Yalnızlık Beyinde Nasıl Görünüyor?

Yalnızlık Beyinde Nasıl Görünüyor?

Yeni bir araştırmada yalnız olduğunu belirten insanların beyinlerinde farklılıklar tespit edildi. Yalnız insanların beyinlerinde bulunan farklı beyin bölgelerinin hacimlerindeki farklılıkları ve bu beyin bölgelerinin sinir ağları üzerinden kurduğu iletişimlerin farklı olabileceğini gösteren bulgulara ulaşıldı.

McGill Üniversitesi’nden araştırmacılar, Birleşik Krallık Biobank’daki verileri kullanarak yaşları 40-69 arasındaki 40 bin kişinin manyetik rezonans görüntüleme(MRG) verilerini, genetiklerini ve psikolojik öz değerlendirmelerini inceledi. Bu veriler üzerinden yalnız olduğunu ifade edenler ve etmeyenler üzerinde beyin yapılarını karşılaştıran bir araştırma yaptılar.

yalnızlık ve beyin

Yapılan araştırmalar sonucunda yalnız olduğunu belirtenlerin beyinlerindeki farklılık olduğu ortaya konuldu. Bu farklardan biri varsayılan ağ ( default network ) bölgelerindeki gri madde hacminin daha fazla olması diğeri ise hipokampusu diğer beyin bölgelerine bağlayan forniks sinir lif demetlerinin yalnız bireylerde mikro yapısal bütünlüğü daha iyi korunmuştur.

Varsayılan Ağ ( Default Network ) Nedir?

yalnızlık ve beyin

Varsayılan ağ hayal kurma, geleceğe hazırlanma, çağrışımlar arasında ilişki kurma veya bellek kayıtlarını tanımlama gibi farklı işlevleri yerine getirmektedir. Yalnız kişilerde yapılan araştırmada bulunan bu bölgenin daha güçlü bir bağlantı yapması ve daha büyük hacme sahip olması bize farklı bulgular sunuyor. Bu bulgular yalnız insanların sosyal izolasyonlarının üstesinden gelebilmek için hayal gücünü, geçmiş hatıralarını veya geleceğe yönelik umutlarına yoğunlaşmalarından kaynaklanıyor olabilir.

Yalnız erkek ve yalnız kadınlar üzerinde yapılan karşılaştırmada ise varsayılan ağ hacminin yalnız erkeklerde daha fazla olduğunu gözlendi. Bu da aslında gösteriyor ki yalnız erkeklerin geçmişe daha çok döndüğünü ve hayal gücünü kullandığını ortaya koyabilir.

Forniks Nedir?

yalnızlık ve beyin

Hipokampus, belleğe giriş kapısıdır. Burada kısa zamanlı anılar uzun zamanlı anılara dönüştürülür. Bu bölge geçmişte olan şeyleri hatırlama ve yeni şeyler öğrenmede etkili olan bölgedir. Forniks ise hipokampusu diğer beyin bölgelerine bağlayan yay şeklinde bir sinir demetidir.

Yalnız bireylerde forniks sinir liflerinin bütünlüğünün daha fazla olduğu gözlenmiş ve sinir yolunun yapısı daha iyi korunmuştur.

demans

Yalnızlık giderek artan bir şekilde büyük bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir ve önceki çalışmalar, yalnızlık yaşayan yaşlıların bilişsel gerileme ve demans riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yalnızlığın beyinde kendini nasıl gösterdiğini anlamak, nörolojik hastalıkları önlemenin ve daha iyi tedaviler geliştirmenin anahtarı olabilir.


Eda Yeşilkaya

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Eda Yeşilkaya..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.