Öğrenci Kariyeri Banner

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Kulübü Röportajı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Kulübü Röportajı
sosyolojiİstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Tuğba Yavuz ile Sosyoloji Kulübü hakkında sohbet ettik.

İlk olarak kulübün genel amacı ve hedefinden bahsederek başlayalım istersen?

Sosyoloji Kulübü, sadece Sosyoloji bölümü öğrencileriyle sınırlandırmadan, interdisipliner şekilde (tarih, siyaset, psikoloji ve hatta mimariyle bağlantılar içinde), özelde Türkiye toplumunun etkilendiği güncel meseleleri ana akım söylem dışında tartışmaya açmayı amaçlıyor diyebiliriz.
Sosyolojinin temel meselelerinden birinin eşitlik ve hiyerarşik düzenin bozulması olduğunu biliyoruz. Peki kulüpte böyle ast-üst ilişkisi var mı yoksa herkes eşit mi?Kulübün bir diğer amacı, tam da anaakım söylemleri eleştirmekle bağlantılı olarak, hem ele aldığımız meseleler hem kulübün işlenişi bağlamında, oluşabilecek çeşitli hiyerarşi ve hegemonik süreçleri yıkmak. Dolayısıyla, okulun kulüplerden beklediği bürokratik birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesini üstlenecek bir başkan ve iki başkan yardımcısı belirlense bile, karar alma ve bunları uygulama inisiyatifi oy çokluğu prensibiyle tüm üyelerin elinde.

[ad name="Google Adsense"]Bir bölüm kulübü olmanız üye çeşitliliğinizi sınırlıyor mu yoksa her bölümden üyeleriniz var mı?


Ağırlıklı olarak Sosyoloji bölümü (ana dal, çift ana dal, yan dal) öğrencileri olsa da kulüp çalışmalarına ve karar alma süreçlerine farklı bölümlerden öğrenciler de katılıyor.


Biraz faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz ?


2013 - 2014 eğitim yılında "Gezi Parkı" teması altında sol hareketler, İslami hareketler, Kürt hareketi ve LGBTİ hareketi bağlamında dört panel gerçekleştirildi. Bu panellere birçok akademisyen konuşmalarıyla katkı sundu. Bu panellerin organizasyonu tamamen Sosyoloji Kulübü öğrencileri tarafından sağlandı. Geçtiğimiz Güz döneminde, toplumsal bellek ve kent hakkı başlığı altında Kamp Armen'den konuklarımızla Kamp Armen direnişini konuştuk. Yine aynı bağlamda, Karakutu Derneği ortaklığıyla Hafıza Yürüyüşü gerçekleştirdik ve yine toplumsal bellek, azınlık hakları ve dezavantajlı grupların kentteki yeri hakkında tartışma fırsatı bulduk. Sosyoloji Kulübü, bu dönem "Ayrımcılık" teması altında medya, mekan ve akademi bağlamında ayrımcılık ve nefret söylemi üzerine bir panel serisi düzenleyerek konuşulmayan alanlarda söylem üretmeyi planlıyor. 10941823_428433887337463_4966359788360432425_n

Karakutu etkinliğinden bir görüntü


Kulübün öğrencilere akademik yaşamları ve kişisel gelişimleri doğrultusunda ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce, kulüp olarak nefret söylemi ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Etnik, dinî, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bazında oluşabilecek ayrımcı ve nefret içeren yaklaşım ve söylemlere karşı, yine insan ve hayvan hakları etrafında oluşacak bir dil üretiyoruz. Dolayısıyla, kulüp üyeleri öncelikle içinde yaşadıkları toplumda "görünmeyen/gösterilmeyen" olgulara karşı yeni bir gözle eleştirel söylem üretiyorlar, "farklı" veya "dezavantajlı" kesimlerle dayanışmayı örmeye, örgütlemeye çalışıyorlar. Üzerinde durduğumuz konuların her biri, aynı zamanda sosyal bilimler içinde hegemonya üreten ayrımcı çalışmalara alternatifler de sunuyor. Bu alternatif arayışı, lisans derslerinde işlenen teoriler ışığında toplumu gözlemleyip farklı yaklaşımları anlama ve bunları pratiğe dökme fırsatı da veriyor.Son olarak eklemek ya da belirtmek istediğin bir şey varsa, paylaşırsan çok seviniriz.


Son olarak, Sosyoloji Kulübü kendisini ne okula bağımlı görüyor ne de kendisini "dışarı" ile sınırlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi içinde dile getirilen sorunlara kulağını kapamadığı gibi, güncele dair belirli meseleleri kampüs yaşamına taşıyıp kolektif tartışmalar üretmeyi amaçlıyor. Bu anlamda, günlük hayatın her bir parçasının aynı zamanda kampüs içinde varlığını fark ederek, tüm seslere açık bir kamusal tartışma alanı açıyor ve söyleyecek sözü olan herkesi bünyesine davet ediyor.


[ad name="HTML"]

[ad name="HTML-3"]

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.