Öğrenciler Birlik Oldu: BİZ BÜT’TÜ DEMEDEN BÜTMEZ!

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde bir süredir bütünleme ve yaz okulu hakları için eylemler yapan “Marmara Üniversitesi Öğrencileri”nden Kardelen Başakıncı ile öğrencilerin bütünleme ve yaz okulu konusundaki iddialarını, taleplerini ve çözüm arayışlarını konuştuk.
Marmara Üniversitesi Öğrencileri: BİZ BÜT’TÜ DEMEDEN BÜTMEZ!

Son dönemde okulunuzda bütünleme konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Konuyu biraz açıklar mısınız? Sorun nedir?

Süreç Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesinin devriyle başladı aslında. Birdenbire Sağlık Bilimleri Üniversiteleri adı altında YÖK’ten bağımsız, öğrencisi dahi olmayan bir kurum oluşturuldu. Bu, yasal olmayan süreç Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenirken Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tabelası binamıza asıldı. Binamızın bu şekilde el altından devri sürdürülürken okul öğrencileri konferans salonlarını kullanamaz, kulüpler etkinlik yapamaz oldu. Yemekhaneye ardı ardına zamlar gerçekleştirildi en sonunda da hakkımız olan bütünleme sınavları ve yaz okulu, okulun sahibi olan bizlere danışılmadan kaldırıldı. Bütünlemelerin kaldırılması YÖK uyarınca yapılan açıklamada, rektörlüğün inisiyatifine bırakılmış. Ancak Marmara Üniversitesi rektörlüğü yıllık eğitim alan öğrenciler dışında okul genelinde bütünleme sınavlarının kaldırılması kararını verdi. Bu karar dönem sonu sınavlarından hemen önce öğrencilere duyuruldu. Sadece Hukuk Fakültesi değil tüm fakültelerde büyük bir mağduriyet yarattı. Yaz okulunun açılmaması ile de okulun itibarı ve iş yükü bahane edilerek anabilim dallarının açılmaması doğrultusundaki ortak karar öğrenciye telafi şansı bırakmadı.

 Sizin talepleriniz nelerdir?

Öğrenciye telafi hakkı tanımayan bu yeni uygulamayı tanımıyoruz. Hakkımız olan bütünleme sınavları ve yaz okulunu geri istiyoruz. Haydarpaşa’nın, asıl sahiplerinden hukuksuz yollarla alımının durdurulmasını istiyoruz.

 Marmara Üniversitesi Öğrencileri: BİZ BÜT’TÜ DEMEDEN BÜTMEZ!

Siz konuyla ilgili neler yapıyorsunuz, genel tutumunuz nedir? Nasıl bir hareket, eylemplanınız var?

Okulumuzun kültüründe büyük eylemler ne yazık ki mevcut değil. Özellikle Hukuk Fakültesi adına hukuk okuyan ancak hakkını aramayan bir kuşak yetiştiriliyor. Ancak bu süreçte orta bahçede tüm öğrenciler birlik oldu. Forumlar, etkinlikler düzenledik. Forumlarda okulca kararlar alındı ve bu kararlar doğrultusunda adım atıldı. Haydarpaşa Kampüsü’nde iki kere büyük katılımlı yürüyüş düzenlendi, orta bahçede çöp toplama eylemi yapıldı, tüm okulda afişler pankartlar asıldı, Göztepe Kampüsü’nde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Okul yönetiminin açıklaması nedir ve eylemlerinize yaklaşımı ne durumda?

Yönetim öğrencilere danışmadan öğrenciler adına karar aldığı gibi eylemleri de tanımıyor. Forumlarımız ve yürüyüşlerimizde müdahale tehdidi ile baskı unsuru oluşturuyorlar. Bize hukuk öğreten öğretmenlerimiz ise desteklerini yalnız yazılı olarak ve ancak kendilerine açıkça sorulduğunda sosyal medya üzerinden açıklıyorlar. Genel tutum, bütünleme ve yaz okulunun aynı anda kaldırılmayacağı şeklinde olup, oluşacak herhangi bir tepkiyi sönümlendirme şeklinde.

 Marmara Üniversitesi Öğrencileri: BİZ BÜT’TÜ DEMEDEN BÜTMEZ!

Öğrencilerin katılımı ne aşamada, nasıl değerlendiriliyor bu durum?

Orta bahçede düzenlenen forumlarda okulumuzda pek de alışık olmadığımız kalabalıklarla karşılaştık. Yola çıktığımızda bizim de hiç tahmin etmediğimiz katılımlar oldu. En önemlisi hiçbir ayrım olmadan öğrenciler “Marmara Üniversitesi Öğrencileri” adı altında birlik olup ortak eylemlerimizi bu irade doğrultusunda kararlaştırdık. Birlikte ders çalıştık, şarkılar söyledik. Tabii bu katılım muhatabı olduğumuz bu haksız durumdan mağdur olanların hepsini kapsayamadı. Bunun en önemli sebebi öğrencilerin anayasal haklarını kullanmakta karşılaştıkları tehditlerden çekinmeleriydi.

Başka okullarda yaz okulu vs. ile çözümler arayanlar da var galiba. Nedir alternatif çözümler?

Alternatif çözümlerin bir kısmı için okulumuzun verdiği kararın geciktirilmesi nedeniyle geç kalındı; ancak hala birkaç alternatif var. Ders içerikleri, saatleri ve kredileri uyuştuğu takdirde yaz okulu açan diğer okullardan alınacak ilgili belgenin ıslak imzalı ya da içeriği imzalamayan okullar için de çıktının, okulumuz sekreterliğince imzalanmasıyla kabul görüldüğü takdirde öğrenciler dışarıdan yaz okulu alabilecekler. Tabii bu, öğrenciler arası eşitliğe ne kadar uyar tartışmalı çünküİstanbul içinde yaz okulu açan devlet üniversitesi yok, öğrenciler başka illerdeki üniversitelere başvurmak zorunda bırakıldı. Sınav dönemi devam ederken içerik araştırmaya çalışır, maddi manevi tüm imkânlarını zorlayarak başka üniversitelerden ders almak için uğraşır duruma geldik. Alternatifler için okulumuz öğrencilerinin oluşturduğu Facebook sayfasında tartışmalar yürütülüyor. Kabaca Kocaeli Üniversitesi, Yalova üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve bazı vakıf üniversiteleri şu an alternatif olabilecek gibi gözüküyor.

Marmara Üniversitesi Öğrencileri: BİZ BÜT’TÜ DEMEDEN BÜTMEZ!

Not: Okul yönetimin iddialara yanıt hakkı saklıdır.

Kaynak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir