Öğrenci Kariyeri Banner

Kendini Tanı, Kolay Öğren! Öğrenme Stilleri

Kendini Tanı, Kolay Öğren! Öğrenme Stilleri
"Öğrenme stilleri" kavramı ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de tartışılmaya başlandı. Bu kavramı ortaya ilk kez ortaya atan St. John's Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rita Dunn oldu. Dunn, öğrenme stillerini şu şekilde tanımlıyor: "Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır."

different-types-of-learning-styles

Öğrenme stilleri hakkında çalışmalar yaklaşık 60 senedir sürüyor. İlginç olan ise aynı parmak izi gibi herkesin de farklı öğrenme yapısı vardır. Öğrenme stillerinde 3 unsur bulunur; 1- Görsel Ağırlıklı Öğrenme Stili,2- İşitsel Ağırlıklı Öğrenme Stili, 3- Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı Öğrenme Stili. Bu unsurlar her insanda farklı oranlarda olduğu için öğrenme stilleri de her insanda farklı olur.  Tarihte bunu fark eden dehalardan biri de Sokrates’tir. Sokrates, Atina’da yargılandı ve idama mahkûm edildi. Suçlamalardan bir tanesi de para karşılığı Atinalı gençlere bir şeyler öğrettiği iddiasıydı. Sokrates bu iddiayı kabul etmedi ve onlara ‘’Bir kimse, bir kimseye bir şey öğretebilseydi, öğreten kişi için para almak kadar şerefli bir şey olamaz ama kimse kimseye bir şey öğretemez’’ demiştir. Bu yaklaşım ile paralel olarak Mevlana’nın sözünü de örnek verebiliriz. ‘’ Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.’’

photo_2914_landscape_650x433

Öğrenme stillerini bilmeden önce iyi bir öğretmenin öğrencisini karşısına alıp ona her şeyi öğretebileceğini zannediyorduk ama zamanla anlaşıldı ki hiç de böyle değilmiş. Öğrenme, kişinin kendinde oluşur yani öğretmenin öğrenciye sadece bilgi aktarması öğrenmek için yeterli değildir. Ancak öğretmenin öğretme tarzı ile öğrencinin öğrenme tarzı uyuştuğu zaman öğrenme durumu gerçekleşir.

9_learning-011-e1488372993308

Herkesin birbirinden farklı öğrenme biçimleri vardır. Maalesef ki herkes kendi kolay öğrendiği yöntemi size tavsiye eder. Sanki size de aynı metot faydalı olacakmış gibi… Örneğin;’’Yazarak çalış bence, yazarak çalışınca kesin aklında kalır’’, ‘’İçinden okursan daha iyi anlarsın’’ vb. çevrenizden onlarca tavsiye alabilirsiniz. Bazı tavsiyeler işe yarayabilir. Ancak bazı tavsiyeler ise size sadece vakit kaybettirebilir. Bunun sebebi kendinizi iyi tanıyamamanız yani kendi öğrenme stilinizi bilmiyor olmanızdır.

Şimdi aşağıdaki linke tıklayıp testi çözerek, kendi öğrenme stilimizi öğrenelim, sonra da kendi öğrenme stilimize uygun çalışma metotlarını inceleyelim.

Öğrenme Stilleri Testine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz !

Aha-moment


 

STİLLERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Her üç stilin burada belirtilen güçlü ve zayıf yanları bazı kişilerce farklı yorumlanabilir. Zayıf olarak gösterilen bir özellik başkaları tarafından güçlü olarak algılanabilir. Güçlü ve zayıf yanlar tamamen kişisel ve toplumsa değerlere göre değişebilir. Örneğin bizim toplumumuzda yeni tanıştığımız bir kişiye dokunarak konuşmak pek hoş karşılanmaz ama bazı toplumlarda olabilir.

GÖRSEL

1.Organize
2.Tertipli ve düzenli
3.Gözlemci
4.Sessiz
5.Görüntü odaklı
6.Ölçüp biçmeye ve üzerinde düşünmeye yatkındır.
7.Resim olarak belleğe kayıt eder.
8.Gürültüden daha az etkilenir.
9.Sözel talimatları takip edemez.
10.Okumayı dinlenmeye tercih eder.
11.Çene yukarıda, ses yüksektir.
12.Öğrenirken tüm resmi görmek ister.
13.Gördüğünü hatırlar.
14.Anlatılan detaylar ile tamamını ister.
15.Hızlı okur.
16.Yazdıklarının görüntüsü iyi ve düzenlidir.
17.Hayal ettiklerini tüm detayları ile görür.
18.Uzun hedefli planlar yapabilir.

İŞİTSEL

1.Kendi kendine konuşma
2.Kolaylıkla dikkati dağılır.
3.Okurken dudakları, oynar, sesli okur.
4.Okuduğunu ve dinlediğini tekrar edebilir.
5.Matematik ve yazma konusunda iyi değildir.
6.Konuşurken ritmik konuşur.
7.Müziği sever.
8.Ses taklitlerine yatkındır.
9.Dinleyerek öğrenir.
10.Basamaklı sıralı bir şekilde beller.
11.Tempolu ve ahenkli konuşur.
12.Öğrenirken içinden ve dışından konuşur.
13.Tartışanı hatırlar.
14.En konuşkan gruptur.
15.Bilinmeyen kelimeleri anlamdan çıkarır, yüksek sesle okumaktan hoşlanır.
16.Konuşması yazmasından iyidir.
17.Seslerle hayal kurar.

KİNESTETİK/DOKUNSAL

1.Fiziksel ödüllere olumlu tepki
2.İnsanlara dokunur ve yakın durur.
3.Harekete yatkınlık gösterir.
4.Devamlı hareket eder.
5.Fiziksel tepki verir.
6.Erken kas gelişimi görülür.
7.Yaparak öğrenir.
8.Yürüyerek ve hareket ederek belleğine atar.
9.Okurken eliyle işaret eder.
10.El ve yüz hareketleri ile konuşur.
12.Konuşurken gür sesle konuşur.
13.Hareket ettirerek ve yaparak öğrenir.
14.Yaşananı bütünsel olarak hatırlar.
15.Kısa öz dokunarak, jest ve mimiklerle ve hareket ederek konuşur.
16.Entrika romanlarını sever, vücut hareketler ile okuduğuna eşlik eder.
17.Bastırarak ve kalın yazar, yazısı diğer stillere göre iyi değildir.
18.Görüntüyü dramatize eder, görüntünün içerisinden yürümek ister, sezgisi güçlü, detaylara karşı dikkati zayıftır.

 

GÖRSELLER


Güçlü Yanları

• Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar.
• Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler.
• Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar.
• Okumaya düşkündürler. Kitap kurdu olmaya müsaittirler.
• Yüzleri iyi hatırlarlar.
• Raporların veya bir olayın anlatılmasındansa yazılı olarak verilmesini tercih ederler.
• Bir şeylerin görüntüsüne veya konumuna duyarlıdırlar.
• Liste yapmayı severler.
• Planlı ve programlı olurlar.

Zayıf Yanları

• İşittiklerini uzun müddet bellekte tutamazlar.
• Ders anlatılırken not almazlarsa huzursuz olurlar.
• Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler.
• Derslerin laboratuarda işlenmesinden huzursuz olabilirler.
• Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.
• İsimleri hatırlamakta zorlanırlar.
• Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlarla tahammül edemeyebilirler.
• Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzdürler.
• Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilirler.


İŞİTSELLER


Güçlü Yanları

• İşittiklerini hatırlarlar
• Yazarken konuşurlar (bunun bazen dezavantaj olduğu da söylenebilir.)
• Uzun anlatılarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar.
• İyi bir hatip olabilirler.
• Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır.
• Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.

Zayıf Yanları

•Gürültüden rahatsız olurlar.
• Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar.
• Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir.
• Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler.
• Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler.
• Bilgilerin yazılı olarak sunulması bazen anlamalarını zorlaştırabilir.
• İsimleri hatırlarlar.
• Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar.

DOKUNSAL/KİNESTETİK


Güçlü Yanları

• Yapılanı hatırlarlar.
• Dokunarak ve hareket önemlidir.
• Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmeli ya da eğlenmelidirler.
• Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler.
• Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar.
• Rahat giyinmeyi severler.
• Hissettiklerinden konuşmayı severler.
• Sportif olmaya müsaittirler.
• Hareketi içeren etkinlikleri sever : dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi, yemeyi, yemek pişirmeyi, gezmeyi.
• Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar.

Zayıf Yanları

• Konuşulanı veya görüleni hatırlamakta zorlanırlar.
• Okumakta zorlanmışlardır ya da zorlanmaktadırlar.
• Çok iyi işitemeyebilirler. Ya da işittiklerinden anlam çıkarmakta zorlanırlar.
• Yazım hataları çok yaparlar.
• Okumayı sevmezler.
• Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler.
• Vücutları ile karşılık verirler.(Atarlar, iterler, vururlar)
• Kendi stilinde sunulmazsa sunular bilgileri algılamakta yavaş kalabilirler. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar (Özellikle konuşurken)         

Kaynak: Tablolar Sevgi Okyanusu Eğitim kitapçığından alınmıştır.

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.