Öğrenci Kariyeri Banner

Meslekleri Tanıyalım: Endüstriyel Sosyal Hizmet Modeli

Meslekleri Tanıyalım: Endüstriyel Sosyal Hizmet Modeli
Sosyal hizmetin uygulamalı bir disiplin olması şüphesiz onu birden fazla dala ayırmaktadır. Geçen hafta bu dallardan ''Okul Sosyal Hizmeti'' adlı alana değinmiştik. Bu hafta ise yine ülkemizde olmayan başka bir alana değineceğiz. Bu alanın adı “Endüstriyel Sosyal Hizmet” adlı alandır. Kendimin de birzat tez konusu olarak aldığım bu alan ülkemizde bulunmamaktadır. Fakat Endüstriyel Sosyal Hizmet alanı ülkelerin ekonomik verimini de doğrudan etkileyen pozitivist yaklaşımlar içeren bir alandır. Her alanda olduğu gibi müdahale gerektiren ve sorunlara mikro, makro ve mezzo boyutta yaklaşan bu alanı tanımlayabilmek için öncelikle sanayi ve sanayi yaşamının getirdiği sorunlara değinmek yararlı olacaktır:

1

Sanayi, bireylerin makineleşme ile beraber getirmiş olduğu ve insanları sosyolojik boyutta büyük bir değişime sokan bir değişimdir. Bu değişimle beraber bireylerin yaşantılarında da büyük değişimler olur ve bireyler bu yaşama ayak uydurmak için faaliyetlerde bulunur. Sanayi ve fabrikalarda çalışan bireyler kentte yaşayan bireyler olduğundan çeşitli kentsel sorunlar ile de baş başadır. Bu sorunlar içinde aile yaşantısı, ekonomik sıkıntılar, akraba ilişkilerin olumsuz olması gibi sorunlar yer almaktadır. İşte bireylerin yaşamış olduğu bu sorunlar iş verimlerini de etkilemektedir. Sosyal hizmet alanında çalışan bireyler sosyal hizmet uzmanı olarak çalışanların refah seviyelerini etkileyen bu sorunları tespit etmekte ve çözüm önerileri getirmektedir.

gears-1236578_960_720

Görüldüğü üzere bireyi kentsel yaşam ve fabrikasyon çeşitli şekillerde etkilemektedir. Aile yaşantısını bozabilmekte, ekonomik sıkıntıları(ki ülkemizde en çok yaşanan sıkıntılar arasında yer almakta) arttırmakta, aile yaşantısını bozduğu gibi akrabalık ilişkilerini de bozmaktadır. Özellikle kırsal yaşamda Türk kültürü baz alınarak bakıldığında akrabalık ilişkileri iyi seviyede, imece usulü toplumsal yaşantıda yer edinmiştir. Bu da bireylerin sosyal hizmet mesleği olmasa dahi sorunları çözebilme kapasitelerine yardımcı olmaktadır. Fakat sanayi yaşamı ile beraber bu ortadan kalkmıştır.

social-2217781_960_720

Endüstriyel sosyal hizmet konusu sosyal hizmet bilgi disiplini için çok önemli bir konu olarak görülmektedir. Ülkemizde Okul Sosyal Hizmet gibi Endüstriyel Sosyal Hizmet alanında da literatürde yeterli kaynak bulunmamakla birlikte alanın uygulama alanı da bulunmamaktadır. Endüstri alanında çalışan bireyler çeşitli şartlar altında çalışmakta ve zorluk yaşamaktadırlar. Bu zorlukları çalışma zamanları dışında atlatmak için bir çaba sarf etmemekte; çaba sarf edenler ise bu yöntemi nasıl kullanacağını bilememektedir. İşte bu alanda devreye sosyal hizmet bilgi disiplini ve uygulama alanı girmektedir. Sosyal hizmet bireylerin refahlarını arttırmaya yönelik çalıştığından çalışan kişilerin refahını arttırmak da bilgi disiplinin görevidir. Sosyal hizmet bilgi disiplini gerekli kuramsal yaklaşımları kullanarak bireylere makro, mikro ve mezzo düzeyde müdahalede bulunur ve refah seviyelerini artırmaktadır.  Bireylerin sosyal refahları arttığı an sosyal işlevsellikleri de artacağından daha rahat bir yaşam süreceklerdir ve bu şüphesiz iş yaşamlarını da etkileyecektir. Böyle disipliner bir çalışmayı sosyal hizmetin Endüstriyel Sosyal Hizmet alanında yapılan çalışmalar takip edecek ve bireylerin iş yaşamlarındaki iş verimleri de pozitif yönde artacaktır.

 

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.