Öğrenci Kariyeri Banner

Pazarlama İlkeleri (4P) Nedir?

Pazarlama İlkeleri (4P) Nedir?

Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir. Her geçen gün artan rekabetle birlikte şirketler daha güçlü pazarlama stratejilerine ihtiyaç duymakta ve şirketlerin bu stratejileri pazarlamanın dört ilkesine dayanmaktadır. Pazarlamanın ilkeleri; Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım) ve Promotion (Tutundurma) şeklinde 4P altında toplanır.

Ürün (Product)

Ürün, belli bir kesimin hizmet ya da mal açısından gereksinimini karşılayabilmek için ortaya koyulan soyut ya da somut kavramdır. Pazarlama ilkeleri (4P) arasında ilk sırayı alan ürünü pazarla buluşturmadan önce pazar araştırması gerçekleştirilmelidir. Ürün tasarımı pazarın talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda yapılır.  Pazarlama stratejileri, ürüne yenilik ve inovasyon getirerek ürünün daha uzun süre satılmasını sağlamak üzere geliştirilir.

Fiyat (Price)

Fiyat, ürünün parasal değeridir. Birçok faklı değişkene bağlıdır ve sık sık güncellenir. Fiyat çok yüksek olursa firma müşteri kaybedebilir ya da düşük olursa firmanın kar etmesi zorlaşır. Fiyat oluşturulurken aynı pazardaki diğer rakipler de analiz edilir. Fiyatlandırmadaki en önemli hususlar; ürünün maliyeti, reklam ve pazarlama giderleri, dağıtım maliyetleri ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarıdır. Bu sebeple fiyat, belirli bir süre boyunca meydana gelebilecek değişikliklerin yükünü kaldırabilecek şekilde olmalıdır.

Dağıtım (Place)

Bir ürün var ve fiyatlandırması yapıldı. Şimdi onu müşteri ile buluşturmak gerekiyor. Dağıtım, ürünü doğru yerde ve doğru zamanda müşteri ile buluşturmaktır. Dağıtım, bir ürünün karlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Firma mükemmel ürünü üretse bile potansiyel müşteriler ürüne ulaşamıyorsa bu ürünün ne kadar iyi olduğunun bir anlamı kalmıyor. Mevcut ve potansiyel müşteri kitlelerinin ürüne nerede ve nasıl ulaşmak istediklerini iyi analiz etmek gerekir. Dağıtım konusu da kendi içinde birçok kola ayrılmaktadır.

Tutundurma (Promotion)

 

Tutundurma, ürünün pazarda yer edinmesi ve bilinirliğinin arttırılması ile ilgili bir konudur. Tanıtım faaliyetleri içerir. Ürünün pazardaki yerinin sağlamlaştırılması için reklam yapılabilir. Tutundurma faaliyetleri için halkla ilişkiler, kampanyalar, indirimler ve satış organizasyonları gibi konularda analiz yapılır. Ürünün satılması için öncelikle müşterilerin üründen haberdar olması gerekir.

 

Özgün İçerik


Serap GÜREL

Yıldız Teknik Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.