Öğrenci Kariyeri Banner

Türk Gençliğinin Dikkatine!

Türk Gençliğinin Dikkatine!
Değerli Türk Gençliği,

İçinde bulunduğunuz toplumun özelliklerini ve zamanın ruhunu kavrayamamış isek  hedeflerimize giden yolu planlamak bizler için zor olabilir. Böyle bir sitede/uygulamada içerik takip eden biri başarmak istediği işler olan biridir diye düşünerek bu yazıyı yazmaya kadar verdim. Üç parçadan oluşacak bu yazı dizisini ilkinde içinde yaşadığımız dünyanın nesil kategorizasyonunu anladıktan sonra  diğer yazılarda Türk Gençliği' nin ortak özelliklerini ve son olarak ise Türk Gençliği ile dünyadaki gençliğin ortak özelliklerini öğreneceğiz.  İlk durağımız bize bu bilgiyi sunan sosyoloji bilimi olacak çünkü bu araştırmaların hazırlanması ve sonuçlarının analiz edilmesinde bu bilim alanı çalışıyor. Bu yazıda vereceğim bilgiler Fatoş Karahasan tarafından yazılan Açılın Gençler Geliyor adlı kitaptan olacaktır.
Peki nedir bu sosyoloji ?


Toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal ilişkilere kadar geniş

bir alana yayılmıştır.

 bigstock_Generation_X_Y_Z_Millennials__93987365.57239e2d3d33a_790x445

Nesilleri ve Özellikleri 


Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın en dikkat çeken ülkesi konumunda ve nüfusumuzun % 14 'ünü oluşturan gençler yakında iktidara  gelecek ve hayatın her alanında belirleyici olacaklar  . Geleceğin yöneticileri, anne babaları, yatırımcıları, siyasetçileri, sanatçıları, bilim insanları, seçmenleri, tüketicileri ve üreticileri bu gençler olacak,


Peki nasıl isimlendiriliyor bu nesiller ?

Gençlerin özelliklerine hemen giriş yapmadan öncelikle bu gençliğin ebeveynleri hangi kategoride ve genel özellikleri neler onları görelim.


X Nesli (1965-1980)


"Generation X" terimi ilk kez fotoğrafçı Robert Capa tarafından 1950 'lerde kullanıldı. Bu grup, ülkesine ve çalıştığı kuruma karşı aidiyet duygusu besleyen, çalışmaya önem veren bu kuşak, inatçı, sabırlı, tutumlu, otoriteye saygılı olma özellikleriyle dikkat çeken bir kuşaktır. Aynı zamanda bireyden çok toplulukçu bir yapıda, iş motivasyonu yüksek, parayı kazanmak için çalışıyor. İnterneti daha çok iş için kullanıyor. Bu son madde değişime açık olsa da İnternetin ilk kullanılmaya başlandığı zamanda bu şekildeydi.


Y Nesli ( 1982-1995 veya 2000)

2020 yılında küresel iş gücünün en büyük grubunu oluşturacak olan bu Y nesli , internet ve bolluk bereketin olduğu dönemde yetişti. Çocukların toplumdaki öneminin arttığı

ve sosyal internetin geliştiği yıllara büyüdükleri için onlara "dijital doğanlar" adı verildi.  Bu nesil anne , babaları ve çevreleri tarafından korunaklı bir dünya da yetiştirildi. Bunun sonucunda Y nesli kendine güvenen , ekip çalışmasına yaktın, rekabetçi, yaratıcı, bireyci, parayı harcamak için kazanan , kendi işini kurmak isteyen,  dünyayı keşfetmek için motive halde olan, çalıştığı kuruma sadakati  X 'e göre daha az olması  gibi özellikler gösterirler.


Z Nesli (2000 sonrası doğanlar)

Henüz oluşum döneminde olan bu grubun yaş aralığı tam olarak belirlenebilmiş durumda değil ancak göze çarpan belli başlı özellikler var. Geride kalan tüm nesillere oranlara teknolojiyi kullanmada daha iyiler. Keza teknolojiyi her şeyi birbirine bağlayan unsur olarak görüyorlar.  Genellikle Z nesline sahip ebeveynler X neslinden geliyor.  Y kuşağına oranla sosyalleşme anlayışında bir değişim var. Yüz yüze iletişimden çok sanallığı tercih ediyor Y  neslinin aksine . Aynı zamanda sorgulayıcı bir tavır sergiler her şeyi olduğu gibi kabullenmezler. Z nesli göz- kulak ve koordinasyonu en gelişmiş nesil olarak değerlendiriliyor yani aynı anda birden fazla işi bir arada yapabiliyorlar (hem telefona bakıp hemde sohbete devam etmek gibi) ancak beyin üzerine yapılan araştırmalar bunun yerine tek bir işle uğraşılması gerektiğini söylüyor.  Otoriteye bağlılık azdır,  kendinden önceki kuşaklar bu nesli anlamaya çalışmak zorundadır.  Her konuda daha fazla kişiselleştirme beklemek gibi özellikleri olduğu ifade edilmektedir.


Alfa Nesli ( 2010' dan sonra doğanlar)


Daha yeni yeni ayrışmaya başlayan bir grup olarak öne çıkan bu nesil için şu an da sadece isim belirlenmiş gibi görüyor çünkü daha tam olarak Z kuşağı üzerine bolca araştırma yapılmasına ihtiyaç var.


Bu nesilleri ve özelliklerini iyi anlamak zorundayız hem kendi neslimizi tanımak hem de dünyayı anlamak için bunları günlük hayatta etrafımızda olan insanları gözlemleyerek içselleştirebiliriz. Etrafımızdaki kitleyi anlamak insanlarla olan ilişkilerimizi düzenlemek noktasında da bize oldukça yardımcı olacaktır. Sürekli duyduğumuz kuşak çatışmasının temel sebebi budur.  Dikkat ettiyseniz nesil adlandırmalarındaki her defasında aralık azalıyor. X neslini oluşturanların aralığı 15 yıl iken  Y nesli 12-13 yıl Z nesli ise 10 yıl olarak karşımıza çıkıyor.
Özel İçerik : Bu içerik ÖğrenciKariyeri yazarlarından İzlem Nur Türkel tarafından oluşturulmuştur.


Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.