Öğrenci Kariyeri Banner

Yeşil Bina Yeşil Gelecek

Yeşil Bina Yeşil Gelecek
Her gün vaktimizin bir kısmını geçirdiğimiz evimiz, iş yerimiz, okulumuz... Her biri bizim ihtiyaçlarımızı giderebilmek için varlar. Ya peki ihtiyaçlarımızı üretseler?

Çevremizde gördüğümüz binalar bizlerin barınma ihtiyaçlarımızı giderse de yapılmasından yıkılmasına kadar geçen sürede bizlerden çok şey götürmektedir. Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40’ını tüketmektedir. Buna yapı malzemelerinin sanayide üretilmeleri süreçlerindeki enerji harcamaları dahil değildir. Ayrıca yapı sektörü CO2 salınımında %40’ından sorumludur. Aynı zamanda su kullanımının %12’si, atıkların %65’i ve elektrik tüketiminin de %71’inden sorumludur. Bu istatistiklere dikkatli bir şekilde bakıldığında ihtiyaçlarımızı giderebilmek için hayatımızı kolaylaştıran şeyleri elde tutmak, daha fazla yararlanmak bir yana hayatımızı tehlikeye atıyor hayat standartlarımızı en aza indiriyoruz.

314709d8-ce11-48ec-bdf0-1639a7c36e26

Geçmişte yapılan yapılara bakıldığında günümüze kadar yapılan, günümüzde yapılan yapılardan daha dayanıklı dayanımı daha yüksek olduğu görülür. Bunun sebepleri araştırılırsa uygulanan mühendislik, malzeme kalitesi ve maliyet gibi etmenler göze çarpıyor. Mimar Sinan’ın yaptığı bir eserde, yüzyıllar sonra, yıkılması durumunda nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir pusulanın bulunması mühendislik uygulamalarının ne düzeyde olduğu rahatlıkla gösteriyor. Ayrıca yapılan eserlerin günümüze kadar gelmesi malzeme kalitesini, büyüklüğü ise maliyeti gözler önüne sermektedir.

Peki bir zamanın insanı bu kadar kaliteli yapılar ortaya koyarken biz neden bir daha bu arayışa girmişiz? İnşaatlara ayrılan maliyetlerin kâr payına karışması nedeniyle... İnsanlar daha çok kazanmak için yapılan yapılardan eksiltmelere başladılar. Bu sebeple mühendislik uygulamaları ve malzeme kalitesi düşerken maliyet arttı (!) dolayısıyla kazanç artmış oldu. Bu büyük hata geçmişten itibaren tekrarlanınca dünyamızdaki kaynaklar tükenme noktasına geldi ve hava kirliliği, su kirliliği gibi temel sıkıntılar baş göstermeye başladı.

Yapı sektörünün sebep olduğu kayıpların kazançlardan fazla olması sebebiyle inşaat sektörü farklı yollar aramaya gitmiştir. Dünyanın önde gelen ülkeleri bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yapmış, bu çalışmalar ışığında inşaat sektörüne farklı bir bakış açısı getirmişlerdir. Çevre Dostu Binalar Derneği (ÇEDBİK) bu konu üzerine şu bilgileri vermiştir: “Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.”  Bu açıklama doğrultusunda yapılan çalışmalar 2007 yılında ÇEDBİK tarafında Türkiye’de başlamıştır. Çeşitli firmalar yeşil bina sertifikası üzerine eğitimler yapmaya başlamıştır. Özellikle ERKE Tasarım bu konu üzerinde kendini geliştirmiş, çeşitli ülkelerin sertifikaları (örneğin BREAM- İngiltere, LEED- ABD gibi) ile ilgili eğitimler vermeye devam etmektedir.

Yeşil binalar üzerinde yapılan araştırmalarda, binaların ‘yeşil bina ‘şeklinde tasarlanması ve işletilmesi durumunda geleneksel tasarlamış ve işletilen binalara göre enerji kullanımında %24-%50 arasında, CO2 emisyonunda %33-%39 arasında, su tüketiminde %30-50 arasında, katı atık miktarında %70 oranında, bakım maliyetlerinin ise %13 oranında azaltım sağlayabileceğini göstermektedir. * Bu verilerin oluşabilmesi için günümüz mühendisleri, çeşitli alanlarla bir arada çalışarak mühendislik uygulamalarını geliştirip malzeme kalitesini ve dayanıklılığını artırmayı hedeflemektedir.

Yapılan çalışmalara örnek olarak;

ERKE Tasarım’ ın binası diğer yeşil binalara öncülük etmektedir.

yesil-bina-danismanligi-anasayfaBaşakşehir Fatih Terim Stadyumu

1609546-34188379-1600-900

Rönesans Tower0376f898-20ea-4074-888d-7c04ab1b9b96

Yeşil binalar başka bir yönden incelenirse; bir yeşil bina üretebilmek için çeşitli alanlarda uzman kişilere ihtiyaç duyulur.  Şu anda ülke genelinde gerçekleştirilen kentleşme kapsamında yeni yapılacak binaların ‘yeşil bina’ olması durumunda üniversitelerden mezun olan gençlerin istihdam edilebilecekleri bir alan açılmış olur. Ayriyeten binalardan elde edilecek tasarruflarda göz önünde bulundurulursa standart yapılardan daha avantajlı olduğu görülür. Anlayacağınız taş elimizden düşse bile kuş vurabiliyoruz.

 

Daha fazla bilgi için yararlandığım kaynaklar :

Kaynak 1:

- Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirilme

Kaynak 2:

- Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları-5

Kaynak 3:

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.