NLP ile Başarı Sanatı

NLP, Neuro Linguistic Programming olarak bilinen algıladığımız, düşündüğümüz ve buna göre gerçekleştirdiğimiz hareketleri geliştirerek zihni kullanma tekniğidir. Bu teknik birçok alanda kullanılabildiği gibi bu birçok alanda yeni tekniklerin geliştirilmesini sağlar. NLP'nin temelinde, insan zihni yer alıp nasıl düşündüğü, nasıl hareket ettiği, iletişim kurma biçimi , algılama ve sergilediği davranışlar hakkında araştırmalar yer almaktadır. Bu konuda araştırmalara ve gelişmelere hala devam edilmekle birlikte başarı amacıyla kullanıldığı da görülmektedir.

Peki NLP ve başarı arasındaki ilişki nedir?

NLP bir tür zihinsel programlama tekniğidir. Bu teknik ile insanların zihinlerinin kontrol edilebilirliği artırılarak düşünce ve davranışların yönlendirebilmesini sağlanır. Bu sebepten dolayı da başarı sağlamak için etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. NLP ile zihinde oluşturulmak istenenlere odaklanarak başarı elde edilebilir. Başarıya yönelik düşünceler zihinde kontrol edilebilir ve yönetilebilir duruma getirilebilir.
Başarı, zihinde başlar ve devamlılık kazanır. Başarıyı elde etmek için attığımız her adımımızda zihnimizde oluşturduğumuz düşünceye ve plana göre hareket etmeye çalışırız. Başarı zihnimizde kurgulayıp daha sonra hayata geçirmek için çabaladığımız bir sanattır. Hayatımızın büyük bir bölümünü ayırdığımız başarı sanatı, bizlere hayatta bir hayli imkan sunmaktadır. NLP tekniği ile bu daha da iyi noktalara taşınarak başarımızı artırır.
Başarı sanatında NLP 'nin faydaları nelerdir? 

1- Doğru İletişim

İlgili resim
İletişim, düşüncelerimizi ve duygularımızı aktarmak için kullandığımız bir yoldur. Zihnimizde oluşturduğumuz her şeyi uygulamaya koymak, insanlara aktarmak ve yaymak için iletişime ihtiyaç duyarız. NLP tekniği ile iletişimde hem kendimizin hem karşımızdakinin zihni birçok eyleme karşı odaklanabilmeyi ve kontrolü elimizde bulundurabilmeyi sağlar. Başarı sanatındaki rolü de buradan itibaren başlamaktadır. NLP'nin başarıya ulaşmada en önemli etkisi etkili ve doğru bir iletişim kurabilmeyi sağlamaktır. Aksi takdirde yanlış bir iletişimle ne zihnimizdekileri aktarabiliriz ne de başarının devamlılığını sağlayabiliriz. NLP ile sadece kendi zihnimize değil karşımızdakinin zihninden geçenlere de odaklanarak iletişim kurabilir ve gerektiğinde strateji uygulayabiliriz. İletişim kurdukça farklı bakış açılarına yer vererek insanların zihinsel düşünce farklılıklarını ortaya koyuyor ve aynı zamanda bu durumdan kendimiz de faydalanarak gelişim ve ilerleme sağlamış oluyoruz.

2-Kişisel Gelişim

İlgili resim
Kişisel gelişimi sağlamak, başarı elde etmek için kendimizi geliştirmektir. Başarıya ulaşabilmek ve süreklilik kazandırmak için kendimizde gelişim halinde olmalıyız. NLP tekniği de bize kişisel gelişimde yardımcı olarak özgüvenimizi ve özsaygımızı yeniler. Karakter farkındalığı yaratarak kendi karakteristik özelliklerimize göre bir gelişim sağlayarak ön plana taşır. NLP tekniğinden yararlanarak zihni kontrol ederken ikna yöntemleri geliştirilip uygulanabilir. Dolayısıyla bu da iletişimi daha etkili kılar. Ayrıca NLP tekniği ile fobilerimizden kurtulabilir ve odaklandığımız düşünce ve duyguları yönetebiliriz.

3-Hedeflere Hızlı Ulaşım

hedefe ulaşmak iş hayatında ile ilgili görsel sonucu
NLP tekniği, uyguladıkça başarılar elde etmeyi ve sürekli değişen, gelişen yeni hedeflere yer vermemizi sağlar. Böylece her yeni hedef, yeni bir başarının garantisi olur. Her hedefe ulaşmaya çalışırken belli zorluklarla karşılaşırız. Bu zorlukları aşmak zamanımızı fazlasıyla alır. Fakat NLP yöntemi, hedeflere ulaşmak için zamanı daha verimli kullanmamızı sağlayarak hedeflerimize hızlı bir ulaşım sağlar. Aynı zamanda hedeflere yönelik olarak yapılacak en etkili yollardan biri zihnimizin çalışma sistemini NLP yoluyla öğrenip uygulamaya geçirerek hedeflerimizi kalıcı hale getirebiliriz.

NLP, başarı sanatıyla doğru orantılı olarak gelişir ve hayatımızı olumlu yönde etkiler. Zihnimiz ile yapabileceklerimiz NLP tekniği ile kontrol edilebilir ve sürdürülebilir olur. Başarı, zihinde sanat halini alır ve gelişerek devam eder. Tıpkı bir sanatçının ilk eserinin çok dikkat çekmeyip pes etmeksizin, durmaksızın çalışmaya devam edip becerisini ve yeteneğini geliştirmesi ve eserlerinin tanınmaya başlaması gibi... Başarı sanatını siz de hayatınızın ve zihninizin merkezine NLP tekniği ile koyabilir ve uygulayabilirsiniz. Unutmayın ki her şey zihinde başlar. Bu teknikle başarı için kontrolü ele almaya siz de var mısınız?

Özel İçerik Pınar Altınordu

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.