Etkili Ders Çalışma Yolları

1)Amaçlarınızı Belirleyin

Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır.  Bu amaçlar,  bir problemin çözümünü öğrenmek,  bir yazıdaki  ana düşünceyi bulabilmek vs.  olabilir.  Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler,  bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek,  okulunu bitirmek  ve  sınavı  kazanmak  biçiminde  özetlenen  uzaktaki amaçlarına  da  ulaşmaktadırlar.

woman with thought bubble on chalk board

2)Planlı  Çalışınız
Birden  çok iş ya da ders üzerinde aynı günde çalışmanız gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz anlar oluyor mu?  Bu soruya yanıtınız  "evet "  ise,  sizin planlı çalışmayı bilmediğinizi kolayca söyleyebiliriz. Bu tür bir durumla,  yani aynı zamanda birden çok dersi çalışmayla yüz yüze geldiğinizde,  derslerden  her birinin üzerinizde yarattığı ruhsal baskı,  bunlardan  herhangi  birine  kendinizi  tümüyle  vermenizi  engelleyerek  ve verimsiz  biçimde  işlerden  birini  bırakıp  ötekine atılmanıza  neden olacaktır.

Bu tür  kararsızlık ve karışıklık ancak hangi dersi ne zaman yapacağınızı belirli bir sıraya koymakla yani " Karar Vermekle " ortadan kalkar. İşte çalışmada plan; " nasıl",  "ne zaman" ve "nerede" çalışacağınıza karar vermek demektir.

Günlük çalışma çizelgelerinde;  okulda geçen saatler,  ders çalışma,  eğlenme, dinlenme,  ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır.

Çalışmaya  başlayacağı  zaman  kendini  yorgun  ve isteksiz hisseden  öğrenci çalışma saatlerini  yanlış seçmiş  demektir.  Beklemeden günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişikliği yapmalıdır.Plan

3-)Zamanı Verimli Kullanınız
Öğrenciler bedensel,  zihinsel,  duygusal yapıları,  ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar.  Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi bir başka öğrenci zor  öğrenebilir.  Bir başka öğrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir.  Bu nedenle bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir.  Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır.

Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur.  Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır.

Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da zaman ayrılmalıdır.  Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.hangi_zaman

4) Verimi  Azaltıcı  Etkenleri  Ortadan  Kaldırınız
Çalışmaya başlamadan önce,  yorgunluk,  uykusuzluk,  ağrı,  sızı,  elem duygusu, korku,  öfke,  aşırı kaygı,  fazla heyecan,  endişe,  açlık,  aşırı tokluk,  aile dertleri, normalin altında ve üstündeki  fiziki şartlar (çok sıcak, çok soğuk gibi) acelecilik,  telaş,  araç ve gereç noksanlığı gibi etkenlerin elden geldiğince giderilmesi gerekir.ImportanceofSleep_790x445

5) Uygun Bir Çalışma Ortamı Seçiniz
Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir.  Çalışma yeri derli toplu,  yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı,  ayrıca ışık , ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı,  elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır.

Yatakta,  koltukta ve divanda uzanarak çalışmak,  dikkatin toplanmasını güçleştirecek,  öğrencinin  çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.kütüphane

6)Dikkatinizi  Uyanık Tutunuz
İnsanda dikkat her an vardır,  önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir.  Sevilen ve ilgi duyulan bir konu,  dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder.  Daima belirli yerlerde çalışmak,  gürültünün bulunmadığı ortamlarda çalışmak,  sandalyede oturarak çalışmak,  masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak,  çalışma yerini 18-20 derece sıcaklıkta tutmak,  işleri sıraya koymak,  işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak,  her seferinde  bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.dikkat bo

7)Derse  Hazırlıklı Geliniz
Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır.  Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur.  Öğrenciler okula gelmeden önce,  o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler.  Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar,  hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.

Gerek işlenecek konulara hazırlanırken,  gerekse işlenen konular gözden geçirilirken,  anlamakta  zorluk çekilen yerler belirlenmeli,  bu konularla ilgili sorular hazırlanıp,  derste öğretmene  sorulmalıdır.  Öğretmenlerin derse hazırlıklı gelen,  soru soran,  derse kalkan öğrencileri daha  çok sevdikleri de unutulmamalıdır.ders-dinleme[1]

8) Not  Tutunuz
Yazılı hale getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur.  Buna bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu çok fazla ayrıntılandırmadan not tutmalıdır.  Mümkünse her ders farklı bir deftere not alınmalı,  not alırken yazı düzenine dikkat edilmeli ve olabildiğince renkli kalemler kullanılmalıdır. (Not ne kadar güzel görünürse öğrencinin çalışma isteği artar. )not-tutmanin-faydalari

9) Araç  Gereç  ve  Kaynaklardan Yararlanınız
Öğrenci,  herhangi bir konunun öğrenilmesinde,  basılı araçlara ne kadar baş vurursa,  öğrenme  ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir.

Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik,  harita ve resimlerin özel bir önemi vardır.  Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca  ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.Stajyer-Öğrencilerin-Sigortalandırılması-ve-Ücretleri-insankaynaklariyiz.net_-400x250

10) Verimli Okuyunuz
Okuma,  öğrenmenin en temel yoludur.  Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir.  Hızlı okumayla hem okunanlar daha iyi anlaşılır,  hem de zamandan kazanılır.  Okuma hızı lise öğrencileri için yaklaşık 200 - 250 sözcüktür.  Bu hız okunulan yazının niteliğine ve okumanın amacına göre ayarlanmalıdır.  Vakit geçirmek amacıyla bir hikaye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir.  Ama okuma yorum yapma,  eleştirme özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır.

Hızlı okumanın en önemli yolu sesiz okumadır.  Sessiz okuma hızı arttırdığı gibi anlamayı da kolaylaştırır . Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanabilmek için bol bol okuma çalışmaları yapılmalıdır.  Önce gazete,  öykü ve roman gibi şeylerle işe başlamalı giderek boş zamanları okuyarak değerlendirme alışkanlığı kazanılmalıdır.Yaratıcılık-Yönünü-Geliştirmede-Okumanın-Önemi-2

11)Aralıklı Tekrar  Yaparak  Unutmayı  Önleyiniz
Öğrenilenler zamanla unutulabilir.  Unutmayı önlemenin iki yolu vardır.  Bunlardan biri öğrenilen  bilgileri yeri geldikçe kullanmak,  diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir.

Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler,  hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır.

Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.

Kaynak

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.