Verimliliğinizi Etkinleştirmek İster Misiniz?

Verimlilik, hem yapılan iş hem de çalışanlar üzerinde etkili bir faktördür. İş yerinde esas, çok çalışmak, sürekli kendini işe vermek değildir. Zamanı doğru ve verimli kullanarak çalışmaktır. İnsan iş hayatında kendinden fedakarlık göstermelidir. Fakat bu kendini yıpratmak ve kendini işe vererek kendi hayatını aksatarak çalışmak demek değildir. Çoğu insan tarafından çalışmak, yanlış bir algı oluşturmaktadır. Bu algıyı değiştirmek için geç değil. Çalışan verimliliği ile başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla yapılan işlerin başarılı olabilmesi bazı unsurlara dayalı olarak gerçekleşir. Bu unsurları göz önünde bulundurduğumuz takdirde iş hayatında verimliliğimiz artacak ve başarı kapıları açılacaktır. Verimlilik, sadece başarıyı sağlamakla kalmaz. Tecrübelerle hareket etmemizi , üretkenlikte farklı bakış açıları yakalamamızı sağlar. Elde edilen başarılar ile teknolojiye ve ekonominin gidişatına katkı da sağlar. Bu kadar fayda sağlarken hayatımızda verimli olabilmek için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Daha verimli bir iş hayatını nasıl yaratabiliriz? Verimliliği hayatımızda uygulamaya koymak için bu tür soruları yanıtlayıcı nitelikte, iş hayatında verimliliğe etki eden unsurlara bir bakalım:

Çalışanın Verimliliği

iş hayatında verimlilik ile ilgili görsel sonucu
Çalışan ne kadar verimli olursa yapılan işin verimliliği de artacaktır ve o işte başarılı bir sonuç elde etmek kaçınılmaz olacaktır. Peki çalışanın verimliliği için neler gereklidir? Öncelikle iş yerinde kurduğu ilişkilerin sağlıklı ve düzgün olması gereklidir. İş arkadaşları ile zıt düşmek veya anlaşmazlıklar yaşayan bir çalışanın verimi düşer. Çalışanın verimliliğini en iyi şekilde yansıtabilmesi için en önemli unsur ise işini severek yapmasıdır. Sevmeden yapılan bir iş verimsiz olduğu gibi çalışanda olumsuz etkiler oluşturur. Örneğin isteyerek ve severek bir işi yapmadığımız zamanlarda dikkatimiz sık sık dağılır ve başka şeylere ilgimiz kayar. İşi yapmamak için bahaneler üretmeye başlarız. Bahane ürettiğimiz şeyler ise zamanımızı daha verimsiz geçirmemize neden olur. İşte sergilenen diğer başarılara ve verimlilik sergileyen insanlara seyirci kalır, bir süre sonra üretkenliğimizi yitiririz. Çalışanın verimliliği için üretken olabileceği ortamlar sağlamak, çalışanların birbirleriyle sağlıklı iletişimler kurulması gerekmektedir.

Teknolojik Gelişmeler

teknolojik gelişmeler ile ilgili görsel sonucu
Teknolojik gelişmeler, her ne kadar işletmeler için fayda ve kolaylık sağlasa da zararlı yanları da bulunmaktadır. Çalışan işine odaklanamıyorsa ya da işini severek yapmıyorsa vakit harcayacağı ilk alan teknolojiyi kullanmak olacaktır. Örneğin sosyal medya; iş tanıtımı, yayılımı ve uygulanımı için gerekli olsa da bir o kadar dikkati dağıtan bir unsurdur. İşimizden alıkoyabilir ve farkında olmadan zamanımızı harcamış oluruz. Dolayısıyla bu durum üretkenliğimizi düşürür. Teknolojinin verimlilikte etkili olduğu başka bir duruma bakacak olursak bazı iş yerlerinde çalışanların yorulduğunda, zihnini rahatlatma amacıyla oyun odaları ve buna benzer aktiviteler bulunur. Bu odada genelde teknoloji ile geliştirilen oyunlar ilgi çekerek üretkenliği arttırabiliyor olsa da icraatte bir şey olmadığı için hem zaman tüketimi hem de verimliliği önleyici bir unsur olur. Fakat bu sürekli çalışanların çalışması demek değildir. İnsanların birbirleriyle iletişimde olduğu aralar daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle teknolojiden yararlanırken bu türden verimliliği düşürecek yanlarına dikkat edilmelidir.

Mevsim Değişimleri

İlgili resim
Mevsim değişimleri, insanları hem bedensel hem ruhsal olarak etkiler. Bazı havalar insanlarda karamsarlık ve bunalım psikolojisi yaratırken, bazı havalarda tam tersine insanlara huzur ve mutluluk verir. Bu tür doğa olaylarını önleyemeyiz. Fakat yarattığı etkiden kurtulmak için bir yol bulabiliriz. Örneğin mevsim değişimlerinde sağlığımıza normalden daha fazla dikkat etmeliyiz. Böylece hasta olarak işe vereceğimiz arayla verimliliğimizin ve üretkenliğimizin düşmesinin önüne geçmiş oluruz. Doğa olaylarının yarattığı duygu değişimlerine işletmelerde yardımcı olarak çalışanının verimini sağlayabilir. Yöneticinin bu şekilde desteği hem çalışanlar üzerinde olumlu etki yaratır hemde işte başarının önüne geçilmemiş olur. Yöneticiler nasıl yardımcı olabilir? İş ortamında sağladığı etkilerle bunu sağlayabilir. Bunaltıcı bir havada işletmenin iç ortamında değişiklik yapabilirler veya buna göre dizayn edilebilir. Baktığımızda ne etkisi olabilir diyebiliriz. Fakat farkında olmasak da psikolojik olarak duygu ve düşünce değişimlerimizde bir duvar renginin veya masamızda duran bir objenin bile etkisi vardır.

Çalışma Ortamı

dağınık çalışma ortamı ile ilgili görsel sonucu
Çalışma ortamı, çalışanın verimliliğini etkileyen bir unsurdur. Çalışanın iş hayatında verimini arttırmak ve çalışabilmek için ortama ihtiyaç duyar. Bu ortamda ihtiyaç duyduğu tüm çalışma materyalleri olmalıdır. Çalışma ortamında verimliliği arttırmak için havalandırma bölümünün bulunması gereklidir. Sürekli aynı ortamda bulunmak ve aynı havayı solumak çalışanların oksijen ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bir süre sonra bu durum uyku getirebilir, olduğundan daha yorgun hissettirir. Çalışma ortamında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur aydınlatmadır. Aydınlatmanın rengi ve yeterliliği çalışanların verimliliğini psikolojik ve bedensel olarak etkiler. Sarımsı bir aydınlatma daha çabuk uyku ve yorgunluk getirirken, beyazımsı bir renkte aydınlatma çalışma için uygundur. Çünkü bu renkte bir ışık, beyindeki sinir hücrelerinde uyarıcı etkiye sahiptir. Işığın yeterliliği ise ne çok göz alıcı olmalı ne de çalışmayı engelleyecek kadar az olmalıdır. Çalışma ortamında çalışanlar üzerinde etki eden başka bir unsur ise sestir. Elbette çalışma ortamında birtakım sesler bulunur.Bu durum kaçınılmazdır.Fakat bu gürültüye dönüştüğünde ve rahatsız edici bir hal aldığında çalışanların dikkatini dağıtır ve işlerinden alıkoyabilir. Çalışma ortamının dikkat dağıtıcı ve çalışanları rahatlatıcı etkilerini göz önünde bulundurmak gereklidir.

Zamanın Kullanımı

zaman yönetimi ile ilgili görsel sonucu
Zaman kullanımı her yerde olduğu üzere burada da karşımıza çıkmaktadır. Zamanın nasıl kullanıldığı aslında hayatımızın nasıl kullanıldığıdır. Bu nedenle hayatımızda en önemli unsur olarak bir canlının olduğu her yerde bulunur. Zamanı verimliliğimiz için kullanmak ise zamanı verimli kullanmaktır. Görüleceği üzere verimliliğimize etki eden diğer unsurları da kapsar ve etkiler. Bu sebeple verimliliğimiz için zamanımızı doğru ve kontrollü bir şekilde değerlendirmeliyiz. İş yaşamımız ve özel yaşamımızın ayrımını zamanı verimli kullanarak yapabiliriz.Hayatımızı iş yaşamımıza odaklayarak değil, kendimize de zaman ayırarak geçirmemiz insan sağlığı için önemlidir. Bu yüzden planlı çalışarak hem verimli bir iş ortaya çıkarırız hem de hayatımızı olumlu yönde etkileriz.

Öyleyse tüm bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki iş hayatında verimliliği sağlamak için çalışanların dikkatini dağıtacak ve olumsuz yönde etkileyecek hususlara dikkat edilmelidir. İş yaşamında verimlilikle gelen başarı, insanların tüm yaşamına yansımaktadır. Yaşamınızda verimliliğinizle ön plana çıkarak başarılarınızla başka yaşamları da verimli hale getirebilirsiniz. Çünkü verimlilik yayıldıkça verimli işlerin önünü açar. Çok çalışıp kendinizi yıpratarak değil, verimli çalışarak ve kendinize zaman ayırarak güzel bir iş yaşamını sizde tercih edebilirsiniz. Siz de verimliliğinizi etkinleştirin ve hayatınızda başarıyı yakalayın.

Özel İçerik: Pınar Altunordu

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.