Öğrenci Kariyeri Banner

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu!

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu!

Yüksek Öğrenim Bursları

BAŞVURU KOŞULLARI 

•  T.C. Vatandaşı olmak,
•  Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
•  Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
•  Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
•  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
•  Başarılı öğrenci olmak,

•  Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak,
•  Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
•  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
•  Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
•  Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için: Başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek.

ADAY OLAMAYACAKLAR

•  Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
•  Açıköğretim Fakültesi öğrencileri,
•  İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri,
•  Ücretli değişim programında bulunanlar.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV'in web sayfasından temin edilecek "YEKV Burs Başvuru Formu"na;

•  Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir.)
•  Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS, YGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini (e-devlet veya ÖSYM),
•  Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir.
Tüm Öğrenciler:

•  Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
•  Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
•  Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
•  Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
•  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
(Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir),
•  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
•  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır),
•  Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
•  1 mutaber kişiden referans mektubu,
•  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+ Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
+ Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+ Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
+ Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge  (4A, 4B, 4C),
+ Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge),
+ Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet),
•  Vicdani yükümlülük belgesi için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOTLAR

•  Mülakat tarihleri Vakıf tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.
•  YEKV online burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgelerin hazırlanması ve mülakata gelirken getirilmesi gerekmektedir. (Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)
•  YEKV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
•  Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
•  Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.
•  Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar YEKV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim ve Katkı Kredisi alınması başvuruya engel değildir.
•  YEKV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta'ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
•  "Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 - 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

BURSUN ÖDENMESİ
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

BURSLARIN KESİLMESİ
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
- Öğrencinin alttan dersinin olması,
- Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
- Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,
- Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,
- Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
- Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,
- Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
- Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.
- Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf'a bildirir ve burs ödemesi kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV'ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV'ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV'nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

2017-2018  Eğitim-Öğretim Yılı Online Başvuru Tarihi: 01 Eylül-07 Ekim 2017

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 480 TL

Kaynak

 


Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.