Öğrenci Kariyeri Banner

Proje Yönetimininde Maliyet-Zaman-Kalite

Proje Yönetimininde Maliyet-Zaman-Kalite

Proje kısıtlamalarının bir modeli olan demir üçgen, başarılı bir proje yönemi yapmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Proje üçgeni olarak da bilinen üçgen; zaman, bütçe ve kapsam sabitlerinin içinde kaliteyi bulundurur. Bu üçgende herhangi bir sabit değiştiğinde diğer iki sabitinde değişmesi gerekir. Burada en büyük görev proje yöneticisine düşer. Proje yöneticisinin işi, bu üçgenin bozulmasını önleyerek bir bütün halinde tutmaktır.

Peki nedir bu demir üçgen?

Demir Üçgen, bir projenin uygulanması ve yürütülmesinden kaynaklanabilecek zorlukları analiz edebilmek için yöneticiler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Kökenleri belirsiz olmakla beraber 1950'lerden beri kullanılmaktadır. Bütün projeler büyüklüklerine bakılmaksızın birçok kısıtlama olacaktır. Pek çok proje kısıtlamasına rağmen bunlar, başarılı proje yürütme ve etkili karar verme için engeller olmamalıdır. Her proje için birbirine bağlı üç temel kısıtlama vardır; zaman, maliyet ve kapsam. Bu aynı zamanda Proje Yönetimi Üçgeni olarak da bilinir. Bir proje yönetimi üçgenindeki üç kısıtlama zaman, maliyet ve kapsamdır. Bu üçgende herhangi bir sabit değiştiği zaman diğer iki sabitinde değişmesi gerekir. Örneğin; bir projenin kapsamı genişletilirse bu ölçüde zaman ve bütçeninde artması gerekir.

Demir Üçgen, proje yönetiminin kısıtlamaları modelidir. Proje yönetimi üçgeni, bir projenin uygulanması ve yürütülmesinden kaynaklanabilecek güçlükleri analiz etmek veya anlamak için yöneticiler tarafından kullanılır. Bütün projeler büyüklüklerine bakılmaksızın birçok kısıtlama olacaktır. Pek çok proje kısıtlamasına rağmen bunlar, başarılı proje yürütme ve etkili karar verme için engeller olmamalıdır. Her proje için birbirine bağlı üç temel kısıtlama vardır; zaman, maliyet ve kapsam. Bu aynı zamanda Proje Yönetimi Üçgeni olarak da bilinir. Bir proje yönetimi üçgenindeki üç kısıtlama zaman, maliyet ve kapsamdır. Bu üçgende herhangi bir sabit değiştiği zaman diğer iki sabitinde değişmesi gerekir. Örneğin; bir projenin kapsamı genişletilirse bu ölçüde zaman ve bütçeninde artması gerekir.
 
 
Her türden projenin temelinde bulunan üç kısıt vardır: 
  • Zaman
  • Maliyet
  • Kapsam
 
1.Zaman 
Projenin tamamlanması için geçen süredir. Bir projenin faaliyetleri tamamlamak için daha kısa veya daha uzun sürebilir. Görevlerin tamamlanması, proje üzerinde çalışan kişi sayısı, deneyim, beceri gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Zaman, kontrol edilemeyen çok önemli bir faktördür. Öte yandan, bir projedeki son başvuru tarihlerini karşılamamanız olumsuz etkiler yaratabilir. Çoğu zaman, kuruluşların zaman açısından başarısız olmalarının başlıca nedeni, kaynak yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

2.Maliyet

Yola çıktığımız rakamdır; yani harcamak üzere elinizde hazır bulunan ya da projeye harcamak istediğiniz miktardır. Ancak gerçek maliyet proje tamamlandığında fiilen harcadığınızdır. Hem proje yöneticisi hem de organizasyonun bir projeyi üstlenirken tahmini bir maliyeti olması zorunludur. Bütçeler, projenin belirli bir maliyetin altında geliştirilmesini veya uygulanmasını sağlayacaktır. Bazen proje yöneticileri, ek proje maliyetleri cezası ile son tarihleri karşılamak için ilave kaynaklar tahsis etmek zorundalar.

3.Kapsam

Kapsam, üstlenilen projenin sonucunu gösterir. Bu, proje ekibi tarafından ele alınması gereken çıktıların bir listesinden oluşur. Başarılı bir proje yöneticisi hem projenin kapsamını hem de zaman ve maliyeti etkileyen kapsam değişikliğini yönetebilir.
 
  Zaman + para + kapsam = kalite

 

Kalite

Amaca uygunluk, sıfır kusur, istenen özelliklere uygunluktur. Projenin sonuçlarını ölçmek için istenen özellikler işin başında ortaya konmalı ve herkes tarafından kabul edilmelidir. Kalite olarak projenin başarısı,bu özelliklere uygun olmasına bağlıdır. Kalite, proje yönetimi üçgeninin bir parçası değildir, ancak her teslimatın nihai amacıdır. Dolayısıyla, proje yönetim üçgeni kaliteyi temsil eder. Birçok proje yöneticisi, bir dereceye kadar doğru olan "yüksek kalite yüksek maliyetle gelir" kavramında fikir birliğine sahiptir. Yani proje teslim tarihlerini başarmak için düşük kaliteli kaynakları kullanarak, projenin başarısını garanti etmez. Kapsamda olduğu gibi, kalite de proje için önemli bir çıktı olabilir.
Proje yönetimi açısından kısıtlı kaynakların ödünleşimi olarak bilinen proje yönetim üçgeni (iron triangle), projenin tercihleri ve değişkenlik boyutları açısından belirleyici olmaktadır. Bir projenin, hangi özellikler kapsamında, hangi zaman aralığında ve ne kadar bir kaynak ile yapılacak kararı, o projenin ihalesini, sözleşmesi ve kabulünü etkileyen ana etmenlerdir. Üçgenin bir boyutu üzerindeki değişikliğin kaybı veya kazanımı için diğer boyutlardan en az birinde de değişim gerektirmektedir.
Biraz daha farklı bir ifadeyle, her proje bir zaman, para ve kapsam üçgenini dengeler; diğer ikisinden en az birini değiştirmeden tek bir unsuru değiştiremezsiniz. Proje yöneticisinin işi, bu üçgenin bozulmasını önleyerek bir bütün halinde tutmaktır.
 

Özgün İçerik


Yaren Çağlar

Endüstri Mühendisliği

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.