Öğrenci Kariyeri Banner

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Mutlaka Okuması Gereken 10 Kitap

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Mutlaka Okuması Gereken 10 Kitap

Siyaset Bilimi, öğrencilerin çok fazla okuma yapılması gereken bir bölümdür. Teorik bilgilerin büyük önem taşıdığı bu bölümde hem ulusal hem de uluslararası konulara odaklanmak önemlidir.  

Siyaseti anlayabilmek için en başından başlanması gerekmektedir. Bu yüzden de siyasetin doğuşu, kökeni, tarihsel süreci, siyasetin dönüşümü ve ilerleyen süreçte içinde bulunduğu durum, kavram ve tarih ekseninde değerlendirilir.  

Siyaset Bilimi öğrencilerinin veya bu bölümü okumak isteyenlerin, okuması gereken 10 kitabı sizler için derledik. Keyifli okumalar. 

1.Prens - Niccolò Machiavelli  

Devlet yönetiminin sürdürülmesi ve korunmasının nasıl mümkün olabileceği “Makyavelist düşünce” bağlamında açıklanır. Kitaptaki temel konu ise korkulan ama nefret edilmeyen bir kralın ülkeyi işgalden kurtarıp tek bir egemenlik altında toplaması için sunulan önerilerdir. 

2.Totalitarizmin Kökenleri  - Hannah Arendt 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-2
 

Kitabın yapısı "Antisemitizm", "Emperyalizm" ve "Totalitarizm" olmak üzere üç başlık altında yapılandırılmıştır. Totaliter siyasi ortakları Nazizm ve Stalinizmi inceleyen 20. yüzyılın en iyi kitaplardan biridir. 

3. Toplum Sözleşmesi- Jean-Jacques Rousseau 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-3

Siyasi bir sistemin kurulabilmesi için toplum sözleşmesinin bunu için en iyi yol olduğu kitapta anlatılmaktadır. Avrupa’da ve özellikle de Fransa’da bu kitap, büyük toplumsal reformlar ve dönüşümler için rehber kitap olmuştur ve sistemleri etkilemiştir.  

4. Amerika'da Demokrasi- Alexis de Tocqueville 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-4

Alexis de Tocqueville ve Gustave de Beaumont, Amerika’daki hapishaneleri incelemeleri için 1830 yılında birlikte Amerika’ya gönderilmişlerdir. Tocqueville,  Amerikan demokrasisinin Fransa tarafından örnek alınması gerektiğini savunmuştur. 

5. Sokrates’in Savunması-Platon 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-5

Bir grup Atinalı tarafından Sokrates gençlerin ahlakını bozuyor ve tanrılara inanmıyor denilerek suçlanmıştır. Kitapta ise bu durumun neden olduğu mahkeme süreci anlatılmıştır. 

6. İdeal Devlet-Farabi 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-6

Farabi, İdeal Devlet’i Fazilet Şehri üzerinden, bir başkanın erdemlerini sayarak anlatır. Bir beden gibi işleyen toplum ve şehrin güçlü ve zayıf yanlarını ayrıntılı bir şekilde kitapta bulmak mümkündür. 

7. Ulusların Zenginliği- Adam Smith 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-7

1776 yılında yayımlanan Ulusların Zenginliği çağdaş iktisat alanındaki ilk eserdir. Adam Smith eserde kapitalizme köklü yaklaşımlar getirmekte ve merkantilizmi eleştirmektedir. 

8. Üç Tarz-ı Siyâset- Yusuf Akçura 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-8

Yusuf Akçura makalesinde döneminin en önemli üç akımı olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü ele almıştır. Bu akımların güçlü ve zayıf yanlarını makalesinde ayrıntılı şekilde anlatmıştır. 

9. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler- Mehmet Ali Ağaoğluları 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-9

Kitap, Batı siyasal düşünce tarihini Antik Yunan kent devletleri olan polisten başlatıp, 1789 Fransa Devrimi’nin burjuva dünyasını haber vererek bitirmektedir. 

10. Leviathan- Thomas Hobbes 

Siyaset Bilimi Öğrencilerin Okuması Gereken 10 Kitap-10

Thomas Hobbes tarafından kaleme alınan Leviathan 1651 yılında yayımlanmıştır. Kitapta, doğal yasaları baz alarak (Tanrı buyrukları) ideal devletin oluşması için gereken yolları göstermiştir. 


0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.