Özgeçmişimizde Kişisel Becerilerimizden Bahsetmeli Miyiz?

Özgeçmişimizde Kişisel Becerilerimizden Bahsetmeli Miyiz?

Kişisel becerileri özgeçmişe uygun şekilde yansıtmak, şüphesiz iş arama sürecine olumlu etki edecektir. Bu nedenle kişisel becerilerinizin neler olduğunu fark etmek ve bunları ortaya çıkarmak iş bulma süreci için çok önemli. Peki nedir bunlar? Aslında basitçe günlük hayatta gerçekleştirilen aktiviteler sonucu kazandığınız becerilerdir. Örneğin, iş deneyimi, okul projeleri, hobiler, sportif faaliyetler gibi hayatın genel gidişatı çerçevesinde kazanılan beceriler, iş hayatında hiç tahmin etmediğimiz yararlar getirebilir.

Profesyonel iş deneyimlerin, başvuru yapmak istediğiniz pozisyon ile uyumlu ise, becerileri özgeçmişe yansıtmak zor olmayacaktır. Ancak  yeni mezunlar ya da kariyerlerini değiştirmek isteyenler için kişisel becerilerin özgeçmişe yansıtılması biraz daha zordur.

özgeçmiş

Yeni Mezunlar Neler Yapabilir?

Etkili özgeçmiş işverenin dikkatini ilk 15-30 saniye içinde çekebilmelidir. Ancak yeni bir mezunun sektöründe aranan iş deneyimine ve becerilere sahip olması dolayısıyla ilk 15-30 saniye arasında işverenin dikkatini çekebilmesi oldukça zordur. Burada yapılması gereken hedefe yönelik özgeçmiş hazırlamaktır. Bu şekilde niteliklerinizi, hedeflerinizi ve özelliklerinizi ilk etapta sunabilirsiniz.

Sonrasında da akademik düzeyde kazandığınız teorik ve pratik bilginizi, kariyer hedefinize bağlantılı olarak, varsa yaptığınız stajlarda kazandığınız deneyimleri listeleyerek işverene iyi düzenlenmiş bir özgeçmiş olarak sunmalısınız. Akademik düzeydeki çalışmalarınız da mezuniyet projeleriniz, katıldığınız kurslar ve sertifika programları gibi faaliyetlerle çeşitlendirilebilir.

cv

Kariyer Değiştirenler Ne Yapabilir?

Kariyer değiştirenler de aynen yeni mezunlar gibi geçmek istedikleri alana yönelik iş deneyiminden yoksundurlar bu nedenle işverenlerde etkili bir ilk izlenim oluşturmaları daha zordur. Niteliklerinizi özgeçmişinize aktarabilmeniz için öncelikle kendinizi analiz etmeli ve sahip olduğunu tüm becerileri not etmelisiniz. Sonrasında ise bu nitelikleri yeni kariyer hedefinizi destekleyecek şekilde özgeçmişinizde nasıl kullanacağınızı düşünmelisiniz.

etkilicv

İster yeni mezun ister kariyer değiştirmek isteyen bir aday olsun, kişisel becerilerinizi özgeçmişinize yansıtırken, firmanın iş ilanında vurguladığı niteliklere de değinmeyi ihmal etmemelisiniz. Hangi yönlerinizi vurgulamanızın faydalı olacağını anlayabilmek için iş ilanını iyi incelemeli, firma ile ilgili bilgi almalısınız. Bu bilgileri firmanın web sitesinden ve çevrenizden toplayabilirsiniz.

Sahip olduğunuz becerileri, aşağıda listelenen şekilde özgeçmişinize daha uygun ifadelerle yansıtabilirsiniz.

İletişim becerilerinizden bahsederken;

iletişim

 • Etkili yazılı-sözlü iletişim
 • Grup tartışmalarına katılabilme
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • İkna yeteneği
 • Mülakat becerileri

Araştırma ve planlamaya yönelik becerilerinizi sıralarken;

yaratıcılık

 • Yaratıcılık
 • Problemleri analiz edebilme
 • Sorunlara alternatif çözümler üretebilme
 • Olası kaynakları fark edebilme
 • Bilgi toplayabilme
 • Hedefler koyma
 • Gereksinimleri değerlendirebilme
 • Analiz yeteneği
 • Yenilikçi stratejiler geliştirebilme

İnsan ilişkileri ve insan kaynakları becerilerinizi anlatırken;

ilişkiler

 • Karşılıklı anlayış ve dostça ilişkiler geliştirebilme
 • İyi bir dinleyici olma
 • Duyguları gerektiği şekilde ifade edebilme
 • Çevredeki bireylere gerekli zamanlarda destek olabilme
 • Çevreyi ve kendini motive edebilme yeteneği
 • Karşılıklı saygı çerçevesinde tartışabilme
 • Çevrenizdeki bireylerin duygularını ve içinde bulundukları durumları kavrayabilme
 • Organizasyon yeteneği
 • Yönetim becerisi

Liderlik özelliklerinizden bahsederken;

lider

 • Yeni fikirler geliştirebilme
 • Detaylar üzerinde durabilme
 • Grupları yönetebilme
 • Takım liderliği yapabilme
 • Öğretici olma
 • Danışmanlık/ koçluk becerileri
 • Değişime ayak uydurabilme ve değişimi ödüllendirme
 • Hızlı ve etkili kararlar alabilme

Stresle başa çıkabilme, kriz yönetimi konularındaki performansınızdan bahsederken;

streslebaşetme

 • Stres yönetiminde başarılı olma
 • Bilgiyi yönetebilme
 • Dakik olma
 • Zaman yönetiminde başarılı olma
 • Detaylara önem verme
 • Sorumluluk alabilme
 • Organize çalışabilme
 • Hızlı ve etkili kararlar alabilme

 

Özgün İçerik


0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.