Öğrenci Kariyeri Banner

Sosyalizasyon Nedir?

Sosyalizasyon Nedir?

Sosyalizasyon, toplumsallaşma bu terimler toplumun bireylere olağan normları ve değer yargılarının öğretilmesi anlamına gelmektedir. Birey bu durum içerisinde toplum içerisinde öğretilen yargı, değer ve normları öğrenerek, toplumun bireylere yüklediği rollerin toplumda sirkülasyon içerisinde devamıdır. Bireyin sahip olduğu veya toplum tarafından öğretilen rollerin ve statülerin getirdiği davranış şekillerini toplumun beklentilerini öğrenme halidir. Birey kendini toplumun bir parçası olmayı toplum tarafından kabul görmüş davranışların, insan davranışlarına yön veren toplumsal kültürel normları öğrenir. Öğrendiklerini benimseyip bu normlar dahilinde davranmaya başlar ve toplumla bütünleşir ve parçası haline gelir.

Toplumun sağlıklı bir şekilde büyümesi, devamını ettirebilmesi için sosyalizasyon sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülmesine ve yeni nesile miras misali aktarımıyla oluşmaktadır. Bu süreç devamlılık halindedir fakat belirli bir toplum içinde söz konusudur. Soyut toplum ya da bireyin içinde bulunmadığı veya bütün toplumlara göre sosyalizasyondan bahsedilemez. Her toplumun yapısı farklı olduğundan belirlenen işlevler ve biçimler farklı olmaktadır. İlkel toplumlarla modern toplumlarda sosyalizasyon sürecinde farklılıklar oluşmaktadır. Her kültürün kendine özgü toplumsallaşma karakteri nedeniyle, bireyler arasında farklılıklar gözlenmektedir. Bireyin içinde bulunduğu topluma uygun, uyum sağlayan davranışları öğrenmesi bir etkileşim süreci olarak sosyalizasyon toplum içinde farklı konumlarda bireyin kendi şartlarına uygun düşünce ve davranış biçimlerinde toplum içerisinde yaşamayı var olmayı öğrenmesidir. Fakat her öğrenme süreci sosyalizasyon olarak değerlendirilmez.

Sosyolojik yaklaşıma göre sosyalizasyon, belirli toplum içinde süregelir. Sosyalizasyon, insanın varoluşuyla ortaya çıkmış bir olgudur. Dünyaya gelen insan, sosyalizasyonla birlikte toplum değerlerini, normlarını, benimseyerek toplumun bir üyesi haline gelmektedir. Bu süreçle birlikte birey toplumda bir kimlik sahibi olmaktadır. İnsan, kişisel farklılıklara rağmen toplumla birlikte topluma uygun kimliğe sahip olmayı kendine özgü davranış ve düşünce kalıplarına uygun hareket etmeyi öğrenmektedir. Ayrıca toplumsal alanlarda meydana gelen gelişmeler (sanayileşme, küreselleşme vb.) toplumun biçimlenmesine önemli etkileri vardır. Bunlar bireysel yaşantımızda dâhi değişim ve dönüşüme etkilidir. Günümüzde değişen dünyada farklılıklar içerisinde olan toplumsallaşmanın düzenin sağlanması ve bireylerin yetişmesinde büyük rol oynamaktadır.

Kaynak


Beyza   Kara

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Beyza Kara..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.