İş Yaşamında Ortaklık

İş hayatına adım atmak herkes için kolay olmasa da geçimimizi sağlamak tek başımıza ayakta durabilmek için gerekli bir unsurdur.Çoğu insan daha iyi bir iş için iyi bir gelecek için uğraşır.Bazılarımız bir işe başlayıp yükselmeyi tercih ederken bazılarımız ise çalışma hayatına kendi işini kurmak isteyerek devam etmek veya başlamak ister. Yeni bir başlangıçlar, yeni girişimlerdir. Ortaklık, iş hayatında insanların birbiriyle anlaşarak işin birlikte yapılmasıdır.Dolayısıyla yapılan işten aynı oranda yararlanılmasıdır.Aynı kazanç, aynı sorumluluklar ile işi yürütmektir.

Günümüzde çoğu kurum ve kuruluşlarda sık rastlanılan bir durum olmasıyla hız kazandığını görürüz.Taraflar kendilerinden birtakım şeyler katarak işleri daha iyi seviyelere taşımaya çalışır.Bu durum işte ilerlemek için büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlar.Fakat bazen de taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanır ve bu durum tarafların ortaklığı bozmaya ve hatta kurdukları işi bozmaya kadar bile gidebilir. Nelerdir bu durumlar? Ortaklığın yararları ve zararları nelerdir? Bu sorulara bir bakalım ve iş hayatında ortaklık yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilerek ortaklık düşüncelerine açıklık getirmeye çalışalım.

Ortaklık Kurmanın Faydaları

İşlerin Hızlılık Kazanması

birden fazla işi aynı anda yapmak ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir işi kısa sürede ve hızlıca çözmek, yola koymak istiyorsak yanımızda çalışanlar yetmeyebilir veya kendimizden başka bir desteğe daha ihtiyaç duyarız.Bu destek iş maddi ve manevi anlamda olmasını isteriz genellikle. Bir işin kısa sürede yapılması demek farklı girişimlerin önünü açmak demektir. Bu da yöneticilerin işine gelen bir durumdur.Dolayısıyla ortaklık, işte hızlı olmayı, zamanı ve işi verimli bir şekilde kullanmamızı sağlar.

İşlerin Sağlamlık Kazanması

iş yaşamı ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Birlikten kuvvet doğar.'' bu durumu en iyi açıklayan sözlerden biridir. Ortaklık kurmak, işlerimizin kontrol aşamasını ikiye katlayarak yönetici perspektifinden bakabilen birden fazla kişi olması o işi sağlam temellerle yapmayı sağlar. Böylece işten hem maddi anlamda hem de emek anlamında bir kar elde edilir.Dolayısıyla işin sonucunda yöneticileri ve çalışanları mutlu edecek bir başarılar elde etmeye sevk eder.

Sorumlulukların Paylaşılması

sorumluluk paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir iş yerini yönetmek, zor ve sorumluluk isteyen bir durumdur. Çoğunlukla borç ve emek ederek insanların kendilerinden bir şeyler ortaya koyarak kendi işlerini kurmaya çalışırlar.Her şey zorluklar ve sıkıntılarla belli başarılara ulaşılır.Büyük ve bilindik yıllarca ayakta duran bir şirketin başlangıcı bile temelde buna dayanır.Ortaklık, bir işi kurarken ve geliştirirken maddi, manevi ve hukuken sorumlulukları eşit olarak paylaştırır.Ortaklık sayesinde sorumluluklar paylaşılarak iş yükü azaltılarak daha fazla işi bir arada yürütme imkanı bulabiliriz.

Sosyal Çevrenin Daha Fazla Olması

sosyal networking ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre, yapılacak işin tanıtımında ve reklamını yapmak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için gereklidir. Ortaklık kurarak ulaşabileceğimizden fazla kitlelere ulaşarak daha fazla insana işleri tanıtabilme olanağına sahip oluruz.Bir işin, projenin ilerlemesinde çevrenin önemli payı vardır.Çünkü insanların görüşü ile proje veya iş farklı bir açıdan bakarak işi geliştirmeyi sağlar. İnsanlara yararlı ve ihtiyaç duydukları şeyleri sağlama fırsatı sunar. Örneğin, bir üretici düşünelim. İnsanların ilgisini çekebilecek ve ihtiyacı olan ürünün plan aşamasında fikir alabileceği ilk yer çevresindeki insanlardır. Onların görüşleri doğrultusunda yeni fikirler üretebilir.Etkili bir ürün ortaya çıkarabilir.İnsanların sosyal çevrelerinin önemi sebebiyle de ortaklıkla daha fazla çevreye hitap etme ve tanıtma fırsatı bularak işlerin gelişme ve büyümeyi sağlayabiliriz.

Birden Fazla İşin Aynı Anda Yürütülme İmkanı

İlgili resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birden fazla işi yürütmek herkes için avantaj sağlar. Çünkü bir işe odaklanıp kalmak diğerlerini boşlamamıza ve daha çok zaman harcamamıza sebep olur. Ortaklık kurmak, odaklanmamız gereken birden fazla işin paylaşılmasıyla daha sağlıklı sonuçlar verir. Temelde daha iyi bir iş ortaya çıkarmanızı ve hatta birden fazla kez kontrol ve üzerinde düşünme imkanı sunar. Herkesin daha iyi olduğu bir alana yönelmesiyle de bu mümkündür.Örneğin, işi beraber kurduğunuz kişi mali alanda daha iyi sizde proje yürütme alanında.Herkes kendi alanına yönelik işleri tamamladığında sonucun istenilen şekilde olması mümkündür.

Ortaklık Kurmanın Olası Zararları
 Tarafların Birbirine Olan Davranış Biçimi

iş yaşamında tavır ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşte yönetici ve çalışanların birbirine saygılı ve hoşgörülü olması çok önemlidir.Aksi takdirde işe gereken önemde verilmez hale gelir. Bireyler arasında tatsızlıklar ve anlaşılmayan pek çok nokta ile beraber çözüm üretmekte bir hayli zorlaşır. Bu durum çoğunlukla arkadaş ve akrabalık ilişkileriyle kurulan iş içerisinde rastlanılır. Fakat iş ortamı saygı ve disiplin gerektirir.Bu herkesin işine olan saygısını da gösterir. Bu sebeple iş ortamında herkesin birbirine olan davranışı gerek bireyler için gerek işin iyi sonuç vermesi için gereklidir. Ortakların birbirine davranışı işin yönetimi açısından önem taşıdığı için işi büyütmek ve devam ettirmek istiyorsak buna dikkat etmek gerekir.

Sorumsuzluk

sorumsuzluk
Sorumsuzluk, yöneticilerin işlerini aksatmalarına sebep olur. Hukuki anlamda da sıkıntı yaratabilir.İşlerin aksaması o iş yerinin hata yapması, zaman kaybı, başarısızlık gibi birçok unsura neden olur. Nitelikli bir iş yerine getirmek istiyorsak sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve işe gereken önemi vermeliyiz. Ortaklık anlamında bunun zararı aranın bozulması, işin elde edilen kazancın tamamen kaybedilmesine kadar gidebilir. Ortaklıkta sorumsuzluk yapmak biraz da karşı tarafa saygısızlık ve adaletsizlik olur.Buna bir örnek üzerinden değinelim. Mesela bir kişi ile ortak olarak bir işe başladınız ve karşınızdakine tüm sorumluluğu yüklediniz. Bu ne kadar adil olabilir? İşten kazanılan kazanç haksız kazanç yerine geçiyorsa ve emek hırsızlığı yapıyor olmaz mısınız? İş ortamında sorumsuzluk mutsuz sonuçlar verir.

Başına Buyrukluk

iş yaşamında davranışlar ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başına buyruk davranışlar bireylerin arasını açabilir. Ortaklıkta iş, birbirine danışarak ve ortak kararlarla ilerler. Bireysel bir kararla iyi bir iş yapacak olsak bile bu odağın işte sizde olmasını ve aynı işte eşitsiz şartlara sahip olmaya neden olur. Ya da riskli ve tüm iş yerini riske atabilecek bir şey yapmak olası olabilir. Bu eğer ortak bir iş yürütüyorsanız tek başınıza karar almak doğru değildir. Ortak olmak fikir danışmak işleri ortak kararlar ışığında yürütmektir.

Zıt Özellikler

iş yaşamında yönetici ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireyler arasında zıt özellikler bulunabilir.Örneğin biri daha girişken bir yapıya sahipken diğeri çekingen bir yapıya sahip olabilir.Bu durum ise girişken olanın daha çok göz önünde ve bilindik olmasını sebep olur. Zıt özellikler,her insan arasında olabilecek bir özelliktir. İş yaşantısında da aslında halledilebilecek bir durumdur. Çoğunlukla zarar yaratmasa da belli başlı sorunlar yaratabilir. Örneğe tekrar baktığımızda işi yöneten ortaklar arasında anlaşmazlıklar, birbirleriyle rekabet etme, kıskançlık vb. sorunlarla yaptıkları işe zarar verebilirler.

Elde Edilen Kazanç

iş yaşamında para ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş, insanların kazanç sağlaması içindir.Her kazançtan da daha fazla kar ve işleri büyütme, genişletme gayesi yatar. Bu nedenle elde edilen kazançlar kar anlamında ortaklar arasında sorun yaratabilir. Para, insanlar gözünü kör edebilen ve çoğaldıkça doyumsuzluğu arttıran bir ögedir hayatımızda. İnsanlar her ne kadar paraya önem vermese de verdiği emeğin karşılığını almak daima mutlu eder. Bu çoğaldıkça da daha mutlu olacağına inanarak kazanca odaklanır hale gelebilir. Ve ortaklar arasında paylaşımsızlık, para konusunda riyakarlık yapmaya yöneltebilir. Kar elde etmek için birçok yola başvurulabilir. Fakat ortaklar arasında kazanç eşitsiz bir dağılımda ise bu hak yeme olayıdır ve ortakların birbirlerine olan güvenini ve hatta insanlığını bile sarsıcı bir olay halini alabilir. İş ortamında kazançlar emeğinin karşılığını alacak kadar ve eşit dağılımlı olmalıdır.

Sonuç olarak baktığımızda ortaklık göründüğünden de zor bir durumdur. Fakat insanların birbirlerine olan saygısını ve doğruluğunu kaybetmediği müddetçe ortaklık avantaj sağlayan ve işte farklı fikirlerin birarada bulunarak beraberlikle hareket etmeyi, ilerleme ve gelişmeyi sağlayan bir durumdur. İşte ortak olma kararı alınırken hem hukuki hakları hem de avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak adım atmak gerekir. Ortaklık yeni bir iş hayatının başlangıcıdır. Yeni başlangıçlara hazır mıyız peki ?

Özel İçerik: Pınar Altunordu

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.