Araştırma Verilerine Göre Türkiye'de En Çok İtibar Gören 20 Meslek

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün Tübitak'ın da desteğiyle gerçekleştirip neticelendirdiği “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı” konulu araştırma, Türkiye'de ilk kez olarak meslekleri toplumdaki itibarlarına göre sıralamış.

İşte Türkiye'nin en itibarlı 20 mesleği:

Araştırma, 32 ilden 2500 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilere dayanıyor.

[ad name="Google Adsense"]

Kır-Kent örneklemi kapsamında, yaşları 18 ila 66 arasında değişen ve farklı eğitim seviyelerine sahip olan kadın / erkek katılımcılardan, 126 mesleği çeşitli sorulara verdikleri cevaplardan hareketler 1-100 arası olacak şekilde puanlaması isteniyor.

Alınan cevaplar ise, yaş, cinsiyet, gelir, çalışma durumu, işteki konum ve işyerinin statüsü gibi değişkenlerle çapraz analizlere tabi tutularak mesleki itibar sıralaması çıkartılıyor.

Buna göre, Türkiye'nin mesleki itibar skalası şöyle:

20. Astsubay

s-804a18794174afa488a185e792026b33b61eb910

Skor: 70,73 / 100

Galerinin geri kalanında da görüleceği gibi, askeriye de dahil belirli bir üniforma giymeyi gerektiren meslekler genellikle eğitim ve gelir bakımından kendilerine benzeyen mesleklerden daha fazla itibar görüyor.

19. İnşaat Mühendisi

s-374091bbfc2f80378d92b3cfba9e0865317cb4f3

Skor: 72,69 / 100

Mesleklerin itibar puanlamaları ile ilgili standart sapmalar düşük. Bu da değişik toplum kesimlerinin mesleklerle ilgili görüşünün birbirinden çok fazla uzak olmadığını, mesleklerin sosyal itibarları ile ilgili toplumda genel bir uyumun olduğunu göstermiş.

18. Belediye Başkanı

s-2da837df4967855844b6c7be06d44d9c6740e07a

Skor: 72,78 / 100

Yine listenin geneline bakıldığında resmi kademelerin ve otoritenin de zihinlerdeki itibar algısında etkili olduğu görülüyor.

17. Üniversitede Araştırma Görevlisi / Asistan

s-73afdcf5554b5ce4946c54b4d0464f7225cf6ec5

Skor: 72,84 / 100

Eğitim alanına giren mesleklerin de itibar katsayısının liste boyunca yükseldiği dikkatlerden kaçmıyor.

16. Avukat

s-18a72f2c85fd07b962f4530c77896833e09637e8

Skor: 72,87 / 100

En yüksek itibarlı meslek ile en düşük itibarlı mesleğe verilen puanlar arasındaki fark kadınlar arasında 64,48 iken erkekler arasında 59.68 olmuş. Bu da kadınların erkeklere nazaran mesleki itibar ve statü konusunda daha duyarlı olduklarına işaret ediyor.

15. Elektrik Mühendisi

s-d33f783591da77d2a6044065a1304912c39140c3

Skor: 73,10 / 100

Mesleği elde etmek için nitelikli bir eğitimin gerekmesi, işin kol gücüne dayanmıyor oluşu, topluma faydası ve gündelik hayatta karşılaşılması da mesleki itibarı olumlu etkileyen etkenler arasında yer almış.

14. Genel Müdür (Kamu)

s-2df2b26dd10d6592ce95eb7d990c3f57ed9811aa

Skor: 73,42 / 100

Mesleklerin itibarları ile kazançları arasında da yakından bir ilişki gözlemlenmiş. Yüksek kazancı olan mesleklerin sıralamada kendine yer bulduğu görülüyor.

13. Makine Mühendisi

s-b3e7f55254143d637231b35a25d135b752104e38

Skor: 75,26 / 100

Elektrik ile birlikte ülkede en çok itibar gören bir diğer mühendislik alanı ise makine.

12. Psikolog

s-5b11de6f5b8f07c1cba21fb27bdaef012e9d48b2

Skor: 75,55 / 100

Mesleklerin itibarının puanlaması yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim gibi değişkenlere göre anlamlı bir değişim gösterdiği ifade ediliyor.

11. Eczacı

s-14d02d7f7ee76fce8a10101dcde7897caf95f5fd

Skor: 75,79 / 100

Sağlık sektöründeki mesleklere listenin birçok noktasında rastlamak mümkün.

10. Mimar

s-cada0da3851bd823c4cc07044c77d5e0ab2f7bbd

Skor: 76,23 / 100

Anket cevaplarına göre, üzerinde en çok hemfikir olunan bir başka yüksek itibarlı meslek mimarlık.

9. Büyükelçi

s-e720455d6106ee81d4e513108d8d12622f000124

Skor: 76,68 / 100

Büyükelçilerin puanlanmasında eğitim seviyelerine göre ciddi farklılıklar görülüyor.

8. Yüzbaşı

s-a480d4aa36b85d3738e3bc98586321067b0b4dcd

Skor: 77,90 / 100

Askeri mesleklerde erkekler rütbeye göre sıralanan puanlar vermiş ancak kadınlar arasında yüzbaşı generalden daha yüksek bir puan almış.

7. Vali

s-73ca5d3a17f052e8f866e0fb5468e385e037fffe

Skor: 78,15 / 100

Valilik de yine, okur yazarlığı olmayan katılımcılardan lisansüstü mezunlara kadar hemen hemen üzerinde konsensüs sağlanmış bir meslek.

6. General

s-72c674ba1232bbdbcfe993487f813f47be22174c

Skor: 78,31 / 100

Sektörler içinde otorite ve kazanca göre cevepların en az farklılık gösterdiği sektör askerlik. Askeri mesleklerin hepsi rütbeye göre artan bir eğilim gösterse de yüksek bir itibara sahip.

5. Diş Hekimi

s-a203e1783bf8a92ec40e4328c1da18b61e8c6a7f

Skor: 79,5 / 100

Diş hekiminin diğer eğitim düzeylerine göre belirgin olarak daha itibarlı bulunduğu kesim, lise ve üniversite mezunları.

4. Öğretmen

s-177f5b9e8e7bd4295c88a303c5975e68c040c326

Skor: 80,98 / 100

Öğretmenlik Türkiye'de en çok itibar gören 4. meslek ve özellikle ilk ve ortaokul mezunları tarafından hayli yüksek puanlandığı görülüyor.

3. Hakim

s-83e22525b3a794b92fe31d407d85864ab8926174

Skor: 82,17 / 100

İlk üçe geldiğimizde üçüncü sırada hakimlerin yine her katılımcı grubu için en üst seviyelerde itibarlı görüldüğü anlaşılıyor.

2. Üniversite Profesörü

s-9b54b69eb8dcb4405bab9d13b75c65e81a03cd61

Skor: 83,32 / 100

Profesörlük Türkiye'nin en itibarlı ikinci mesleği olarak görülmekte; ancak örneğin lisansüstü mezunları tarafından diğer gruplara kıyasla çok daha düşük puanlanmış. Aynı yorumu öğretmenlik için de yapabiliyoruz.Yani araştırmadan çıkan bir sonuç da şu ki, kişinin eğitim seviyesi arttıkça eğitim ve otoriteye verdiği önemde azalma gerçekleşiyor.

1. Tıp Doktoru

s-abba99138b4432e677faf6b98c2e58235309d0ff

Skor: 88,30 / 100

Tıp doktorluğu ise istisnasız tüm katılımcı gruplarında en çok puanı almış; ve bu araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en itibarlı mesleği.

Kaynak

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.