TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Tasarlama Yarışması

TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Tasarlama Yarışması

11. Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV Afiş Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya 18 Yaşından Büyükler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası

Yarışmanın Adı: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması.

Yarışmanın Konusu: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş, hükümet dışı bağımsız bir kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

TİHV, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir. Genel Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve Cizre’de temsilcilikleri bulunmaktadır.
TİHV’in nihai hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak ülkemizde ve dünyada başta işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin son bulmasıdır. Böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir ülke ve dünyaya ulaşmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

TİHV’in misyonu yukarıda sözü edilen nihai hedefe ulaşmak için yaşamın her alanında mücadele yürütmek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek, işkence gören kişilerin yaşadıkları travma ile başedebilmelerine ve fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı olmaktır. Başka bir ifadeyle, maruz kaldıkları ağır hak ihlalleri nedeniyle insan olarak sahip oldukları onur ve değeri ayaklar altına alınan kişi ve topluluklardan “toplumsal özür dileme” ortamı oluşturmaktır.

TİHV, diğer çalışmalarının yanı sıra işkenceyi ve diğer insan hakları ihlallerini önlemek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici çalışmalar da yürütmektedir. Bu kapsamda İzmir’de 10 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Haftası (10-17 Aralık) vesilesiyle insan hakları temalı “belgesel film günleri” gerçekleştirmektedir. Çünkü insan hakları savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiriyle çok yakından ilişkili iki alandır. Her ikisinde de dikkatler toplumsal gerçekliğe yani hakikate yöneltilmektedir. Bilindiği gibi insan hakları ihlallerini önlemenin en temel ve etkin yolu, ihlalleri görünür kılmak, hakikati açığa çıkarmaktır. İnsan hakları temalı belgesel film yapan sinemacılar da eserleri ile ihlalleri görünür hale getirmektedirler. Böylelikle bir yandan ihlalleri önlemenin diğer yandan onların sebep olduğu mağduriyetleri onarmanın/gidermenin, en nihayetinde bir daha asla tekrarlanmamaları için cezasızlıkla mücadelenin, dolayısıyla da adaleti tesis etmenin imkânları yakalanmaktadır.
Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

Yarışmanın Amacı: TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

Yarışma Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği E-posta adresi: izmir@tihv.org.tr Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org Adres: Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1/1-2 Konak/İzmir Tel No: + 90 232 463 46 46

Yarışma Takvimi:
• Duyuru Tarihi: 3 Eylül 2020
• Son Teslim Tarihi: 18 Ekim 2020
• Değerlendirme Tarihi: 5 Kasım 2020
• Sonuçların Açıklanması: 10 Kasım 2020
• Ödül Töreni ve Teslimi: 10 Aralık 2020
• Sergileme: 10 – 17 Aralık 2020

Katılımcılardan gelen eserler iletişimde kullanılsın ya da kullanılmasın birinci, ikinci ve üçüncü seçimi yapılacak ve ödüller kazananlara teslim edilecektir. Sonuçlar TİHV’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Ayrıca, TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin program broşüründe, duyuru ve haberlerinde de yer verilecektir. Ödül töreni belirtilen tarihte Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı durumda ödül miktarları kazananların banka hesaplarına yatırılacaktır.

Yarışma Sitesi: https://tihvbelgeselfilm.org/yarisma
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.


Gökçe Öztürk

Site İçerik Koordinatörü

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.