Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Bursu Başvuruları Başladı

AGEYV bursları ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize destek olmak adına sağlanan burslardır. Burslarımız karşılıksız olup, 9 ay boyunca (1 Ekim-30 Haziran) aylık olarak ödenmektedir.

Burs başvuruları her yıl 1 Ağustos- 30 Ağustos tarihlerinde alınır.Burs başvuruları her yıl yenilenir (Eski bursiyerlerin de her yıl başvurularını yenilemeleri gerekir).

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

TC vatandaşı olmak- Demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak
Lisans öğrencileri için uzaktan eğitim ve/veya açık öğretim öğrencisi olmamak daha önce üniversite bitirmemiş olmak
Başvuru tarihinde 24 yaşını geçmemiş olmak
Eğitim devamı için maddi yardıma ihtiyacı olmak
Aynı ailede başka bir öğrencinin hali hazırda AGEYV bursu alıyor olmaması
Sabıka kaydı bulunmaması
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
Sınıf tekrarı yapmamış olmak
Başka resmi veya özel kurumdan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu hariç)
Herhangi bir kazancının olmaması
Başarılı olması ( Diploma notu/not ortalaması/karne notu 100’lük sistemde 75 ve üzeri, 5’lik sistemde 3,75 ve üzeri, 4’lük sistem de 3 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak)

NOT: Yukarıda aranan şartların dönem içerisinde sağlanamadığı anlaşıldığında burs kesilecektir.

Burs almak isteyen öğrenciler AGEYV internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurup info@ageyv.org.tr adresine gönderir ya da internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuru yaparlar. İlgili başvurular AGEYV tarafından değerlendirilerek bursiyer seçimi gerçekleştirilir. Değerlendirme sonuçları başvuru bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-posta yolu ile bildirilecektir. Burs almaya hak kazanan bursiyerlerin 7 gün içerisinde AGEYV tarafından talep edilen belgeleri e-posta veya posta aracılığı ile AGEYV’e iletmeleri gerekmektedir.

Burs Almaya Hak Kazanan Üniversite Öğrencilerinden İstenen Belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
ÖSYM sonuç belgesi (üniversiteye yeni başlayanlar için)
Not ortalaması gösterir lise diploması
Transkript ve güncel öğrenci belgesi
Sabıka kaydı belgesi (e-devlet)
İkametgah belgesi (e-devlet)

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayan anne ve babalar için SGK kaydı olmadığına dair belge, aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi )

İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)


Edip Gençler

Software Development Engineer

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.