Rönesans Eğitim Vakfı 2019/2020 Burs Başvurusu Başladı!

REV Burs Programı, Vakfın kuruluşundan bu yana yürütülen temel faaliyetler içerisinde yer amaktadır ve bugüne kadar 5.500’den fazla öğrenciye karşılıksız burs imkanı sunmuştur. Program, maddi eğitim desteği sağlamanın yanı sıra, tasarlanan online bir eğitim platformu ile de bursiyerlerine kişisel gelişimlerini desteklemek için bir fırsat sunmaktadır.

Rönesans Eğitim Vakıf Burs Programı Başvuru Koşulları

Bursiyer adaylarının, başvuruların geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için, Burs Programı Başvuru Koşulları’nı eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmaları gereklidir. Lütfen, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyiniz.


REV Burs Programı hakkında sorularınız için  info@rev.org.tr adresine yazarak, bize her zaman ulaşabilirsiniz.
 • T.C. vatandaşı olmak,

 • Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,

  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.

  • Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak. • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

 • Maddi desteğe ihtiyaç duymak,

 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,

 • Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)

 • Aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması,

 • REV Bursiyer Sözleşmesi’nde geçen sorumlulukları kabul etmek,

 • Başvuruyu, belirtilen tarihleri arasında, basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz gerçekleştirmek,

 • REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri’ni eksiksiz ve doğru bir şekilde, belirtilen tarihler içerisinde teslim etmiş olmak.


GEREKLİ BELGELER

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge:

  • Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi. (Transkript)

  • Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge.

  • Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi* • Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği *

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 • Anne ve babanın mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

  • Maaş bordrosu

  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi*

  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge*

  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair resmi belge* • Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.

 • Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu


(*) İşaretli belgeler, ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgelerin ise, asılları (onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir.


Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri tekrar istenir.


Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak, Vakıf tarafından takip edilir.


BAŞVURU İÇİN 

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.