Öğrenci Kariyeri Banner

Esrarengiz 4 Tablonun Gizemi

Esrarengiz 4 Tablonun Gizemi

Sanat bir dışavurumdur. Resmeden kişi psikolojisini, karakterini ve duygularını resme yansıtır. Bir tabloyu incelerken sadece çizgileri görmeyiz, aynı zamanda sanatçının tabloda açığa çıkardığı hisleri de görürüz. 

Bazı sanatçılar, sadece duygularını yansıtmamış, tablolarının içine gizemler de yerleştirmişlerdir. Böylece, tablolardaki gizemleri çözmeye yönelik ünlü tartışmalar süregelmiştir. Tabloların gizemini çözmek için bilim dünyasından da yardım alınmış, uzun süren araştırmalar söz konusu olmuştur.  

İşte, bu esrarengiz tablolardan dördünü sizler için derledik. 

1. Mona Lisa – Leonardo da Vinci (1452-1519) 

esrarengiz resimler1

“Mona Lisa, gülümsüyor mu, gülümsemiyor mu?” sorusu günümüzde bile bu tablo hakkında en merak edilen sorudur. Çünkü tabloya bakan bazı kişiler bir gülümseme görürken, bazı kişiler ise nötr bir yüz ifadesi görmektedir.   

Yapılan bilimsel araştırmalar Mona Lisa’nın duygu durumunu ortaya koymuştur. 2005 yılında Hollandalı araştırmacılar, ‘Duygu Tanımlama’ programları ile birlikte bir araştırma gerçekleştirdiler. Araştırmanın sonucunda, Mona Lisa’nın duygu yüzdeleri %83 mutlu iken, %9 iğrenmiş, %6 korkmuş ve %2 sinirli olduğunu buldular. 

2. Arnolfi’nin Evlenmesi – Jan van Eyck (1390-1441) 

esrarengiz resimler 2

Arnolfi’nin Evlenmesi portesinin, orta yerinde bir dış bükey ayna vardır ve bu aynanın üzerinde “Jan van Eyck  buradaydı," yazar. Aynada ise Jan van Eyck, Arnolfini'yi, Arnolfi'nin karısını, kendisini ve resmin yapımını izleyen çeşitli izleyicileri de resmetmiştir. Ayrıca, tablo bir fotoğraf netliğindedir, bu netliği sağlamak için Jan van Eyck katmanlı boyama tekniği kullanmıştır. Tablodaki yeşiller içindeki kadının hamile olup olmadığı yine üzerinde durulan bir başka konudur. Bazı çevreler hamile olmadığını elbisesinin kemeri yüzünden bu şekilde gözüktüğünü söylerken, bazı çevreler ise aristokrat geleneğin değişmesi neticesinde evlenmeden önce hamile kalımının yaygınlaşması şeklinde yorumlamışlardır. 

3. Atina Okulu –  Raffaello Sanzio (1483-1520) 

esrarengiz resimler 3

Resimde, 59 figür yer almıştır ve bu figürler, çeşitli branşlara göre sağa, sola ve ortaya şeklinde kümelenmiştir. Sağ kısımda geometri ve astronomi ile uğraşanlar, sol kısımda müzik ve aritmetik ile uğraşanlar, resmin orta kısmında ise bilim adamları, filozoflar yer almıştır. Orta kısımda yer alan iki isim Klasik Yunan felsefesinden Platon ve Aristoteles’tir. 

Platon’un elinde eseri Timaeus vardır ve eli ile yukarıyı göstererek gerçek bilgi kaynağının gökyüzü olduğuna işaret etmektedir. Aristoteles’in elinde ise ünlü eseri Ethics vardır, eliyle aşağıyı göstererek bilginin tüm kaynağının yeryüzü olduğunu söyler. Halen resimdeki figürlerin ve bunların neyi yansıttığına ilişkin çeşitli varsayımlar yapılmaktadır. 

4- Yaşlı Gitarist – Pablo Picasso (1881-1973) 

esrarengiz cinayetler4

Resimde yaşlı bir adam yerde oturmuş, kafası öne eğik bir biçimde gitarını çalıyor ve adam  gitarını çalarken hüzünlü bir ruh hali içerisindedir. Ama bu resme dair en şaşırtıcı nokta; x ray tarama ile görülen bir kadın portresinin varlığıdır.  

Picasso’nun o dönemlerde fakir olduğu bilinen bir gerçek ve tuvallerini birden fazla kez kullanmaktadır. Bu yüzden, Picasso’nun ilk önce bir kadın resmi çizmeye başladığı daha sonrasında ise bundan vazgeçip üzerine yaşlı adamı çizmeye başladığı varsayımı yapılmıştır. 

 

 


0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.