8 Maddede Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

"Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur."

ZİYA GÖKALP

Uzun uzun çalışmalar bitti artık en karasız bölümdesiniz ve kafanızda birçok soru olduğunu öyle yapsam şöyle olur böyle yapsam öyle olur diye düşünüp durduğunuzu biliyoruz bu yüzden 8 maddede size Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum.

1. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün tanımı nedir ? 

-Bir milletin varlığı, dili ve edebi eserleri ile somutlaşır. Bu varlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi açısından da Türk Dili ve Edebiyatı alanının merkezi bir rolü bulunmaktadır.Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Türk dilinin tarihsel gelişimini, akıl ve dil arasındaki, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi inceler. Bunun için Türk dilinin tarihinden ve bu dönemlere örnek oluşturabilecek metinlerden yararlanır bu metinleri inceler günümüz Türkçesine çevirir ve geçmişimize ışık tutmamıza yardımcı olur.

 

2.Mezunlar ne iş yapar ? 

-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okuyan öğrenciler, metin yazarı, reklamcı, redaktör, editör, yayımcı, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada ve yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk ya da sunuculuk kurslarında eğitmenlik yapabilirler. Bunların yanı sıra üniversitelerde Türk dili okutmanı, araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar ortaokul ve liselerde  okullarda Türkçe öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, lisansüstü eğitime devam edenlerin de üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma seçenekleri de bulunmaktadır.

3.Bölümü seçecek öğrencilerin ne gibi yetkinliklere sahip olması gerekir ? 

-Türk dünyası ve kültürüne meraklı olmak

-Edebiyatın roman, hikâye, şiir veya tiyatro gibi çeşitli alanlarına meraklı olmak gerekmektedir. Bu sadece Türk edebiyatıyla sınırlı değildir çünkü Türk toplumu birçok kültürle iç içe yaşamış bir toplumdur.

-Okumayı ve okuduklarını analiz etmeyi sevmek ve bunları yazıya dökebilme yetkinliğine sahip olması gerekir. 

-Alanla ilgili bir çalışma düzenlemek ve yürütebilmek için gerekli olan iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilmesi gerekir.

-Geleneksel ve çağdaş edebiyat ve dil kuramlarını ileri düzeyde bilmek ve tarihi ve günümüz edebi metinlerini belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirerek edebi ve dilsel eleştiri yapabilmek (sentez, değerlendirme, değer biçme)

4.Derslerin adları ve içerikleri nelerdir?

-Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı kapsamında bulunan Edebiyat Teorileri, Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma, Batı Edebiyatı, Şiir Estetiği, Şiir Tahlilleri, Edebiyat Eleştirisi Uygulamaları gibi derslerde yakın tarihte verilmiş Türk edebi eserleri, sanatçıları, edebi akımları ve edebiyat toplulukları incelenerek çeşitli edebiyat kuramları doğrultusunda ayrıntılı tahlil çalışmaları yapılmaktadır.

-Eski Türk Edebiyatı bilim dalında bulunan Klasik Türk Edebiyatında Türler, Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Nesir Dili, Klasik Türk Edebiyatında Aşk Mesnevileri, Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metinler ve Toplumsal İlişkiler gibi dersler 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına dek uzanan klasik Türk edebiyatı ürünleri, sanatçıları ve sanat anlayışlarını incelemeye yöneliktir.

-Eski Türk Dili bilim dalı kapsamında bulunan Eski Türkçe (Göktürkçe-Uygurca), Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi derslerde Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynaklarından başlanarak Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri incelenmektedir.

-Yeni Türk Dili bilim dalında bulunan Türkiye Türkçesi Grameri, Osmanlı Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Çağdaş Azeri Türkçesi, Türkçenin Güncel Sorunları, Modern Dilbilim gibi derslerle günümüz Türkçesinin genel yapısı modern dilbilimi literatürü ışığında diğer Türk lehçe ve şiveleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

-Türk Halk Edebiyatı bilim dalında bulunan Mitoloji ve Efsane, Halkbilimi, Halk Edebiyatı, Türkolojiye Giriş gibi derslerde sözlü edebiyat ürünlerinin biçim ve içeriğini oluşturan unsurlar modern halkbilim kuramları bağlamında incelenmektedir.

ve yukarıda yazılı olan derslerin yanında birçok mesleki seçmeli ders seçerek bu derslere destek olabiliriz.

5.Yabancı Dil İmkanları Nedir? Hazırlık Zorunlu Mudur?

-Bir yıllık isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından sonra dört yıllık lisans programı verilmektedir. Fakat bu üniversiteden üniversiteye farklılaşır ama bölümde zorunlu İngilizce eğitimi yoktur.

6. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Zorunlu Staj Var Mıdır?

Formasyon alma dahilinde staj zorunludur yetkili merciler lise veya ortaokullara atama yapar. Fakat formasyon almadan staj yapma imkanı yoktur. 

7. Mezunların ortalama kazancı nedir? 

Formasyon alarak devlet okullarında öğretmen olarak çalışmaya başlarsak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde çalışan öğretmenlerin tümü küçük farklar dışında aynı maaşları almaktadırlar. 2020 yılı Ocak ayı zammı sonrasında kamuda çalışan en düşük öğretmen maaşı 3850 TL civarındadır. Bu tutara ek ders ücretleri dahil değildir. Bu maaş öğretmenin haftalık 15 saat derse girmesi karşılığında verilmektedir. Eğer öğretmen haftalık 15 saatten fazla derse giriyorsa girmiş olduğu her ders saati başına 17 Türk Lirası civarında ek ders ücreti almaktadır.

-Üniversitede araştırma görevlisi olarak başlarsak 

Araştırma Görevlisi; 

4/1         6 (Hizmet Yılı)      6.593 TL (Vergi Oranı %15)         6.477 TL (Vergi Oranı %20)
5/1         3(Hizmet Yılı)       6.577 TL(Vergi Oranı %15)          6.462 TL(Vergi Oranı %20)

7/1         0(Hizmet Yılı)      6.479 TL (Vergi Oranı %15)          6.365 TL(Vergi Oranı %20)
 

8. Bonus:Türk Dili Ve Edebiyatının bizim için en önemli özelliği:

"Sayısal bölümlerin çoğu bizim hayatımızla oynar. Sözel bölümler ise bir toplumun külltürüyle oynar."  Bu yüzden her Türk genci ilk olarak diline ve kültürüne sahip çıkarsa başaramayacağı bir şey yoktur. 

 

 

   " Türkçe atalarımızın dili; anadil, diller güzeli. Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan hızlı, bürümcükten ince, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak, sudan duru Türkçe! "    

Ruşen Eşref Ünaydın

Türkiye Geneli Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sıralı En İyi 22 Üniversite: 

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 5 477,62476 497
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 4 460,16781 1068
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 3 457,98843 1177
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 60 457,85569 1185
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 3 453,98460 1382
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 3 452,87005 1447
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 10 424,97514 5033
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90 406,46165 11348
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 383,42567 28390
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 382,08302 29786
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 65 376,13009 36659
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 375,58548 37355
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 373,75410 39753
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 5 372,67830 41260
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 7 371,58854 42769
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 6 366,84229 49925
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 5 366,42877 50596
EGE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 366,35620 50705
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 50 366,24342 50898
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 360,77895 60345
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 4 360,55339 60784
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 360,32145 61217

 

Özgün İçerik


Elif Turanlıgil

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Elif Turanlıgil..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.