Öğrenci Kariyeri Banner

8 Maddede Endüstri Mühendisliği

8 Maddede Endüstri Mühendisliği

 

1.Bölüm Tanımı Nedir?

Endüstri mühendisliği ya da sanayi mühendisliği (İngilizce: Industrial engineering), insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip, kestirerek değerlendiren ve disiplinlerarası bir yaklaşım sergileyen endüstri mühendisleri, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir.

2.Mezunlar Ne İş Yapar?

Hiç merak ettiniz mi?

 • Binlerce çeşit malın satıldığı süpermarketlerde stokların nasıl dengede tutulduğunu, gereken malın zamanında nasıl temin edildiğini,
 • Otomobil, bilgisayar vb. parça imalatı yapılan fabrikalarda kaliteye ve rekabet edilebilir fiyatlara nasıl ulaşıldığını,
 • Bazı organizasyonların diğerlerinden niçin daha başarılı olduğunu,
 • Milyonlarca uçuş ve milyarlarca yolcunun günlük nasıl organize edildiğini?
 • İşte bunlar endüstri mühendislerinin yaptıklarının çok küçük bir kısmı.
 • Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar.
 •  Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar.
 •  İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar.
 • Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar.

Türkiye’deki Endüstri Mühendislerinin Çalıştıkları Sektörlerin Dağılım

 

Endüstri Mühendislerinin bir işletme içinde görev alabileceği bölümleri:

 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Kalite Güvence
 • Pazarlama/Satış/ Lojistik
 • Satın Alma
 • Satış Sonrası Hizmet
 • Ürün Tasarımı (AR-GE)
 • Süreç / Sistem Analizi
 • Üretim
 • Proje Yönetimi

3.Bölümü Seçecek Öğrencilerin Ne Gibi Yetkinliklere Sahip Olması Gerekir?

 • Matematikle tabanlı bir bilim dalı olduğu için bu bölümü seçen kişinin matematiğin felsefesini iyi anlaması gerekir.
 • Diğer mühendislik dallarından farklı olarak insan ile birebir iş yürüttüğünden dolayı insan ilişkileri kuvvetli olmalıdır.
 • Bilgisayar programlarını öğrenmeye ve kullanmaya yatkın olmalıdır.
 • Sistem mühendisi olarak da düşünülen endüstri mühendisleri, bütünden parçaya giderek sistem oluşturmalı ve oluşturduğu sistemin devamlılığını sağlamalıdır.
 • Matematiksel algoritmalara dayanan optimum sonuçlar elde etmeye odaklanmalıdır.
 • Var olan sistemi nasıl daha verimli hale getirebileceğini anlamalıdır.
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.
 • Excel konusunda ustalaşmış derecede bilgi sahibi olmalıdır.

 

4.Ders İçerikleri Nelerdir?

Temel mühendislik eğitimleri yanında, yöneylem araştırması, üretim sistemleri, üretim planlama, stokastik modelleme, tedarik zinciri yönetimi, modelleme ve optimizasyon yöntemleri, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi, benzetim, iş ve zaman etüdü, iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, girişimcilik ve fizibilite etüdü, yönetim bilişim sistemleri, üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümlerinin başlıca derslerindendir.

5.Yabancı Dil İmkanları Nelerdir? Hazırlık Zorunlu Mudur?

Her mühendislikte olduğu gibi endüstri mühendisliğinde İngilizce vazgeçilmez bir dildir. Türkiye’deki her üniversite İngilizce eğitim vermemekte ve hazırlığı zorunlu kılmamaktadır. İngilizce eğitim veren ve hazırlığı zorunlu kılan özel ve devlet üniversiteleri de vardır. İngilizce eğitim almak ise sizi farklı yapar ve işe alım süreçlerinde bir adım önde başlamanıza yardımcı olur. Bunun yanında artık ikinci hatta üçüncü bir dil aranmaktadır.

Dil konusunda ilerlemek için Erasmus ve Work and Travel programlarına başvurarak yurt dışında eğitim almanız da sizin gelişiminizde ve iş bulmanızda çok faydalı olacaktır.

6.Zorunlu Staj Nedir, Bu Bölümde Var mı, Kaçıncı Sınıfta?

Staj, okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerin pratikte uygulanarak kalıcı hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir. Mühendislik fakültelerinin çoğunda staj yapmak zorunludur. Zorunlu staj, okulun sigortayı karşıladığı, staj raporu istediği ve bu raporu notlandırdığı, notlandırma kurallarına göre stajın kabul edildiği veya edilmediği bir süreçtir. Staj sürecinde okulun yapılmasını istediği prosedürler vardır ve bu prosedürlerin yapılmaması durumunda staj tekrarı istenir.

Staj, teoride anlamadığımız, somutlaştıramadığımız bilgilerin aslında ne işe yaradığını ve çalışma hayatında nasıl kullanacağımızı anlamamıza yardımcı olur. Örneğin endüstri mühendisliğinde üretim ve yönetim olmak üzere iki tane zorunlu staj vardır. Öğrenciyken yalnızca derslere bakarak mesleğin hangi alanında olacağımıza karar vermek çok sağlıklı değildir ve yanlış karar verme olasılığımız oldukça yüksektir.

Stajı yapabileceğiniz durumlar ve içeriklerine göre hangi dersleri aldıktan sonra staj yapabileceğiniz fakültenizin staj yönergesinde belirtilir. Endüstri mühendisliğinden Üretim Stajınızı yapmadan Yönetim Stajınızı yapamazsınız. Üretim stajını yapmak için ise üretim ile alakalı bölüm derslerini mutlaka almış olmanız gerekiyor.

Staj süresi üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. En az 20 iş günü staj yapılmasını isteyen okullar olduğu gibi uzun dönem (3 ay veya 6 ay) staj yapılmasını isteyen okullar da vardır.

7.Bölüm Mezunlarının Ortalama Kazancı Nedir?

 

8.Bu Bölümden Denklik Alınabilir Mi?

Denklik, Yurt dışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Mühendislik alanındaki bir meslek üzerinden denklik almak istiyorsanız, iş deneyiminin zorunlu olmadığını aklınızda bulundurunuz. Mezun olduğunuz mühendislik bölümü Meslek Listesi'nde (MLTSSL - Medium and Long-term Strategic Skills List) yer alıyor ise iş deneyiminiz olmadan da denklik alabilirsiniz. Bu iki anlama gelmektedir; birincisi yeni mezun olabilirsiniz, ikincisi puan almaya yetecek kadar (Asgari 3 yıl) iş deneyimine sahip olmayabilirsiniz. (Mezuniyet sonrasında başka bir iş alanında çalışmanızın da sakıncası yoktur.)

Endüstri Mühendisliği alanında 2020 en iyi üniversitelerden ilk 10’u sırası ile şu şekilde;

 1. Koç Üniversitesi
 2. Boğaziçi Üniversitesi
 3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 4. İstanbul Teknik Üniversitesi
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 6. Özyeğin Üniversitesi
 7. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 8. Galatasaray Üniversitesi
 9. Yıldız Teknik Üniversitesi
 10. Bahçeşehir Üniversitesi

   

Özgün İçerik


Ayşe BEKDEMİR

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.