Mehmet Zorlu Vakfı Burs Başvuruları

BURSLAR HAKKINDA BİLGİ

Burs kapsamında belirlenmiş devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilere verilen burslardır. Belirlenmiş bu üniversitelerde 2015 – 2016 döneminden itibaren bölüm sınırlandırılması getirilmiş ve bu dönemden başlayarak sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmeye başlanmıştır.

BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Burs başvuruları, detayları aşağıda açıklanan belgelerle birlikte, öğrenim görülen üniversitenin ilgili ofislerine yapılır. Üniversite öğrencisi bursiyer adayları arasından seçim; yukarıda belirlenen bölüm, başarı ve ihtiyaç kriterlerine bağlı kalmak koşuluyla, ilgili üniversite öğrenci işleri ile burs merkezleri tarafından sonuçlandırılır

BURS KAPSAMINDAKİ ÜNİVERSİTELER

• Akdeniz Üniversitesi
• Anadolu Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Bilkent Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Celal Bayar Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dicle Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Galatasaray Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Koç Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Mimar Sinan Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Özyeğin Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• Siirt Üniversitesi
• Trakya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

BAŞARI VE İHTİYAÇ KRİTERİ

Değerlendirmeler ilgili üniversite tarafından yapılacaktır.

Başvurular ilgili üniversitelere şahsen yapılacak olup vakıf üzerinden bireysel başvuru alınmayacaktır.

BURS İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite Öğrencileri için Başvuru Belgeleri:

 • Birinci sınıflar için (Örgün ve 2.öğretim) LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) ilk defa başvuracaklar için ise onaylı transkript.

 • Ailedeki birey sayısını gösteren belge.

 • Öğrenci Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Denizbank Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 • Ailede çalışan tüm fertlerinin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi.

 • MZV burs başvuru formu  (Formu indirmek için tıklayın)

 • MZV Burs Taahhütnamesi  (Taahhütnameyi indirmek için tıklayın)


 • BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Üniversite öğrencileri için, Eğitim Öğretim dönemi sonunda istenen, onaylı transkript ve öğrenci belgesi


 • ELEME / SEÇME SÜRECİ

  Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri ve/veya burs ofisleri başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yaparlar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.

  Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek olan öğrencilerin güncel transkriptlerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler.

  EK BİLGİLER

  Burslarla ilgili ek bilgiler:

  • Bursa kabulde; öğrencinin, babasının veya annesinin olmaması, şehit çocuğu olması, ya da dezavantajlı olması durumları, eşit adaylar arasında öncelik nedenidir.
  • İki yıllık meslek yüksekokulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri, yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler ve KKTC vatandaşları hariç yabancı uyruklu öğrenciler vakfın bursundan yararlanamazlar.
  • Socrates-Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, vakıf bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

  Yazar

  Öğrenci Kariyeri

  Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

  0 Yorum

  Yorum Yap

  😄

  Bültenimize kayıt olun!

  Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.