Öğrenci Kariyeri Banner

Gizli Kahramanlar: Sistem Analistleri

Gizli Kahramanlar: Sistem Analistleri

Sistem Analizi Nedir?

Bir işletme, şirket veya kuruluşta var olan bilişim sistemlerinin ne yapmak istediğini ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamak ve raporlamaktır. Sistem bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bileşenlere yapılan doğru yaklaşımlar analiz evresinde verimliliği arttırır. Bu noktada sistem analini ve sistem tasarımı birbirine çokça karıştırılmaktadır. Sistem tasarımı ise bir bilişim sistemini oluşturan ana ve alt parçaların nasıl uygulandığını ve çalıştığını detaylı bir şekilde tasarlamaktır. Temel fark ise analiz evresi, zaten kurulmuş olan sistemin analiz edilmesidir. Sistem tasarımında ise var olan sistemi yeniden tasarlamak veya yeni baştan bir sistemin tasarlanmasıdır.

Analiz evresinde neler yapılır?

Bilgiler Toplanır: Kullanıcılar, kurum vb. ile anket, okuma veya yüz yüze görüşme gibi teknikler uygulanarak proje süreci için gerekli olan bilgiler toplanır.

Sistem Gereksinimleri Belirlenir: İşlevsel Gereksinimler (Daha çok matematiksel, işlevsel gereksinimlerdir vergi hesaplamaları, üç aylık bilanço vb. Teknik ve Kaynak Gereksinimleri(Projenin teknik kısımlarını ilgilendirir sunucu kapasitesinin belirlenmesi, programlama dilinin seçimi vb.) Fiziksel Gereksinimler ( Örneğin sistem nereye kurulacak, coğrafi şartlar nedir, gerekli olan fiziksel şartlar nedir gibi sorular cevaplanır.) Sistem Ara yüzü (Sistemle ilgili girdiler belirlenir.) Veriyle ilgili gereksinimler ( Veriler nereden gelecek, ne sıklıkla gelecek vb. sorular cevaplanır.) Güvenlik Gereksinimleri (Ne tip bir güvenlik sistemine ihtiyaç duyulduğu ne sıklıkla önlem alınacağı belirlenir.) Kullanıcılar ve insan faktörü (Yeniliğe karşı oluşan direnç, kullanıcıların muhtemel problemleri)

İlk Örnek (Prototip) Hazırlanır: Bu aşamada hem kullanıcıyı daha iyi anlamak için hem de tasarım ekibindeki personel ile daha iyi bir tasarım geliştirebilmek için fikir alışverişinde bulunulur, prototip üzerinde gerekli düzeltmeler gerçekleştirilir.

Alternatif Çözüm ve Öneriler Sunulur: Toplanan bilgiler, belirlenen gereksinimler vb. için sistemin maksimum verimlilikte çalışabilmesi adına stratejiler ve çözüm önerileri proje yönetim ekibine sunulur.

Çözüm ve Önerilerin Değerlendirilmesi: Bu aşamada sunulan çözüm önerileri değerlendirilir, bu işlem için en uygun evre analiz evresidir.

Sistem Analisti Nedir?

Sistem analisti; Bilgi teknolojilerini kullanarak iş problemlerini çözümlemek için analiz yapar, sistem üzerinde küçük değişiklikler yapar veya kullanılması mümkün değil ise yeniden yapılandırmak üzere analiz yapar. Bir sistem analistinde bulunması gereken özellikler teknik, işletme ve insan ilişkileri olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Genel olarak bilgisayarlar ve çalışma ilkeleri, programlama dilleri, insan ilişkileri, organizasyon yapıları vb. gibi sayılabilir. Bu işlemler sırasında sistem analistinin eline çok sayıda mahrem bilgi geçeceği için etik bu konuda çok önemlidir.

Sistem Analistinin Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Sistem analistlerine şirketlerde sistemin gereksinimleri ve oluşabilecek olası problemler sonucu ihtiyaç duyulmaktadır. Karşılaşabileceği sorunlara ölçeklendirilebilir çözümler getirmekle yükümlü olan sistem analistinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

  • İşletmenin gereksinimlerini karşılayacak ve sürdürülebilir bir sistem tasarlamak.
  • Oluşturulan veya var olan sistemde bir sorunla karşılaşıldığında, sistematik olarak sorunları giderebilmek.
  • Sistem üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin sisteme olan etkilerini gözlemlemek ve raporlamak.
  • Problem çözme sırasında, sistemin bütünlüğünü bozmadan, detaylı bir şekilde analiz ve raporlamalarını hazırlamak.
  • Ayrıntılara önem vererek analiz sırasında hiçbir detayı atlamadan süreci kontrol altında tutmak.

Özgün İçerik

 


Tayfur Kahraman

Istanbul Medipol University - Management Information Systems

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.