmalı ve davranışlarında tutarlı olmalıdır.
 • Yöneticiler çalışanlarına karşı adil olmalıdır. İşleri dağıtırken herkese eşit davranmalı ve adalet duygusuna her zaman önem vermelidir.
 • İyi bir yönetici çalışanlarını takdir etmeyi bilmelidir. Çalışanlarına duyduğu saygıyı onlara hissettirmelidir.
 • Empati yeteneği yüksek olmalıdır. Çalışanlarını anlayabilmeli ve onların bakış açısından bakabilmelidir.

İlginizi çekebilir: Üst Düzey Yöneticilikte Başarılı Olmanız İçin Gereken 8 Muazzam Yetenek

 

Liderin Özellikleri Nelerdir?

Liderin Özellikleri Nelerdir?

Liderlik kavramı günlük hayatta çok sık duyduğumuz bir kavramdır. Peki, her zaman duyduğumuz bu kavramın özellikleri tam olarak biliyor muyuz? Sizler için liderlik özelliklerini şu şekilde sıraladık:

 • Yeniliğe ve kendini geliştirmeye her zaman açıktır. Farklı fikirleri dinlemeyi sever ve bu fikirleri önemser.
 • İletişim becerisi son derece yüksektir. İnsanlarla iletişim kurmayı seven sosyal insanlardır.
 • Hata yapabilme ihtimalinin her zaman farkındadır. Ve hata yapsa da hatasını kabul eder ve bunu hemen düzeltme yollarını arar.
 • Kendine güveni tamdır. Her zaman özgüven sahibi olduğunu belli eder ve kendine güvenir.
 • Araştırmayı çok sever ve sürekli kendini geliştirme yolları arar.
 • Hırslıdır ancak bu hırs onu yenecek kadar etkilemez. Ve hırsına yenilmeden daima doğru ve sağlam adımlar atar.
 • Hitabet kabiliyeti güçlüdür.
 • Empati yeteneğine sahiptir ve daima karşısındakini anlamaya çalışır.
 • Bir problem ile karşılaştığında problemi çözmeye yönelen ve çözüm odaklı çalışan kişidir.
 • Sorumluluk sahibi ve sorumluluk almayı seven kişilerdir.

Dikkatinizi çekebilir: Bir Lideri Lider Yapan Özellikler Nelerdir?

 

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nedir?

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nedir?

Yönetici ve lider arasındaki farklar olduğundan bahsetmiştik. Lider ve yönetici arasındaki en büyük fark liderlerin kişiler koçluk yapması yöneticilerin ise kişileri yönlendirmesidir. Yöneticiler çalışanlarına iş verirler ve ondan bu işi yapmasını beklerler. Liderler ise onlara herhangi bir iş yüklemez, ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını söylemezler. Bir diğer fark liderler, karşısındaki kişilerle ilişki kurarlar yöneticiler ise ilişki kurmazlar, belirli bir sistem vardır ve o sistem etrafında ilişkileri devam eder. Liderler değişim için çabalar, yöneticiler ise belirli olan statüleri korurlar. Liderler risk alırlar ancak yöneticiler genellikle risk almayı tercih etmezler daha çok riskleri kontrol ederler.

Bu yazımızda sizlere yönetici ve lider arasındaki farklardan bahsettik. İyi bir liderin sahip olması gereken liderlik özelliklerinden ve iyi bir yöneticinin sahip olması gereken yönetici özelliklerinden bahsettik. Daha fazla bilgi edinmek için Bill Gates’in 8 Liderlik Sırrı içeriğimizi de okuyabilirsiniz.


İçerik Ekibi

Öğrenci Kariyeri yazarlarından İçerik Ekibi..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.