Modern Hastalık: Teknoloji Bağımlılığı

İnsanlık sürekli gelişmekte… Bu gelişim süreci içinde insanlar tarım toplumundan başlayarak sanayi toplumu ve günümüz bilgi toplumuna doğru bir süreç geçirmişlerdir. Bu sürecin dönüm noktası Sanayi Devrimi olmakta ve bireyler bu devrim ile beraber çağa ayak uydurmaya çalışmışlardır. Sanayi Devrimi sadece makinelerin efendi olması anlamına gelmemektedir. Bu devrim ile beraber insanların zihinsel farkındalığının da arttığı görülmektedir. Zaten bilgi toplumunun temelinde de aydınlanma düşüncesi yer almaktadır. Bu yüzden modern çağı incelemeden önce Sanayi Devrimi ve aydınlanma düşüncesini anlamak daha iyi olacaktır. Fakat bu konu başlı başına incelenmesi gereken bir konu olduğundan burada yer verilmeyecektir.

locomotive-2933778_960_720

Bilgi toplumu kavramı insanların bilgiyi ön planda tutarak gelişimlerini bu kavram üzerinden gerçekleştirdiği topluluğa verilen bir addır. Bu toplumun en önemli organı şüphesiz beyindir. Beynin yapmış olduğu fırtınalar ile insanlar yeni bilgiler üretmiş; bu bilgiler ile yeni yollar kat etmiş ve en nihayetinde yeni yeni bilgiler ortaya çıkarmıştır. Tabii ki bu üretimin bir sınırı yoktur ve olmayacaktır. Bu yüzden uçsuz bucaksız bir çağda yaşıyoruz diyebiliriz. Ama her çağın kendine has dönüm noktaları olması bu çağında bir süreden sonra biteceğinin bir göstergesidir. Bu dönüm noktasının ana odağı ise teknoloji olacaktır.

movement-2953852_960_720

Teknoloji, her zaman bireylerin hayatını kolaylaştıran bir olgu olmuştur. Bu yüzden bireylerin her zaman yeni bir buluş arayışı içinde olması normal karşılanmalıdır. Bilim insanları ve otoriteler hayatı kolaylaştırma aracı olan teknoloji ve gelişmelerini her zaman yakından takip etmiştir ve etmeye devam edecektir. Televizyon, telefon, bilgisayar ve daha birçok alanda sürekli bir gelişme; sürekli yeni bir model ortaya çıkmaktadır. Bu da insan ve insan beynin ne kadar gelişmeye açık olduğunun göstergesidir. Beynin gelişmesi kadar insanın psikolojik yönü olan merak da bu gelişmeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Merak insanı etkilediği gibi bütün alanları kümülatif şekilde etkileyen bir kavramdır.

ipad-820272_960_720

Teknolojiden bahsettiğimiz gibi bu teknolojinin yaratmış olduğu bağımlılıktan da söz etmek gerekir. Bağımlılık denilince akla genelde madde bağımlılığı gelmesine karşın 21. yy. kavramlarından olan teknoloji bağımlılığı da bireyleri büyük ölçüde etkileyen; bilgi toplumunun önemli sorunları arasında yer alan bir kavramdır. Teknoloji bağımlılığı bireyleri sosyal, psikolojik ve ileri boyutlarında biyolojik olarak etkiler. Bireyleri sosyal olarak yaşamlarının aksamasına ve insan ilişkilerinin zayıflamasına yol açarak; psikolojik olarak yalnızlık hissi uyandırmasına, kendini işe yaramaz hissetmesine yol açarak ve biyolojik olarak kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açarak etkilemektedir. Görüldüğü gibi çok boyutlu bir kavramdır ve her bir etkisinin ayrı ayrı psikolog, psikiyatrist, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi çeşitli dallarla incelenmesi gerekmektedir. Yalnız bu dallar eş güdümlü ve iletişim halinde çalışırsa etkili olacaktır.

Özgün İçerik: Umut Solmaz

 

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.