Yeniden Doğuşun Hikayesi. 23 Nisan Kutlu Olsun

Bugün 23 Nisan, Yeniden doğuş, Bir milletin ayağa kalkmasının tezahürü…

Tarihte bugünün bir önemi de yüce meclisin açılış tarihidir. Atatürk de meclisin açılışı gibi önemli bir günün çocuk bayramı olarak kutlanılmasını istemiştir.  Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışını gösteren, en önemli siyasi güç olduğundan dolayı meclisimiz büyük kurtuluşun mihenk taşlarından birisidir.

İtilaf devletleri, 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal ettiler. Meclis işgal kuvvetlerince kuşatıldı ve bazı milletvekilleri tutuklandı. İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserleri, sabah erkenden göreve yeni atanan Sadrazam Salih Paşa’ya bir nota vererek o gün sabahtan itibaren İstanbul’un işgal edileceğini bildirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin son meclisi olan “Meclis-i Mebusan” basıldı ve bazı milletvekilleri tutuklandı. Mebusan Meclisi, bu gelişmeler üzerine, uygun bir çalışma ortamı oluşuncaya kadar, çalışmalarına ara verdi. Sultan Vahdeddin de bu olaydan sonra 11 Nisan 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni süresiz tatil etti. İstanbul’dan kaçabilen milletvekilleri soluğu Ankara’da aldılar ve yeni oluşumun ilk parçası oldular.

Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Millet Meclisi’nin açılışından iki gün önce yani 21 Nisan 1921’de Anadolu’da bulunan ve Ankara’ya bağlılığını bildiren tüm askerî ve mülkî makamlara özel bir emir yazısı göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in Cuma namazının ardından dualarla, hatimlerle, salâvatlarla, tekbirlerle ve kurbanlarla açılmasının haberini veriyordur.

2_790x445

Meclisin açılacağı güne kadar Ankara'ya İstanbul’dan 120 kadar mebus ulaşmıştır. Kalan milletvekilleri, şehirlerin ileri gelenlerinden seçilmişlerdir.  Hacı Bayram Cami'nde kılınan Cuma Namazı'nda müthiş bir kalabalık vardı. Namazdan sonra herkes tekbirlerle Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Büyük Millet Meclisi binası, 20. yüzyıl sonralarında inşa edilmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin işleri için kullanılan bir bina idi. Zamanında Enver Paşa tarafından yaptırılmıştır fakat savaş ekonomisi çok darda kaldığı için sonradan vazgeçilmiştir. Binanın bazı yerlerinde kiremitleri bile yoktu. Çatısı damlatıyordu. Bu hali gören yerli halk kendi evlerinden kiremit sökerek meclise getirmiş ve bina tamamlanmıştı.

Eski Meclisin Devamı

Ankara'da açılacak yeni meclisin ismine bile ancak uzun tartışmalardan sonra karar verilebilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, seçimle ilgili yayınladığı ilk tebliğde "Kurucular Meclisi" ismini kullanmıştır. Kâzım Karabekir Paşa gibi düşünen bazı vekiller bu isme karşı çıkmışlardır. Hamdullah Suphi Bey "Kurultay" ismini önerirken, son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanı Celaleddin Arif Bey "Meclis-i Kebir-i Milli" ismini teklif etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisi olan "Büyük Millet Meclisi" meclisin ilk ismi olarak seçimle kabul edilmiştir. 8 Şubat 1921'den itibaren ise meclis için "Türkiye Büyük Millet Meclisi" ismi kullanılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında çöken ekonomiyi bir nebze dengelemek için bazı ek vergiler çıkarmıştır. 1919 yılında Mebusan Meclisi’nde alınan bir karar ile “ağnam vergisi” dört katına çıkarılmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi işgal yüzünden kapatılmadan önce ağnam vergisinin (küçükbaş hayvanlardan alınan vergi olarak bilinir) sekiz misline kadar yükseltilmesi gündemdeydi. Yeni Meclis Ankara’da açıldıktan sonra Mebusan Meclisi'nin bıraktığı yerden aynen gündem devam etti. Zaten yeni meclisin üyelerinin çoğunluğu İstanbul’dan gelen önemli milletvekilleri idi.  24 Nisan 1920'de ağnam vergisi kanunu çıkarıldı. Bu kanunla Büyük Millet Meclisi'nin Mebusan Meclisi'nin devamı olduğu anlaşılmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun…

Özgün İçerik: Bu içerik Öğrenci Kariyeri yazarlarından Enes Eren tarafından oluşturulmuştur.

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.