“Sosyal Hizmet” Alanında Kendini Geliştirmek İsteyenler İçin 5 Kitap Önerisi

Hemen hemen bütün yazılarımda vurgulamak istediğim noktalardan biridir “İyi bir sosyal hizmet uzmanı olmak…”. Tabii bunun için boş durmamak gerekmektedir. Kendini geliştirmiş ve yaptığı işi severek yapan bir sosyal hizmet uzmanı olmak istiyorsanız belirli görevlerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir. Bunlar arasında alanının bilimsel gelişmelerini takip etmek belki de en önemlileri arasında yer almaktadır. Bu yüzden bu yazımda alanın en önemli kitaplarını daha doğrusu alanında iyi bir uzman olmak isteyenlerin mutlaka bakması gereken yabancı yazarların literatürlerine yer vereceğim.

1-) Sosyal Hizmete Giriş- Charles Zastrow

social-service

Sosyal Hizmete Giriş, öğrencilerin sosyal hizmet alanına olan ilgisini artırmak ve sosyal hizmetlere dair tecrübeye dayanan temel bilgiler sunmak için hazırlanmıştır. Kitap, toplumsal sorun yaklaşımını kullanarak, yoksulluk, çocuk istismarı, duygusal ve davranışsal sorunlar, cinsiyetçilik, alkolizm, suç, madde bağımlılığı, aile içi sorunlar, fiziksel ve zihinsel engellilikler, ırkçılık, etnisiteye dair sorunlar, eğitimdeki problemler, aşırı nüfus, cinsel saldırı ve diğer sorunlardan insanların nasıl etkilendiklerini betimlemektedir.

2-) Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri- Barbra Teater

0000000672721-1Kuram, sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların bireyler, gruplar, topluluklar ve topluma yaklaşımına yön veren pratiklerin esaslı bir bileşenidir. Yöntemler ise sosyal çalışmacıların müracaatçılarla çalışırken, belli görevleri yerine getirmek ve belli hedeflere ulaşmak için kullandıkları belirli teknikler ve yaklaşımlardır. Bu kitabın amacı, okuyucuya sosyal hizmet/çalışma kuramları ve yöntemlerinde kullanılan temel, somut ve yaygın kavrayışları sağlamaktır.

 

 

 

3-) Sosyal Hizmette Görüşme Teknikleri- Alfred Kadushin/ Goldie Kadushin

0000000693154-1

Birçok insan, pek çok farklı iş alanında görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sosyal hizmet uzmanları bu gruplardan sadece bir tanesidir. Ancak, sosyal hizmet uzmanları için görüşme en önemli etkinliktir. Sosyal hizmet görüşmeleri, kendine özgü bazı yollar bağlamında, diğer meslek gruplarındaki görüşmelerden farklılık göstermektedir. Bu kitap sosyal hizmet uzmanları tarafından uyarlanan ve kurumsal ortamlarda kullanılan genel görüşme sanatını açıklamaktadır.

 

 

 

4-) Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması- Jerry Finn/ Judy Krysik

0000000639083-1

Sosyal hizmet eğitiminin önemli bileşenlerinden biri, sosyal hizmet araştırmasıdır. Sosyal sorunların niceliksel ve niteliksel olarak irdelenmesi ve çözüm yollarının kanıta dayalı olarak ortaya konulması sosyal hizmet araştırması ile mümkün olabilmektedir. Bu kitabın diğer araştırma metodolojisi kitaplarından farkı, araştırma bilgisini sosyal hizmet uygulaması bağlamında ele alması, örneklerle açıklaması ve alıştırmalarla pekiştirmesidir.

 

 

 

 

5-) Sosyal Hizmet Uygulaması- Bradford W. Sheafor/ Charles J. Horejsi

0000000585030-1

Bu kitap, sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarının sorunlarını çözmeye ve/veya işlevlerini zenginleştirmeye yardım ederken aslında ne yaptıkları hakkındadır. Sosyal hizmet uzmanlarının gündelik uygulamada kullandığı birçok temel ve özgül teknikleri ve ilkeleri, bu çalışmada ortaya koyulmaktadır.

 

 

 

 

 

Yukarıda saymış olduğum eserler hiç şüphesiz ki sosyal hizmet adına değerli kaynaklardır. Tabii bunların yanında daha nice kitaplar bulunmakla birlikte ilerleyen yazılarımda da diğer kaynaklara yer vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince okuduğum kitapların eleştirilerini de sizlere sunacağım. Keyifli okumalar…

Özgün İçerik: Umut Solmaz

 

 

Umut Solmaz

Sosyal Hizmet Uzmanı Umut SOLMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir