Öğrenci Kariyeri Banner

Yeryüzünün Barışçıl Silahı: İnsan Hakları!

Yeryüzünün Barışçıl Silahı: İnsan Hakları!
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bir bildiridir. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’ın ret oyu kullanmasına karşı 48 ülkenin oyuyla kabul edilmiştir. Temel hak ve özgürlükler alanındaki belgelerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalandığı 10 Aralık günü, 1950’den itibaren İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri bağlayan yasal bir araç olmasına rağmen fiili geçerliliği konusunda ciddi tartışmalar vardır.  Evrensel bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsinden, cinsel yöneliminden, anadil hakkından, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri, dünya çapında yeterli koruma bulamamaktadır. Dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir.

liberty

 

5 Temel İnsan Hakkı:

  • İnsan hakları evrenseldir. Bu haklar, tüm insanların doğuştan gelen haklarıdır. Kimsenin insan haklarını kazanmak veya elde etmek için çaba sarfetmesi gerekmez.

  • İnsan hakları, vazgeçilmez ve devredilemezdir. İnsan olmaktan vazgeçmeniz ne kadar mümkünse, bu hakların elinizden alınması da o kadar mümkündür.

  • İnsan hakları bölünmezdir. Birisi, bir hakkın daha az önemli olduğuna veya gereksiz olduğuna karar veridiği için bir haktan mahrum edilemezsiniz. İnsan hakları, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alınmalıdır. Buna medeni, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve kollektif haklar da dahildir.

  • İnsan hakları, birbirinden ayrılamaz. Tüm insan hakları, birbirini bütünler ve bir çerçeve oluşturur. İnsan hakları evde, okulda ve işyerinde, yaşamın her alanında dikkate alınması gereken bir konudur.

  • İnsan hakları ihlalleri, birbirine bağlıdır; bir hakkın yitirilmesi, diğer hakları zayıflatır. Yine buna benzer şekilde, bir alanda insan haklarının geliştirilmesi, diğer alanlardaki insan haklarını destekler.


Yıl boyunca dünyanın pek çok yerinde yine askeri darbeler, iç çatışmalar, savaşlar ve işgaller nedeniyle başta yaşam hakkı, işkence yasağı ihlali, soykırımlar ve kitlesel göçler olmak üzere çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Ağır hak ihlallerine uğradıkları için ülkelerini terk eden insanlar, hukuk sisteminin halen cinsiyetçi öğelerden arındırılamamış olması, erkek egemen zihniyet anlayışı, sivillere yönelik gerçekleştirilen öldürme eylemleri, ifade özgürlüğü ihlalleri...

Sözün kısası; insan hakları, Ekvator'un kuzeyi için ayrı güneyi için ayrıdır. İnsan hakları, İstanbul Boğazı'nın ve Süveyş Kanalı'nın doğusu için ayrı batısı için ayrıdır. İnsan hakları, üretim ilişkilerine göre, yatırımlara göre, enerji kaynaklarına göre, petrol boru hatlarına göre değişebilen bir kavramdır. Nominaldir.

Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.