Öğrenci Kariyeri Banner

Yurt Dışında Yüksek Lisans İçin YLSY Burs Programı Başvuruları Başladı!

Yurt Dışında Yüksek Lisans İçin YLSY Burs Programı Başvuruları Başladı!

Amaç

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen YLSY Programı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmek üzere, yurt dışı lisansüstü öğrenim görmek üzere burslu statüde öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

YLSY Programı kapsamında, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim kalitesi yüksek, akredite edilmiş bir programda lisansüstü öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşları burslu olarak desteklenmektedir.

Burs Kapsamı

YLSY bursları, öğrenim ücreti, yurt içi ve yurt dışı yol masrafları, vize ve pasaport harçları, sağlık sigortası, aylık harçlık ve kitap yardımı olmak üzere yedi farklı kalemi kapsamaktadır.

Başvuru Koşulları

YLSY bursuna başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
  • Yabancı dil yeterliliğine sahip olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile bir suçtan hüküm giymemiş olmak
  • Askerlik hizmetini yapmış olmak veya erteletmiş olmak

Başvuru Süreci

YLSY başvuruları, her yıl Aralık ayında Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden alınmaktadır. 2023 yılı YLSY başvuruları 19 Aralık - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Sonuçları

YLSY başvuru sonuçları, her yıl Mart ayında açıklanmaktadır. Başvuru sonuçları, MEB'in internet sitesinde duyurulacaktır.

Mezun Olanlar

YLSY bursu ile yurt dışında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları halinde, öğrenim gördükleri ülke ve programın şartlarına göre, bir yıl süreyle staj yapabilecek veya doktora öğrenimine devam edebilecektir.

YLSY Programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. YLSY bursuna başvurmak isteyen adayların, başvuru koşullarını dikkatle incelemeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir.

Ek Bilgiler

  • YLSY Programı hakkında daha detaylı bilgi için, MEB'in internet sitesinde yer alan YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nu inceleyebilirsiniz.
  • YLSY başvuru sürecindeki sorularınızı, MEB'in Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne (0312 413 10 00) iletebilirsiniz.

Hemen Başvur


Tolga Kaan

Öğrenci Kariyeri'nde İçerik ve Medya Koordinatörü - İletişim ve İşbirlikleri için tolga_kaan[at]yahoo.com adresini kullanın.

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.