Öğrenci Kariyeri Banner

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir Ve Neden Önemlidir?

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir Ve Neden Önemlidir?

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir Ve Neden Önemlidir?

Proje yönetimi, bir projenin başından sonuna kadar olan süreçteki gerekli olabilecek tüm her şeyin planlanmasını, organize edilmesini, malzemelerin tedarik edilmesini sağlayan bir disiplin bütünüdür. Burada önemli olan zamanın, kalitenin, maliyetin ve çeşitli bazı değerlerin en uygun şekilde planlanıp uygulamaya konmasını sağlamak.

Proje yönetimi 5 basamaktan oluşmaktadır;

1.Başlatma

Başlatma prosesi, projenin genelini ve kapsamı içerisindeki kısımları belirler. Bu aşama eğer tam bir şekilde yapılamazsa projenin geriye kalanı sekteye uğrayabilir eğer burada sorunlar belirlenmezse ya da es geçilirse projenin ilerleyen dönemlerinde çözülemeyecek sorunlara yol açabilir. Başlatma aşamasında iş çevresini iyi anlamak ve gerekli kontrolleri projeye eklemek çok önemli. Bu aşamada proje tasarımında herhangi bir eksiklik hemen belirlenmeli ve düzeltilmelidir. Bu yüzden projenin en önemli basamağı yani temeli diyebiliriz.

2.Planlama

Başlatma aşamasından sonra, proje uygun bir ayrıntı seviyesine kadar planlanır. Asıl amaç proje için gerekli maliyet ve kaynakları tahmin etmek etkili bir biçimde proje uygulamasındaki riskleri yönetmektir. Planlama aşamasında hatalar da başlatma aşaması gibi projenin başarısında büyük engellere neden olacaktır.

3.Yürütme

Uygulama aşaması, proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini karşılama amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşama, insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş proseslerin çıktıları olarak oluşurlar.

4.İzleme ve Denetim

Gözetim ve denetim aşaması, proje uygulanmasında sorunların zamanında fark edilmesi ve düzeltici eylemlerin zamanında alınmasını ve uygulamayı kontrol etmek amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşamanın önemli bir faydası, proje performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde proje yönetim planından uygulamada farklılıkların fark edilmesidir.

5.Bitirme 

Kapatma projenin resmi olarak bitirilmesini içerir. İdari aktiviteler dosyaların arşivlenmesi ve öğrenilen derslerin belgelendirilmesini içerir.

Bu beş aşama proje yönetimi için çok önemlidir.  Proje Yönetim Enstitüsü (PMI), yaptığı bilimsel çalışmalar ile proje yönetimi metodolojisinin, proje başarısını arttırdığını ve hata sonucu çıkan maliyetlerin de azaldığını ortaya koymuştur. Proje yönetiminin doğru yapılmadığı uygulanamadığı durumlarda proje tarafında çeşitli çökmelere neden olmakla birlikte kişileri de proje ile birlikte zor durumlara sokmaktadır. Şimdilerde ise bu tarz sorunlar yaşamamak ve büyük çaplı projelerden küçük çaplı projelere kadar projeyi tehlikeye atmamak adına proje yönetimiyle yakından ilgilenilmeye başlandı. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ya da kurumlar online ya da yüz yüze verilen çeşitli eğitimlere katılarak bu konuda kendilerini geliştirmektedirler. Bu konuya bazı illerin belediyeleri de kendi içlerinde destek vermekte ve proje destekleyen alanlar açmaktadırlar.

Bu eğitimi veren online siteler;

https://www.udemy.com

https://www.campusonline.com

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/isletme-fakultesi-sertifika-programlari/proje-yonetimi-egitimi-sertifika-programi

https://bausem.bau.edu.tr/egitim/proje-yonetimi.html

https://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi-t-c-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-isbirligi.html

https://www.mindset.com.tr/proje-yonetimi-egitimi-sertifika-programi

Proje yönetiminin neden önemli olduğunu şöyle sıralayabiliriz;

  • Hedeflenen günde ve maliyette bitirilmesi projenin başarısını arttırmaktadır.
  • Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde analiz etmeyi sağlamaktadır.
  • Takım yönetimini etkin kılmak ve iç kargaşayı önlemek açısından fayda sağlamaktadır.
  • Planlama ve bu sürecin takibi açısından yardımcı olması.
  • Risklerin belirlenmesi ve bu riskleri kontrol altına almayı sağlamaktadır.

 

Kaynak

 


Yeşim Dağaynası

öğrenci kariyeri yazarı.

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.