Öğrenci Kariyeri Banner

ATEG Vakfı, Üniversite Öğrencilerine 9 Ay Boyunca Karşılıksız Burs Verecek!

ATEG Vakfı, Üniversite Öğrencilerine 9 Ay Boyunca Karşılıksız Burs Verecek!

ATEG Vakfı, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi olan lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecek. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilecek.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı bursları, aşağıdaki koşulları sağlayan lisans öğrencilerine verilecektir. 

Başvuru İçin Gerekli Olan Şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).
 • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi,
 • E – devletten alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
 • İban No

ATEG karşılıksız bursuna online olarak başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022’dir.

Burs başvurusu için buraya tıklayabilirsiniz.


Tuğba Duman

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Tuğba Duman..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.