Öğrenci Kariyeri Banner

Kitleleri Ayağa Kaldırabiliyor Musunuz?

Kitleleri Ayağa Kaldırabiliyor Musunuz?
Etkili konuşma yapabilmek, şimdilerde hakkında pek çok araştırmalar yapılıp yazılar yazılan bir konu.

Kelimelerin havada asılı kalıp gerekli yerlere iletilmediği düşünüldüğünde konuşmacılar dinleyicinin ilgisini kaybetmeden sözcüklerini dinleyiciye ulaştırma noktasındaki hazırlıklarına ağırlık vermekte.

Bu noktada etkili yazıyorum öyleyse iyi konuşurum düşüncesi  ve olayın doğuştan geldiğine inanılması bizi hataya düşürür.

İyi bir yazar olup aynı zamanda yazarlığının kişiye etkili konuşmayı kazandıracağını düşünmek yanlıştır.  İyi yazabiliyor olmak çoğu zaman etkili konuşmanın karşısında yer alan bir niteliktir. Yazmanın aksine konuşmak anlıktır ve o an dinleyiciyi konuşmanın etkisinde tutmak oldukça güç bir durum haline gelebilir. Bunun yanında etkili konuşma doğuştan gelen bir yeti değil, sonradan deneme yanılma yoluyla kazanılan bir süreçtir.

Peki konuşma nedir?

Topluluk Karsisinda Konusma

 

 

Sözlü iletişim şekli olan konuşmanın temel aracı da sözcüklerdir. Görsel ve işitsel simgelerle oluşturulur.

İlgi ve dikkat dağılınca iletişim de durur. İletişimin devamlılığı için devreye etkili konuşma girer.

Etkili bir konuşma nasıl olmalıdır?

-Etkili bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır, belirli bir amaca yönelir.

Konuşmacı farklı görüşte birçok insanı bir amaçta birleştirmeye çalışmak için oradadır. Hitap edilen kitleyi ayaklandırmadan, duygularını sömürmeden konuşmasını ilerletebilmelidir.

-Hedef kitlesi

Ben Johnson - Bir konuşmaya hazırlanırken, zihninizde katılacak dinleyicilerin bir imajını geliştirmelisiniz.

IS-071215-hedef-kitle-680_790x445

Konuşmacı her şeyden önce kime hitap ettiğinin farkında olmalıdır. Dinleyicinin eğitim seviyesi , cinsiyeti, yaş grubu, hiyerarşik durumu -ast üst konumu- gibi etkenler konuşmaya yön verir ve hazırlık aşamasındaki çalışmalara açıklık getirir. Hedef kitlesinin farkında bir konuşmacı konuşması esnasında nelere dikkat çekeceğini iyi bilir ve bu şekilde ilerler.

-Dili etkin kullanabilmek

hedefkitle-pazarlama-crm_790x445

Konuşmacı her şeyden önce kendi dilini, dilin gramer kurallarını ve mantığını bilmelidir. Bu durum konuşmada duraksamaları engeller ve dinleyici kitlesini konuşmacıya çeker.

-Kendinden emin bir duruş sergilemek

images (1)_790x445

Konuşacağı konu hakkında önceden bilgi sahibi olan konuşmacı sesini etkili ve ikna edici bir şekilde kullanıp etrafına “Ben buradayım!” diyebilmeli. Kendi beden dilinin farkında olup dinleyicinin beden dilini iyi bir şekilde okumalı ve konuşmaya bu şekilde yön vermelidir.  Konuşmacının özgüvenli duruşu anlattığı konunun ciddiyetini ön plana çıkartır.

-Gürültü seslere dikkat eder

Zaman kazanmak için aralara sıkıştırılan gürültü sesleri (ııı, hııı, hıım vb.) dinleyiciyi konuşmadan uzaklaştırır. Aynı zamanda günlük konuşma dilindeki ifadeler asalak kelime denilen şey, yani, işte vb. birçok kelime konuşmadan uzak tutulmalıdır. Akıcılığı kaybettiren bu ifadeler konuşmacının da kendinden emin tavrını zedeler.

-Hazırlık yapar

John Eisenson - İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için konusuna hakim olması gerekir.

preparing-pension-members-for-annuities-600x4501_790x445

İyi bir konuşmacı konuşmasından önce hazırlık yaparak stratejik davranır. Dinleyicinin ilgisini çekebilecek sorular yöneltip dikkatleri üstüne toplar. Bu şekilde konuşmaya her zaman 1-0 önde başlar ve dinleyicinin merakını ayakta tutmuş olur.

Son olarak topluluğa konuşuluyorsa; dış görünüşümüze önem vermeli, el  ve yüz hareketleriyle konuşmamızı desteklemeliyiz. Göz temasından kaçınmamalı, dinleyicilerle göz göze gelinmelidir.

Bu maddelerin hepsi  birbiriyle ilişkilidir. Biri olmazsa diğerinde aksamalar meydana gelir.

Kitleleri ayağa kaldırmak iki dudağınızın arasında!

boy-speech-letters1_790x445

 

 

 

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.