Sürdürülebilir Turizme Katkı Sağlayacak Fikirleriniz Varsa Başvuru Yapın, Destek Alın!Sürdürülebilir Turizm, doğal, ekonomik ve kültürel kaynakların korunmasını ve devamlılığını gözeten; kaynakların değerlendirilmesi fırsatını yaratan; bu kaynaklardan gelir elde edilmesini ve bu gelirin kaynağın ait olduğu yerde kullanılmasını sağlayan bir turizm yaklaşımıdır.  Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’na Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2014!

Bu sınırlı bir Teklif Çağrısıdır. İlk etapta değerlendirmeye sadece Ön Başvuru Formu ve ilgili ekler 
sunulmalıdır. Ön değerlendirme sonucu olumlu olan Başvuru Sahipleri, Nihai Proje Başvurusunda 
bulunmaya davet edileceklerdir. 

Bu rehber, Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında finanse edilecek hibe 
projelerinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mali Mevzuatı ve Kuralları ile diğer 
ilgili UNDP prosedür ve yönetmelikleri hükümleriyle uyumlu olacak şekilde, başvuru süreci, 
değerlendirilmesi ve temel uygulama ilkelerini belirleyen kuralları içerir. 

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun Sözleşme Makamı Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’dır. 

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun amacı “Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum 
örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması ve 
sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması” dır.

Anadolu Efes ülkemizin turizm kaynaklarının etkin yöntemlerle değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 2012 yılı itibariyle sürdürülebilir turizme odaklanarak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığı ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ile Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nu geliştirildi.

Genel hedefler;
Turizmin geniş kapsamı, farklı boyutları ve ülkenin turizm potansiyeliyle ilgili bilincin artması,
Turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi.
Turizm girişimciliğini teşvik ederek yerel rol modelleri oluşturulmasına zemin hazırlanması.
Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme topyekün bir katkı sağlanmasıdır.

Özel hedefler;
Turizmle ilgili gerçekleştirilen proje ve çalışmaların niteliğinin ve niceliğinin artması, destinasyonların çoğalması,
Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışanlar ağı oluşmasıdır.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Kapsamı

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet dengeli turizm projelerine fon desteği sağlanacaktır. Fon verilecek projeler, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Çalışma Grubu tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Jürisi tarafından seçilecektir.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ile özel ve kamu kurumlarının işbirliği içinde kalkınma odaklı turizme yönelik uygulamaların oluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Fon desteği sağlayacağımız projelere eğitim, iletişim ve mentorluk gibi uygulama destekleri de verecek; projelerin işleyişini uzman bir ekiple takip ederek etki ve sonuçların ölçümlenmesini sağlayacağız.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu;
Sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin artmasına,
Sürdürülebilir turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılması ve dolayısıyla bu konudaki girişimlerin artmasına,
Yerel halkın kendi değerlerinin farkına varmasına,
Kültürel ve doğal mirasın korumasına yönelik bilincin artmasına,
Koruma kullanma dengesi konusunda örneklerin çoğalmasına,
Yerel sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik kaynakların harekete geçirilmesine,
Alanda çalışanların sayısının artması, böylece istihdamın desteklenmesine katkı sağlayacak.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonuna Başvurun 

Destek fonundan yararlanmak isteyen proje sahiplerinin, detaylı bilgi ve başvuru için www.gelecekturizmde.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

Kaynak: ab-ilan.com
Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.