Öğrenci Kariyeri Banner

Etkinlik Koordinasyonu Eğitimi İçin Destekleyici Kaynaklar

Etkinlik Koordinasyonu Eğitimi İçin Destekleyici Kaynaklar

1) Etkinlik Yönetimi/Auzef, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Auzef kapsamında Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksu tarafından hazırlanan Etkinlik Yönetimi kitapçığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama Programı Etkinlik Yönetimi için hazırlanmıştır. Etkinlik Yönetimi dersi kapsamında, etkinlik kavramı ve türleri, paydaşları ve yönetim fonksiyonları, etkinlikte insan kaynakları yönetimi, finansal ve risk yönetimi, proje yönetimi, etkinliğin pazarlanması ve değerlendirilmesi gibi başlıklarda bilgi birikiminin arttırılması amaçlanmıştır. Hazırlanan bu kitapçıkta ise bu kavramlar üzerine detaylı bir anlatım yer almaktadır. 

 

2) Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri, Doç. Dr. Bilgehan Gültekin 

Doç. Dr. Bilgehan Gültekin tarafından hazırlanan "Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri", yıllardır süregelen halkla ilişkiler yanılgılarına dikkat çekerek, bu yanılgıları ortadan kaldıracak özgün ve yaratıcı iletişim modellerini, üniversiteler için yol gösterici olabilecek halkla ilişkiler kampanyalarını, üniversite - toplum iletişiminde geliştirilebilecek özgün iletişim tekniklerini ve kamuoyunda daha itibarlı üniversite olma yolunda önerilen iletişim ve halkla ilişkiler stratejileri ile etkinlik yönetimi modellerini içermektedir. Kitap, hem iletişim fakültesi öğrencileri hem de Türkiye'de sayıları 168'e ulaşmış üniversitelerimizdeki halkla ilişkiler-iletişim uygulayıcıları ve üniversite bürokratları için hem uygulama hem de kavramsal modelleri içeren rehber bir kitap niteliğindedir.
Kitap Açıklamasından alıntı: "Toplumsal gelişmeye öncülük etmek, toplumsal barış ve uzlaşı için ufuk çizmek, kamusal vicdanı harekete geçirecek sosyal duyarlılık projeleri yürütmek, kültürler arası iletişim çerçevesinde itibarlı kampanya projeleri geliştirmek, bilimsel kalite ve devinimle ülke geleceğine katkı yapan modeller sunmak, sivil toplum ile yürütülecek ortak projelerle toplumda sağduyu ve barış için üniversite potansiyelini vurgulamak ve geleceğin kamuoyu önderlerini oluşturmak, halkla ilişkiler teknikleri ve uygulamalarının profesyonel bir anlayışla; temel yanılgılardan uzak, ideal, doğru iletişim modellerini içeren ilke ve uygulamalarla gerçekleşmesini gerektirir." 
Açıklamada da belirtildiği gibi, toplumsal gelişmeye öncülük eden ve edecek olan üniversiteler ve etkinlikler için rehber niteliğindedir. 

3) Etkinlik Yönetimi, Perakende Okulum 

Etkinlik Yönetimi üzerine yazılmış bu yazıda, bir etkinliğin her aşaması hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkinliğinizin stratejik planlaması ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına gerekli olan, zaman, mekan, konuşmacı, konuşmacı metinleri, materyaller, dekor, medya ve ulaşım gibi maddelerin belirlenmesinde ve netleştirilmesinde sizlere rehberlik edecektir. 

4) Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü

İstanbuk İşletme Enstitüsü'nde Aysun Ökmen tarafından verilen Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Eğitim Programı, sertifikalı ve ücretsiz bir eğitimdir. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlardan yeterli puanı alabilirseniz sertifikanızı alabilirsiniz. Bu eğitim ile birlikte, yönetim ve organizasyon becerilerinizi geliştirip, daha verimli ve uyumlu çalışma konusunda kendinizi yetiştirebilirsiniz. Bu eğitimin amacı yönetim ve organizasyon fonksiyonunun önemini öğretip hedeflere ulaşılabilirliği arttırmaktır. 

5) Stratejik Yönetim Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü 

İstanbul İşletme Enstitüsü'nde Bilal Şentürk tarafından verilen Stratejik Yönetim eğitimi, sertifikalı ve ücretsiz bir eğitimdir. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlardan yeterli puanı alabilirseniz sertifikanızı alabilirsiniz. Bu eğitim ile birlikte, her birey için gerekli olan strateji düşünme yeteneğine sahip olabilirsiniz. Toplumun genelinden farklı düşünmek, yaratıcı çözüm önerileri sunmak ve farklı düşünme metodlarını uygulamak sizi birçok insandan farklı kılacaktır.  Stratejik Yönetim Eğitimi ile bu süreçleri öğrenebilir, kurumsal hayatta, koordine ettiğiniz etkinliklerde fark yaratabilirsiniz. 

 

 


Serap  Akın

DEÜ - Yönetim Bilişim Sistemleri

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.