Akıllı ve Yetenekli İnsanların Sık Sık Çuvallamasının 13 Sebebi

[ad name="HTML"]

1. Motivasyon Eksikliği

1
Motivasyon başarı ile başarızlık arasındaki en önemli etkenlerden biri. Sterling burada 'dışsal ve içsel' olmak üzere iki tür motivasyondan söz ediyor. Dışsal motivasyon, içsel olana görece kısa sürüyormuş. Sterling'e göre: daha istikrarlı bir performans için kişinin içsel motivasyonunun kuvvetli olması şartmış.

YAZININ ALTINDA YER ALAN SAYFA NUMARALARI İLE GALERİYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

2. Ani Dürtüleri Kontrol Eksikliği

2

Kişinin yüksek performansa ulaşması önünde en önemli engellerden birisi de, odaklandığı konudan uzaklaşmasını sağlayacak dürtülere kapılmasıymış. Kişinin sürekli aklına ilk gelen şeyi yaparak önceliklerini unutması ve bunu alışkanlık haline getirmesi; istenilen başarının bir türlü gelmemesinde birincil bir nedenlerinden birisiymiş.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

3. Azim ve Vazgeçmeme Özelliğinden Mahrum Olmak

3
Bazı insanlar başladıkları bir işten çok çabuk sıkılarak ya da zorluklarından dolayı bırakma huylarından dolayı diğerlerinin ulaştığı mertebelere ulaşamıyorlarmış. Oysa, kararlı kişiler ancak sonuç alamayacaklarını kesin olarak gördükleri zaman vazgeçiyorlarmış uğraştıkları işlerden.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

4. Yanlış yetenekleri kullanmak

4

Bazı yetenekli kişiler de görevlendirdikleri işleri yerine getirirken, o işe uygun olanı yeteneklerini kullanmadıkları için başarılı olamıyorlarmış.

[ad name="Google Adsense"][ad name="HTML"]

5. Sonuca Yeterince Odaklanamamak

5
Kimi insanlar, bir faaliyetin yapılması ile ortaya çıkacak sonuçtan ziyade sürecin kendisine daha çok odaklandıkları ve hatta bu süreç hakkında endişelendikleri için, başarıya ulaşabilecekleri halde ulaşamazlarmış.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

6. Başladığı İşi Bitirememek Alışkanlığı

6

Bazı kimseler, bir işi hiçbir zaman bir sonuca ulaştıramayacak gibi görünürlermiş. Bunun sebebi ise, o iş bittikten sonra ne yapacaklarını bilememeleri veya üzerinde çalıştıkları şeyin detayları içinde aşırı derecede boğulmak olabilirmiş.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

7. Kendine Fazlaca Acımak

7
Bazı insanlar karşılaştıkları bir sorunu çözmeye harcadıkları zamandan kat be kat fazlasını kendilerine acımakla geçirirlermiş. Böylelikle istenilen başarı bir türlü elde edilemezmiş.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

8. Başlamaktan Korkmak

8
Bazı insanlar bir işe bir türlü başlayamaz ya da başlamak için yeterince istek duymazlarmış. Bu durumun kaynağı Sterling'e göre; bu kişilerin kararsız bir kişilik yapısına sahip olmaları veya bir işe kendilerine bağlamaktan korkmaları olabilirmiş

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

9. Düşünceleri Aksiyona Çevirememek

9
Bazı insanlar, sıra dışı fikirler ortaya koyabilmelerine rağmen, pek seyrek olarak bu fikirleri hayata geçirmek için eyleme geçerlermiş. Bu da başarıya açılan kapının kapanmasına bir sebepmiş.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

10. Aşırı veya Yetersiz Özgüven

10
Özgüven eksikliği kişinin aslında üstesinden gelebileceği bir sorunu kolaylıkla aşmasını engellerken, fazlası ise; kişinin kendinde eksik olan yönleri tanımasını ve gelişmesini engellemekteymiş.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

11. Başarısızlık Korkusu

11
Bazı yetenekli insanlar ise, gerçek performanslarını ortaya koymaktan çekinirlermiş. Çünkü aslında hayatın gerçek zorluklarından kaçmakmış bütün dertleri.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

12. Sürekli Erteleme ya da Sürüncemede Bırakma Alışkanlığı

12
Bazı insanlar ancak üzerilerinde bir baskı oluştuğu ya da oluşturulduğu zaman harekete geçebilirlermiş. Bu insanlar, büyük bir işi ertelemek için sıklıkla yapacak küçük ve basit işler arayıp onlarla uğraşırlarmış.

[ad name="Google Adsense"]


[ad name="HTML"]

13. Suçlamak

13
Kimi insanlar en ufak hatada, hemen kendilerini acımasızca suçlamayı seçerken, kimileri ise başkalarını suçlamayı seçermiş. Böylece ilerlemenin ve gelişimin önü kapanırmış.

[ad name="Google Adsense"]
Kaynak: onedio


Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.