Öğrenci Kariyeri Banner

TÜİK, Nüfus ve Konut Sayımı 2021 Verilerini Açıkladı!

TÜİK, Nüfus ve Konut Sayımı 2021 Verilerini Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus ve Konut Sayımı verilerinin 2021 sonuçlarını yayınladı. Verilere göre, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artış göstererek 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye çıktı.

Cinsiyete göre nüfusun dağılımına bakıldığında, cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit seviyeye çıktı. Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021'de 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise, 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021'de 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Ortanca Yaş Oranı Yükseldi

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Türkiye'de 1935'te 21,2 iken 2021'de 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, 1935'te erkeklerde 19,1 olan ortanca yaşın 2021'de 32,4'e, kadınlarda ise 1935'te 23,4 iken 2021'de 33,8'e yükseldiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin nüfusun yaş yapısında yaşanan değişim nüfus piramidini de etkiledi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak fazla.

Çalışma Çağındaki Nüfus Yüzde 68'e Yaklaştı

Ülkemizde 1935'te yüzde 54,7 olan çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, yıllar içinde artarak 2021'de yüzde 67,9'a çıktı. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 1935'te yüzde 41,4 iken yıllar içinde azalarak 2021'de yüzde 22,4'e geriledi. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 1935'te yüzde 3,9 iken 2021'de yüzde 9,7'ye çıktı.

Yükseköğretim Mezunu Oranı Yüzde 17,6

Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı 1935'te yüzde 80,8 iken, 2021'de yüzde 2,5'e düştü. 1970'de ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 28,8 iken 2021'de yüzde 22,5 oldu. İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te yüzde 3,6 iken 2021'de bu oran yüzde 25'e çıktı.

Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 2,6 iken, 2021'de yüzde 22,4'e yükseldi. Ayrıca yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 1 iken 2021'de bu oran yüzde 17,6 oranına yükseldi.

Yabancı Nüfusta Irak Birinci

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus sayısı 2021'de 1 milyon 792 bin 36 kişi olarak açıklandı. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu belirtildi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10,2 ile Afganistan, yüzde 7,2 ile İran ve yüzde 6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip ediyor.

Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımı ele alındığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu öğrenildi.

 

Kaynak


Tuğba Duman

Öğrenci Kariyeri'nde Şef Editör

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.