Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

Yönetim bilişim sistemleri; işletme ve yazılımın bir araya gelmesiyle oluşmuş disiplinler arası bir bölümdür.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) - Bilişim Hareketi

Teknoloji ve bilişimin her geçen gün gelişmesi yeni yönetim anlayışlarının doğmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, karar vericilerin, yöneticilerin kararları doğru ve zamanında alabilmesi, uygulayabilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. İşletme, kurum ve kuruluşlar için en doğru kararın verilmesi adına Yönetim Bilişim Sistemleri, farklı ortamlardaki verileri toplayıp, anlamlandırır ve kategorize eder.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün genel amacı, işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek seviyede bilişim ve bu sistemlerin yönetimini sağlayacak seviyede yönetim bilgisine sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bu sebeple yönetim bilişimciler işletme ve teknoloji birimleri arasında iletişimi sağlayacak olan bir köprü görevindedirler.

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri okunmalı?

Teknolojinin hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın en büyük gerekleri, teknolojiye sahip olmak ve var olan teknolojiyi geliştirecek bilgiye ve vizyona sahip olmak. Yönetimi bilişim sistemleri bölümünde verilen derslerin çeşitliliği sayesinde edineceğiniz bilgi birikimi, yeni teknoloji geliştirmenizi ve var olan teknolojiyi daha verimli kullanabilmeyi sağlayacak yenilikçi fikirleri size sağlayacaktır. Ders çeşitliliğinin fazla olmasının ve disiplinler arası bir bölüm olmasının diğer bir avantajı ise, kendinizi birçok alanda geliştirme fırsatı sunmasıdır.

son teknoloji_790x445

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü kimlere göredir?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü;

  • Yazılıma ve teknolojiye ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmeye istekli olan,

  • Öğrenmeye açık,

  • Her geçen gün gelişen teknoloji takip edebilecek ve ayak uydurabilecek,

  • Analitik düşünmeye yatkın,

  • Analiz yeteneğine sahip,

  • Girişimci ruha sahip olan,

  • Yenilikçi düşünceye sahip olan,

  • Organize etme ve yönetme konusunda yetenekli ve istekli olan kişiler için uygun bir bölümdür.


Yönetim bilişim sistemleri, eşit ağırlık bölümüdür. Eşit ağırlık alanından aldığınız puan ile tercih edebilirsiniz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Ders Müfredatı

Bölümün ders içeriği incelendiğinde işletme, mühendislik ve bilişim üçgeninin arasında eşit dağılan bir müfredat sistemi karşımıza çıkmaktadır. İşletme dersleri baz alındığında; Muhasebe, Makro/Mikro Ekonomi, İşletme Bilimi, Yönetim ve Organizasyon, Ticaret Hukuku, Girişimcilik, İngilizce, İşletmelerde Nicel Karar Verme Yöntemleri, İş ve Meslek Ahlakı gibi dersler içerir. Bu ders içeriklerinde bir yönetim bilişim öğrencisinin işletmenin yapısını, işleyişini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak analiz ve tasarımlarını bu bileşenlere göre oluşturması hedef alınır. Mühendislik olarak incelendiğinde; Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Zekası, Matematik, Proje Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç Analizi, Üretim Yönetimi, Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Planlama gibi dersler müfredata dahildir. Bir kurumda planlanan süreçleri en verimli şekilde hayata geçirebilmek ve karar alma mekanizmalarını optimize edebilmek için bir bilişimcinin hakim olması gereken derslerdir. Son olarak Bilişim alanı ele alındığında; Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Web Tasarım, Programlama Dilleri(C,C++,C#,Java,Python vb.), Yapay Zeka, E-Ticaret, Algoritma ve Veri Yapıları, Bilişim Teknolojileri, Veri Madenciliği gibi dersler ile işletmeler için karar destek opsiyonları sunabilen ve kurumlar ile bilişimi entegre ederek sorunlara ölçeklendirilebilir çözümler üreten bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Yönetim Bilişim sistemleri ara elemanlardan yöneticilere kadar geniş bir meslek skalasını kapsar.

Meslek ve Kariyer Fırsatları Hakkında

Bilişim sistemleri mezunları yeni nesil çalışma dünyasının ekosisteminde ihtiyaç duyulan çalışanlar kategorisindedir. Nitekim her bölüm için geçerli olduğu gibi yönetim bilişim sistemlerinde de kişinin kendisini geliştirme ve sürekli öğrenme gayreti içinde olduğu koşulda aranan eleman olmayı başarabilecektir.

Meslek grupları olarak genel yapısı itibariyle yönetim ve bilişim alanındaki meslekler olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Bölümün avantajlarından biri de karşınıza çok fazla meslek opsiyonu sunması ve tercihin tamamen size kalmış olmasıdır. Lisans programınız devam ederken hangi alanla ilgilenmeye başladığınız muhtemelen ilerleyen hayatınızdaki mesleğinizi belirleyecektir. Bölüm yönetim alanı ile ilgili olarak; İş Geliştirme Uzmanı, Proje Yöneticisi, Satış Pazarlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı, Kurumsal Kaynak Planlama Yöneticisi, IT Uzmanı ve Yöneticisi gibi meslek fırsatları sunuyor. Bilişim alanı ile ilgili meslekler ise; Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, Programcı(Developer), Veri Tabanı Uzmanı/Analisti, Sistem Analisti, SEO Uzmanı, Network Uzmanı/Analisti, Yapay Zeka Uzmanı, IT Yöneticisi, Veri Analisti gibi meslek gruplarına yönelme fırsatınız var. Bu meslek gruplarının hepsini şu an tek tek inceleyemesek de genel anlamıyla çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak Veri Analisti ve Sistem Analisti ön plana çıkmaktadır. Ancak tercih tamamen bireyin ilgi ve eğilimlerine bağlıdır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere çalışma dünyasında ara elemanlardan itibaren üst düzey yöneticiliğe kadar her pozisyonda çalışabilme fırsatı vardır. Hangi kademede yer alınacağı kişinin özellikleri tarafından belirlenir. Örneğin yabancı dil bilgisi, sunum ve iletişim becerileri, kendini ifade edebilme, ekip çalışma becerileri, problem çözme yeteneği gibi birçok farklı bileşen göz önünde bulundurulmalıdır. Geniş bir vizyon sahibi ve gelişime açık bir birey olmak size hayal ettiğiniz kariyerin kapılarını arayabilir.

Özgün İçerik: Bu içerik Öğrenci Kariyeri ekibi yazarlarından Serap Akın ve Tayfur Kahraman tarafından hazırlanmıştır.

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.