MEB’den Devrim Niteliğinde Kararlar: 2021 Yılı Programı Açıklandı!

MEB’den Devrim Niteliğinde Kararlar: 2021 Yılı Programı Açıklandı!

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıl yeni uygulamaları  hayata geçireceğini açıkladı. Bu programa göre, Bakanlıkça erken eğitim çocukluk eğitimi kapsamında 3 bin dezavantajlı ailenin çocuğuna 31 farklı eğitim içeriği olan “Benim Oyun Sandığım” seti dağıtılmasına karar verildi. Setin uygulaması ile okul öncesi öğretmenlerinin düzenli izleme ve değerlendirme ziyaretleri ile takip edileceği, yabancı uyruklu olan dezavantajlı çocukların bulunduğu 108 eğitim kurumuna ise kırtasiye ve materyal desteği verileceği açıklandı. Ayrıca bu kurumlardaki öğretmen ve yerleşim yerlerindeki velilere yönelik eğitimler verileceği ifade edildi. 2021 Yılı Temel Eğitim Yapım Programına göre, il ve ilçe bazlı derslik ihtiyaçları belirlenecek, yatırımlar oluşturulacak, tüm eğitim kademelerine okullaşma ve tamamlama eğitimi hız kazandırılacak ve öğrenci devamsızlık durumu takip edilerek raporlar hazırlanacağı ifade edildi.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) ile öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyet ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyerek koruyan bireyler yetiştirmek amacıyla yeni atılımlar gerçekleştirilmesine karar verildi. Eğitimde ise kalite güvence sistemi oluşturulması için adımlar atıldı.

Eğitim Binaları Yenilenecek !

Herkes İçin Erişilebilir Eğitim Modeli kapsamında teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek okul binalarının 7 tip proje ile revize edileceği belirtildi. Bunun yanında Afet Riski taşıyan binalarda da güçlendirme çalışmaları yapılacağı açıklandı. Konut imkanı sınırlı olan bölgelerde ise öğretmenler için 100 adet konut yapılacağı aktarıldı.

Okullarda teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla ağ altyapısı ve etkileşimli tahta sisteminin kurulacağı ifade edildi.

Ülkemizde eğitim-öğretim çağındaki birçok öğrencinin problem yaşadığı Türkçe ve Matematik derslerinde ise revizasyona gidileceği belirtildi.

Hayat Boyu öğrenme projesi kapsamında erken çocukluk eğitimi ve aile eğitimine yönelik kurs programları geliştirilecek. Bunun yanı sıra özel eğitime gereksinim duyacak bireylere ve ailelere yönelik programların güncellenerek çeşitleneceği açıklandı.

Akademik açıdan gelişimin takibi ve gerekli değişikliklerin yapılması için Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması kapsamında çalışmalar yapılacağı bilgisi verildi.

Ders Çizelgeleri Revize Edilecek !

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği eğitim-öğretim planları ile uyumlaştırılarak dijital eğitime yönelik video içerikleri ile zenginleştirileceği açıklandı. Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında verilen dersler ise dallarına ve alanlarına göre düzenlenerek haftalık ders programları oluşturulacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tarafından Sınavlara İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılacak !

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilköğretim, ortaöğretim ve liselere gönderilen yazılarda sınavların bugüne kadar geçerli olan yöntem ve uygulamaların aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Sınav takvimi okul yönetimi tarafından belirleneceği ve tüm öğrencilere eğitim-öğretim süreleri içerisinde duyurulacağı kararlaştırılmıştır. Sınavlar ihtiyaç halinde cumartesi günü yapılıp her bir sınav için bir saatlik süreler ayarlanacağı açıklanmıştır. Ayrıca beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik gibi dersler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak uygulamalı gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin taleplerini iletmesi halinde özel pansiyonlar ayarlanacağı belirtilmiştir. Kovid 19 temaslısı olan, aile bireyi salgında hastalanan veya kendisi hasta olan öğrenciler de özel bir tarihte izole olan sınıflarda sınava girmeleri kararlaştırılmıştır.

Üniversitelerde İyileştirmeler Yapılacak !

Yabancı dilde eğitim veren yeni programların açılacağı, yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısının üniversitelerde arttırılacağı ve yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline gelmesini arttırmak için araştırmalara başlanacağı belirtildi. Uluslararası öğrenciler için ayrılan yurtların sayısının arttırılacağı, Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en  üst düzeyde yararlanması amacıyla iş birlikleri geliştirileceği açıklandı.

“Study in Turkey” markası altında hizmet veren internet sitesi yeniden tasarlanarak etkileşimli bir yapıya kavuşturulup ülkemizin tanıtımının arttırılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra üniversitelerde dijital teknolojilerin avantajları kullanılarak mezun izleme sistemi tüm Türkiye üzerinde yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik gibi alanların asgari kabul barajlarının yükseltileceği ve nitelikli mezun verilmesi için çalışılacağı bilgisi paylaşıldı.

Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ziyareti esnasında gezdiği kadınlara özel üniversitelerin kurulması için akademik çalışmalara başlandığı ve rapor hazırlandığı maddeler arasında yer aldı.


Çiğdem Yavuz

Çiğdem Yavuz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunudur. İş yaşamına Kariyer Uzmanı olarak devam etmektedir. İlgi alanları Yerel Yönetimler, Kariyer, İş Piyasaları ve Kişisel Gelişim konularıdır.

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.