Küresel Gençlik Ağı Elçilerini Arıyor!

küresel gençlik ağı

Küresel Gençlik Ağı (Global Youth Network) 2016 için başvuru süreci başladı. Küresel Gençlik Ağı’na Türkiye’den iki genç seçilecek. Ağın ilk toplantısı 6-13 Mart 2016’da Türkiye’de gerçekleşecek. Toplantının teması, savunuculuk ve liderlik. Son başvuru: 25 Kasım! Türkiye’den başvurular için, Gençlik Örgütleri Forumu (GOfor) üyesi bir kuruluşta üye ya da gönüllü olma şartı aranıyor.

[ad name="Google Adsense"]

Küresel Gençlik Ağı (Global Youth Network) 2016’nın ilk toplantısı bu sene 6-13 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşecek. Küresel Gençlik Ağı, Küresel Eylem, Yerel Güçlendirme (Global Action Local Empowerment-GALE) programı kapsamında İsveç Gençlik Konseyi (LSU) tarafından destekleniyor. GALE program partneri 8 ülkenin (Kenya, Lübnan, Burma, Türkiye, Zimbabwe, Belarus, Mısır ve İsveç) her birinden ikişer katılımcı olmak üzere toplam 16 katılımcı Küresel Gençlik Ağı’nı oluşturacak. Türkiye’den başvurular sadece, Gençlik Örgütleri Forumu üyesi bir kuruluşta üye ya da gönüllü olan gençlere açık olacak.

Gençlik Örgütleri Forumu (GOfor)’un parçası olduğu, GALE programında 8 ayrı ülkeden 8 partner kuruluş yer alıyor. Program partnerleri şu şekilde (üzerlerine tıklayıp web-sitelerine erişebilirsiniz):

İsveç Gençlik Konseyi (LSU) – İsveç
Gençlik Örgütleri Forumu - Türkiye
Gençlerin Güçlenmesi ve Dönüşümü Vakfı - Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) – Zimbabwe
Youth Alive! Kenya (YAK) – Kenya
Gençlik Politikası için Gençlik Forumu - Youth Forum for Youth Policy (YAP) –Lübnan
Belarus Ulusal Gençlik Konseyi - National Youth Council of Belarus (RADA) – Belarus
Mısır Gençlik Federasyonu - Egyptian Youth Federation ( EYF) – Mısır
Ulusal Gençlik Kongresi - National Youth Congress (NYC) – Burma
Her sene 2 tane Küresel Gençlik Ağı toplantısı düzenleniyor. Toplantılara, her sene LSU ile birlikte partner kuruluşlardan biri ev sahipliği yapıyor. Geçen seneki toplantılar LSU ve Youth Alive! Kenya (YAK)’ın ortak ev sahipliğinde önce Kenya’nın Nairobi şehrinde (1.toplantı) ve ardından İsveç’in Stockholm şehrinde (2.toplantı) gerçekleşmişti. Bu sene ise, LSU ve Gençlik Örgütleri Forumu (GOfor)’un ortak ev sahipliğinde 6-13 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşecek. Sürecin koordinasyonu, GOfor adına İsveç Gençlik Konseyi ile Partnerlik Projesi’ni de yürüten Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından sağlanıyor.

Küresel Gençlik Ağı

Küresel Gençlik Ağı 8 farklı ülkeden genç elçileri bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirecektir. Elçilerin bireysel deneyim ve birikimleri bu etkinliğin önemli dayanaklarından biri ve tartışmaların ana kaynağı olacaktır.

Bu ağ, 6-13 Mart 2016 tarihlerinde Türkiye’de 6 gün sürecek olan 1.toplantıdan başlayarak farklı bir ülkede, büyük ihtimalle İsveç’te, Eylül 2016’da gerçekleşecek olan 2.toplantıda son bulacak uzun süreli aktif bir katılım gerektiriyor. Bu iki ağ toplantısı arasında, elçiler, yeni edindikleri bilgileri ve bakış açılarını kendi ülkelerinde yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecekler. Ayrıca, deneyimlerini online platformda ağdaki diğer elçilerle paylaşacaklar.

Genel Temalar: Savunuculuk ve Liderlik

Savunuculuk ve liderlik terimlerinin her ikisinin pek çok tanımı var, ve farklı bağlamlara göre farklı anlamları olabilir. 6-13 Mart 2016’daki 1. toplantıda, savunuculuk teriminin anlamlarını irdeleyip, savunuculuğa dair bakış açılarımızı ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Genç bir lider olmak ve savunuculuk yoluyla değişim yaratmaya çalışmak ne anlama geliyor? Etkili ve temkinli savunuculuk yapmak için ne gibi farklı methodlar ve araçlar vardır? Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne daha yakından bakıp bunları savunuculuk araçları haline nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız.

Küresel Gençlik Ağı’nın Amacı ve Hedefleri

Elçiler seçilen konular hakkında yeni bilgiler, perspektifler ve yöntemler edinecekler.
Farklı konuları tartışmak için uluslararası bir ağa ve platforma sahip olacaklar.
Elçiler, gerek toplantılar esnasında, gerek iki toplantı arasındaki süreçte, farklı yeteneklerini ve bakış açılarını paylaşacaklar, sunum yapmak ve atölye yürütmek ile ilgili pratik kazanacaklar.
Ağda paylaşılan yöntemler ve bilgiler, elçilerin çalışma planları sayesinde, daha geniş alanlara yayılıp başka gençlere ulaşacaktır.

Elçiler ayrıca liderlik yönlerini ve kişisel gelişimlerini daha iyi anlayabilmelerine olanak sağlayacak şekilde, bireysel liderlik yetenekleri ve deneyimleri üzerine düşünme fırsatı elde edecekler.

Küresel Gençlik Ağı Elçisi Olmak Ne Demektir?

6-13 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşecek olan 1.toplantıya ve Eylül 2016’da farklı bir ülkede düzenlenecek olan 2.toplantıya katılmak (Bir katılımcının 2.toplantıya davet edilmesi, 1.toplantıda hazırladığı çalışma planını 2.toplantıya kadar uygulaması koşuluna bağlıdır.)
Bireysel çalışma planı oluşturarak, iki toplantı arasında Türkiye’de tamamlayıcı çalışmalar ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirmek, (Bireysel çalışma planını, 1.toplantıda kolaylaştırıcıların desteğiyle oluşturacaksınız.)
Kendi ülkenizdeki proje lideri ile en az iki takip toplantısı yapmak,
Mart ve Eylül toplantıları arasında, online platformdaki tartışmalara ve çalışmalara katılmak
Elçilerin sorumlulukları, hangi ülkede olacağı henüz kesinleşmeyen Eylül 2016’daki toplantı sonrası tamamlanacak. Bireysel çalışma planını uyguladığını gösterme şartıyla, tüm elçiler, 2.toplantıya davet edilecek.
Katılımcılar ve Masraflar

Küresel Gençlik Ağı, GALE program partneri 8 ülkenin her birinde 2’şer katılımcı olmak üzere toplam 16 katılımcıdan oluşacaktır. Yani, Kenya, Lübnan, Burma, Türkiye, Zimbabwe, Belarus, Mısır ve İsveç’ten 2’şer katılımcı olacaktır. GALE Programı, İsveç Gençlik Konseyi (LSU) tarafından desteklenen bir küresel partnerlik programıdır. Katılımcıların hem Türkiye’deki 1.toplantı, hem farklı bir ülkede gerçekleşecek 2.toplantı için tüm masrafları (konaklama, yol, yemek, vize, pasaport) GALE programı tarafından karşılanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Katılımcıların şu şartları karşılaması gerekiyor:

Gençlik Örgütleri Forumu (GOfor) üyesi bir gençlik örgütünde aktif olarak faaliyet göstermek (GOfor üyesi kuruluşların listesi şurada. GOfor üyesi olmayan kuruluşların üye/gönüllülerinden gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
Yazılı ve sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilmek
En az haftada bir kez internete erişiminizin olması (Mart 2016’daki 1.toplantı ile Eylül 2016’daki 2.toplantı arasında diğer ülkelerden gelecek elçilerle ortak çalışma yürütüleceği için, diğer elçilerle internet üzerinden iletişim sağlamanız gerekecek.)

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru dosyası, aşağıdaki tüm soruların yanıtlarını içerecek şekilde, İngilizce olarak TEK BİR word dokümanı şeklinde hazırlanmalı ve proje lideri Şebnem Keniş’e email yoluyla gönderilmelidir: sebnem.kenis@tog.org.tr Son başvuru tarihi: 25 Kasım 2015.

İletişim bilgileri: Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, gençlik örgütünün/kuruluşunun ismi, ülke, email adresi, cep telefonu.
Örgütün arka planı ve katılımcının bu örgüt içindeki sorumluluklarına ilişkin kısa özet (En fazla yarım sayfa, 250 kelime)

Niyet mektubu: neden elçi olmak istediğinizi açıklayın ve Eylül 2016’daki 2.toplantıya kadarki süreçte uzun dönemli olarak aktif olup olamayacağınızı açıklayın [Mart 2016’daki 1.toplantı ile Eylül 2016’daki 2.toplantı arasında diğer ülkelerden gelecek elçilerle ortak çalışmalar yürütmeniz gerekecektir.] (En fazla yarım sayfa, 250 kelime)
Örnek vaka: Savunuculuk alanında bilgi birikiminizin ve deneyiminizin ne olduğunu kısaca özetleyin. Mümkünse, parçası olduğunuz ve deneyim kazandığınız bir savunuculuk projesi ya da kampanyasından bir örnek vaka anlatınız. Bu örnek vakanın, illa ki başarılı sonuçlanmış bir savunuculuk süreci ile ilgili olması gerekmiyor, yanlış ilerlemiş bir süreç ile ilgili de deneyiminizi ve çıkardığınız dersleri paylaşabilirsiniz. Örnek vaka bölümü, kendi deneyiminiz ya da kendi bağlamızda gözlemlediğiniz bir örnek üzerinden ne tür savunuculuk yöntemleri kullandığınızı ve somut/uygulanabilir tavsiyeleri içermeli. Ayrıca, eğer daha çok bilgi sahibi olmak istediğiniz spesifik bir konu varsa, bunu da belirtin. Bu kısım, başvuruda oldukça önemli. Toplantı programı oluşturulurken, bu bilgi dikkate alınacak. (En fazla bir sayfa, 650 kelime)

Referans: Örgütünüzdeki yetkili bir kişiden sizin örgütün aktif bir üyesi/gönüllüsü olduğunuzu anlatan bir referans mektubu. Referansı yazan kişinin, tercihen yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, sekretarya gibi bir pozisyonda olması tavsiye ediliyor.

Yukarıdaki tüm soruların yanıtlarını tek bir word dosyası içinde sıralayarak sebnem.kenis@tog.org.tradresine gönderiniz. Başvuruyu göndermeden önce gerekli tüm bilgileri ve yanıtları dosyaya dahil ettiğinizden emin olunuz, aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi: 25 Kasım 2015. Her hangi bir sorunuz için, proje lideri Şebnem Keniş’e sebnem.kenis@tog.org.tr ya da LSU’dan Karin Caspani’ye karin.caspani@lsu.se ulaşabilirsiniz.

Kaynak: www.tog.org.tr

İçerik ÖğrenciKariyeri Ekibinden Enes Tezcan tarafından yazılmıştır.

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.