Öğrenci Kariyeri Banner

SGDD Göç Akademisi Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı 2021 Başvuruları Başladı

SGDD Göç Akademisi Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı 2021 Başvuruları Başladı

Her geçen gün önem kazanan göç alanında çalışan meslek uzmanlarının, özgün ve bilimsel bilgiler üretmesi için teşvik edilmesine yönelik destekler hayata geçirilecektir.

Bu kapsamda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) bünyesinde faaliyet gösteren SGDD Göç Akademisi, üniversitelerde göç ile ilgili tez çalışması yapacak araştırmacılara, araştırma bursu desteği sağlayacaktır.  Aynı zamanda, nitelikli ve yenilikçi araştırmaların yayınlara dönüştürülmesine yönelik destekler sunacaktır.

Bu amaçlarla yola çıkan SGDD Göç Akademisi, 2021 yılı itibariyle, göç alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturulabilmesi, birçok farklı disiplini de kapsayacak göç konulu bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bilimsel bilgi üretilmesinin daha etkin hale getirilmesi için 2 adet yüksek lisans ve 3 adet doktora tezine destek sağlayacaktır.

burs

Araştırma Destek Programı için son başvuru tarihi 5 Mart 2021 TR saati ile saat 17.30’dur.

 1. Programın Amacı

Göç alanına gerek ulusal gerekse uluslararası uygulamalarla bilimsel temellere dayalı çalışmalar kazandırmak büyük önem taşımaktadır. SGDD Göç Akademisi Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı ile göçle ilişkili özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaların artırılması hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’de birçok disiplini kapsayacak göç çalışmalarına çeşitlilik ve nitelik kazandırılması; uluslararası uygulamaların incelenmesi ve ulusal düzeyde bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların artırılması amaçlanmaktadır.

2. Araştırma Desteği Hakkında Bilgi

SGDD Göç Akademisi, araştırma alanı olarak göç alanını seçmiş olan ve geçici koruma, uluslararası koruma, sığınma, mültecilik, vatansızlık, insan ticareti, insan kaçakçılığı, sosyal uyum vb. konuları içeren, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup ders aşamasını tamamlamış öğrencilere destek sağlayacaktır.

Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı kapsamında bir sömestr boyunca 4 ay olmak üzere karşılıksız olarak verilecek destek miktarı,

 • yüksek lisans öğrencileri için 400 TL,
 • doktora öğrencileri için ise 6.000 TL dir.

Araştırma programı kapsamında hiçbir şekilde eğitim, ikamet, iş imkanı sağlamaya yönelik herhangi bir destek yoktur.

Araştırma Programı Türü Aylık Destek Miktarı Toplam Destek Miktarı Toplam Azami Destek
Yüksek Lisans 1.100TL 4.400TL 2 sömestr
Doktora 1.500TL 6.000TL 3 sömestr

Lisansüstü Tez Araştırma Desteği Dönemi Yükümlülükleri

Araştırma Programı desteğine hak kazananlar, SGDD Göç Akademisinin bildirdiği başlama tarihini dikkate alarak her bir sömestr sonunda bir Tez Gelişme Raporu, araştırma projesi bitiminde ise tez sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Gelişme ve sonuç raporlarının belirlenen formatta usulüne uygun olarak hazırlanması ve gönderilmesi gereken tarihte PDF dosyası olarak gocakademisi@sgdd-asam.org iletilmesi beklenmektedir. Araştırma desteğinin devamı için Tez Gelişme Raporları belirtilen formatta ve tarihlerde SGDD Göç Akademisi’ne sunulmalıdır.

Söz konusu raporlar SGDD Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme dikkate alınarak Kurul tarafından uygun bulunmayan raporların revizyonu istenir. Gelişme raporlarının verilmemesi veya revizyonun yeterli bulunmaması halinde desteğin devam edip etmeyeceği Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir.

Danışma Kurulu tarafından uygun görülen lisansüstü tezler SGDD Göç Akademisi tarafından kitap olarak yayınlanabilecektir.

Bursiyer, burs almak suretiyle SGDD Göç Akademisi tarafından belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır. Zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında SGDD Göç Akademisi bursu iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri SGDD’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3. Başvuru Koşulları ve Adayların Seçilmesi

SGDD Göç Akademisi Lisansüstü Tez Araştırmaları Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru için gerekli kriterler şunlardır:

 • Türkiye’deki veya YÖK denkliği kabul edilen yurtdışındaki bir üniversitenin 4 yıllık örgün eğitim fakültelerinden mezun olmak,
 • Yüksek lisans öğrencileri için; lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.50,
 • Doktora öğrencileri için; yüksek lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00,
 • Ders aşamasını tamamlamış, tez konusunu belirleyip onaylatmış adaylar ve henüz tez konusu belirlenmemiş olanların ise olası tez başlığını bildirmeleri halinde değerlendirileceklerdir.
 • Başka bir kurum veya kuruluştan burs almıyor olmak bir diğer önemli kriterdir.

Öğrencilerin akademik başarı durumları, akademik motivasyonları, araştırmanın akademik katkısı ve konunun özgünlüğü başvurular değerlendirilirken dikkate alınacak kriterler arasındadır. Adaylar belirlenirken cinsiyet eşitliğine dikkat edecektir.

4. Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için söz konusu belgelerin tamamının başvuruda yer alması gerekmektedir. Lütfen tüm belgelerin eksiksiz olduğuna dikkat ediniz. Herhangi bir belgenin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • SGDD Göç Akademisi Burs Destek Programı Başvuru Formu
 • Niyet Mektubu (1000-1500 kelime)
 • Özgeçmiş (CV)
 • Güncel öğrenci belgesi
 • Güncel transkript
 • Tez danışmanı, ders alınan veya birlikte çalışılan akademisyenlerin en az birinden alınmış referans mektubu
 • Üniversite/Enstitü tarafından tez önerisinin onaylandığını gösterir belge
 • Tezin yapılabilmesi için gerekli Etik Kurul izin belgesi
 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil Kaydı Sorgulama Belgesi
 • KVKK Aydınlatma ve Onay Metni
 • Başka bir kurum veya kuruluştan burs alınmadığına dair Beyanname.

Sunulan bilgilerin açık olmaması durumunda ek açıklama talep edilecektir. SGDD Göç Akademisi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı, başvuruya ilişkin başvuru formu ve eklerin tamamına https://sgdd.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Burs değerlendirme süreci aşamalı olarak uygulanacağından istenen belgelerin asılları değerlendirmenin sonraki aşamalarında burs desteği kazanan adaylardan ayrıca istenecektir. Adaylardan sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orijinallerini sunmaları isteneceğinden gerekli belgelerin sözleşme imza sürecine kadar muhafaza edilmesi önem taşımaktadır.

Başvuru formu ve ekleri indirmek için tıklayınız.

5. Başvuru Süreci ve Sonuçların Açıklanması

Başvurular, gocakademisi@sgdd-asam.org adresine e-posta yolu ile gönderilerek yapılmalıdır. Gerekli belgeler PDF formunda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.  Başvuru sırasında verilen bilgiler tamamen gizli tutulacak olup başka kişilere veya kurumlara iletilmeyecektir.

Burs programı için son başvuru tarihi 5 Mart 2021 mesai saati bitimidir (17.30).  Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvurular, Danışma Kurulu tarafından ön elemeden geçirilecektir. Danışma Kurulu ön elemeyi geçen öğrencilerle yüz yüze/çevrim içi mülakat gerçekleştirebilecektir. SGDD Göç Akademisi Danışma Kurulu’nun yapacağı değerlendirmenin ardından başvurularla ilgili sonuçlar en geç Mart ayı içerisinde  kişisel mail adreslerine e-posta ile bildirilecektir. Başvuruların reddedilmesi durumunda SGDD Göç Akademisi açıklama yapmayacaktır.

Başvuru sonrasında burs desteği almaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıt için gerekli belgelerini Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Birlik Mah. Katar Cad. No:11 Çankaya/Ankara adresine posta yoluyla ileteceklerdir.

6. Desteğin Kesileceği Haller

“Desteğin Kesileceği Haller” listesinde yer alan maddelerin ihlali söz konusu ise burs kesilebilir.

Desteğin Kesileceği Haller:

 • Burs başvurusunda bulunulan ve sözleşmede taahhüt edilen alanda ve konuda tez yazılmaması,
 • Lisansüstü öğrenim gördüğü kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve öğrenciliğinin bitmesi,
 • Öğrencinin devam etmekte olduğu kurumdan herhangi bir disiplin veya uzaklaştırma cezası alması,
 • Verilen süre içinde tezin bitirilememesi,
 • Yanlış bilgi veya belge beyanının tespit edilmesi.

* Burs desteğinin kesilmesine neden olan ve öğrencinin kusur ya da ihmalinden ya da yanıltıcı beyanından kaynaklanması hallerinde, ödenmiş olan desteğin geriye dönük olarak ve faiz ile birlikte tahsil edilir.

Başvuru için tıklayın


Sıla Beril Bakan

Endüstri Mühendisliği

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.