Öğrenci Kariyeri Banner

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Başvurusu

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Başvurusu
TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde; orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve eğitim alanında çalışma yapan ve aşağıdaki konu başlıklarına yönelik konuları seçmiş, ders dönemini bitirmiş öğrencilere iki sömestr boyunca verilecektir.

Bursiyerlerin Seçilmesi için Kriterler:

 • Problem tanımı ve literatür özetinde, alana dair temel teori ve kavramlara hakimiyet

 • Araştırma yöntemlerine hakimiyet

 • Yazım kalitesi

 • Özgünlük ve alana (ve TEMA Vakfı’na) katkı potansiyeli

 • Bibliyografya kullanımı/yazımı

 • Tezi yönlendirecek kurumsal ve akademik kapasite


Burs Miktarı


Burs almaya hak kazanan adaylara 12 ay süreyle aylık 1080 TL eğitim bursu verilecektir.

Araştırma Konuları

Orman ve Kırsal Kalkınma

 • Toprak ve arazi bozulumu sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar

 • Hassas toprak yönetimi ve hassas tarım uygulamaları ve ülkemizde uygulanabilirlik koşulları

 • Kuraklık, arazi bozulumu ve erozyon riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi

 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini

 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması

 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi


Çevre Politikaları

 • Enerji Demokrasisi

 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi

 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri

 • İklim değişikliği ve gıda güvenliği

 • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi


Çevre Eğitimi

 • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi

 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi

 • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirmek


Başvuru İçin Gereken Belgeler

Yukarıdaki  bulunan formlar bilgisayara indirilip doldurulabileceği gibi, elle doldurulup tarandıktan sonra mail yolu ile gönderilmelidir.

Mail Adresi: tema.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2017

Başvuru koşullarına göre ön elemeyi geçen başvurular TEMA Vakfı Burs Komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabii tutulacaktır. Ardından yüzyüze mülakat gerçekleştirilecektir. Mülakatlar vakfa ulaşım koşullarına göre online veya TEMA Vakfı Genel Merkezinde yapılacaktır. Tercih edilen mülakat yüzyüze görüşmedir; ancak ulaşım engeli durumlarında online görüşme de yapılabilir.


Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.