Öğrenci Kariyeri Banner

İş Hayatınızda Karşılaşabileceğiniz 12 Kişilik Türü

İş Hayatınızda Karşılaşabileceğiniz 12 Kişilik Türü
pozitif-ve-eglenceli-kisilik

İş hayatı dediğimiz kavram, bir çok insanı ve bir çok insanla birlikte çevrenizde oluşan karakterler, kişilikler demek.Aynı zamanda İş hayatı; bir çok insanın bir arada yaşadığı bir sektör. Kişilik yapılarını bilmek iş hayatında daha bilinçli olmamızı sağlayacaktır.

[ad name="Google Adsense"]

Peki siz Hangi kişiliğe sahipsiniz?

1-Yönetici: Dışa Dönük, Öngörülü Ve Titiz


İlgileri dış dünyaya yoğunlaşan, sezgileri güçlü, doğuştan lider tabiatlı kişilerdir. Karmaşık olayları kısa sürede kavrayıp hemen harekete geçer. İyi ve etkili konuşur. Çevresini tarayarak, sorunları çözmeyi amaçlar.Yeni fikirlere açıktır. En önemli zaafı, kendine aşırı güvenmesi ve bu nedenle biraz baskıcı olmasıdır. İş dünyası için biçilmiş kaftan olduğundan kariyerinde adım adım yükselir.


2-Düşünen Adam: İçe Dönük, Sezgisel Ve Gözlemci


“Dalgın Profesör” tipini andırır ve dış dünyaya metelik vermez. “Niçin?” ve “Neden olmasın?” soruları dilinden hiç düşmez ve araştırma onun için hayat tarzıdır. Analitik düşüncede ve mantıksal açıklamalarda iyi olduğu için çözüm üretme yeteneği güçlüdür. Soyut düşünmeye yatkındır ama somut uygulamalarla ilgilenmez. Çalışma standartları yüksektir ve bunları kendisine de uygular. Sosyal ilişkileri ve duygu okuma yeteneği zayıftır.


3-Yenilikçi: Dışa Dönük, Tutkulu Ve Yaratıcı


Sezgileri dışa, düşünceleri ise içe dönük olduğu için fikir üretiminde iyidir. Bir değişim ustasıdır.Çevresindeki bilgiyi bir sünger gibi emer. Tutku ve heyecanla işine kendisini adadığı için ilgisini çeken her konuda başarılıdır. Yaratıcı nitelikleri ile inovasyonda öncüdür. Hiyerarşiden, rutin işlerden, sıradanlıktan nefret eder ve hep yeniliğin, yeni çözümlerin peşinden koşar. Olaylara bakış ufku, uzun vadeli ve bütünseldir. Rutin işleri savsaklaması ve biraz maymun iştahlı olması başlıca zaaflarındandır.


4-Özgür Düşünceli: Sezgisel, İçe Dönük Ve Özgün


Sezgileri ve teorik düşünce yeteneği çok güçlüdür. İç dünyaları zengin ve üretkendir. Otoriteye değil, bilgi ve yeteneğe saygı duyar. Olay ve olgulara sistematik ve bütünsel bir yaklaşımı olduğundan bilim dallarında başarılı olur. O, geçmişin sorunları ile uğraşmak yerine, çalıştığı kurumu ileriye götürecek yol ve yöntemleri araştırmayı sever.


5-Empatik: Duygulu, Dışa Dönük Ve Sezgisel


Başkalarının ne düşündüğü ve istediği konusunda duyarlıdır. Karşısındakinin duygularını ve düşüncesini okur. Çevresi tarafından sevilen popüler bir insandır. Yalnız kalmayı hiç sevmez. Her olaya insani açıdan bakar ve soğukkanlı analizlerden pek hoşlanmaz. Sosyal ilişkilerin ağı içindeki aktif hayatı, onun hızlı karar verme ve eyleme geçme yeteneklerini törpüleyebilir.


6-Mistik: Sezgisel, Duygulu Ve Yaratıcı


İç dünyası çok zengindir. Sezgileri çok güçlüdür ve içinden gelen sesi dinlemeyi bilir. Kendisini, insan tabiatını ve dünyayı anlamaya önem verir. Bu nitelikleri onu yaratıcı kılar ama bazen somut gerçeklikten kopmanın sorunlarını yaşar. Başkalarını dinlemeye ve kalıcı ilişkiler kurmayı amaçlar. İnsan psikolojisini bildiği için, başkaları üzerinde gösterişsiz bir nüfuzu vardır.


7-Maceracı: Dışa Dönük, Atak Ve Doğal


Dışa dönük ve sosyal bir kişiliğe sahiptir. Esnek ve hoşgörülüdür. Teoriler ve kavramlar ona sıkıcı gelir. Pragmatik yaklaşımlarla hemen sonuca gitmek ister.  Hep aktif ve hareketlidir ama doğallığını hiç kaybetmez. Hayatta her şeyin tadını çıkarmaya bakar. İş hayatında ise verilen görevi eksiksiz yapar. Yaparak öğrenir. İşe başladığındaki coşkuyu, sıra ayrıntılara geldiğinde kaybeder. Konfordan hoşlanır ve her işte bir stili vardır.


8-Örnek Vatandaş: Dışa Dönük, Kuralcı Ve Görev Adamı


Beş duyusuyla aldığı somut algılamalara önem verir. Yalnız gerçek olgularla ve somut ihtiyaçlarla ilgilenir. Görev duygusu epey güçlüdür. Her işin kuralına uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasına çok önem verir. Ailesine, işine ve topluma karşı tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir.  İnsanları örgütlemeyi ve yönetmeyi sever ama yöneticilikte pek başarılı değildir. Çünkü kendisine güveninin tam olması bazen onu agresif ve duyarsız yapabilir.


9- Vizyoner: Esin Kaynağı Akıl Ve Güçlü Sezgi


“Beynindeki göz” onun geleceği kavramasını sağlar.Bağımsız çalışmayı sever ve denetlenmekten nefret eder. Karşısındakinin düzeyine uygun konuşur ve davranır. O, çevresindeki kişiler için bir esin kaynağı olmayı başarır. Yazma ve konuşma konusunda ustadır. Proje yaklaşımını tercih ettiği için zihni hep gelecekle meşguldür. Karmaşık sorunlara pratik çözümler bulabilir. Coşkulu ve yaratıcıdır.


10-Müfettiş: İçe Dönük, Düzenli Ve Sadık


Sorumluluk duygusu güçlü, sakin ve ciddi bir insandır. İşinde ve aile hayatında hep disiplinli ve düzenli olmayı ister. Sadakate, yerleşik kurallara kurumlara ve geleneklere değer verir. Sorunlara nüfuz ederek pratik bir yaklaşımla her görevin üstesinden gelebilir. Hayatı ciddiye alır ama özellikle aile ve iş çevresinde bazen neşe kaynağı olabilir. Duygularını saklar ve başkalarının duyguları ile ilgilenmez. İşlerin kötüye gitmesi durumunda ise huzuru ve uykuları kaçar.


11-Sanatçı: İçe Dönük, Mükemmelci Ve Özgür


Çekingen, sakin ve alçak gönüllüdür. Çatışma ve kavgadan kaçar ama özgürlüğü konusunda çok titizdir. Estetik duygu ve yetenekleri güçlüdür. Kendi hayatını, duygularının gösterdiği yönde yaşamak ister. Doğanın güzelliklerini ve insanları gözlemlemeyi sever. Başkalarını yönetmek ve denetlemekle hiç ilgilenmez. Mükemmelci olduğu için başkalarını ve kendi eserlerini insafsızca eleştirebilir. Yaratıcılık onun en güçlü olduğu alandır.


12-Yetiştirici: Özenli, Sabırlı Ve Güvenilir


İçe dönük ve düşünceye önem veren yapıları nedeniyle çevresindekileri etkileyebilir.Güvenceye ve güvenliğe önem verir. Kendisine önemli görünen ayrıntılar konusunda belleği çok güçlüdür. Çevresiyle uyumlu yaşar ve ilişkilerinde sabırlı ve sebatlıdır. Anlamsız gördüğü şeyleri yapmaktan hoşlanmaz. Sakin ve arkadaş canlısı bir tabiatı vardır. İşinde titiz, özenli ve çok dikkatlidir. Sorumluluk üstlenir ve aldığı görevi, titiz bir şekilde yerine getirir. İnsanların kişisel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 

 

 

 

 

 

Ben empatik bir kişiliğe sahibim, kendim kadar bir başkasının açısından bakmaya çalışır, olayların neden sonuç ilişkisini ararım. Hayatınızda her türden kişiliğin olacağı iş yaşamında bunların hepsinin bize bir tecrübe olarak dönmesi dileğimle :)

Kaynak

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.