Öğrenci Kariyeri Banner

İnovasyon İçin Ne Yapmalıyız?

İnovasyon İçin Ne Yapmalıyız?
İnovasyon, yenilikçilik, yenilenmiş olan anlamına gelmektedir. Her gün birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılan ve bizlerin de yakından tanıdık olduğu bu kavram iş hayatında çıkan sorunlara çözüm bulma yoludur.Yenilikçilik, büyüme ve gelişmeyi sağlamaktır. Bir ürünü veyahut sorunu sıradanlıktan kurtararak alışılmışın dışında bir hale getirerek ticari anlamda ilerlenebilir hale getirmektedir. Yenilikçilik, bir icat veya buluş anlamına gelmez. İcat veya buluş bir yenilik olsa da yenilikçilik tam ifadeyle elde bulunan bir ürünü ileriye taşımak, geliştirmektir.
Bir girişimde bulunurken inovasyonun önünü açmak için bazı yollar izlenmelidir.Bu yollar hem kişisel hem de genel iş düzeyinde olmak üzere 2 nitelik taşır.

1-Kişisel Nitelikte İnovasyon İçin Yapılması Gerekenler:
-Yeniliğe Açık Olmak

İlgili resim

Kişisel anlamda yeniliğe açık olmalıyız ki inovasyon için yeni fikirlere ve gelişimleri pratikte uygulayabilelim. Yenilikler hayatımızın her döneminde karşımıza çıkıyor ve hala da çıkmaktadır. Yenilikleri göz önünde bulundurarak çağın şartlarına ayak uydurarak yeni fikirlere yol açmalıyız. Yeniliğe açık olmak, insan yaşamını kolaylaştırarak bizlerde de yeni fikirlerin oluşumunu destekler.Yenilikler, hayatın monotonluktan kurtulmasını ve değişimi beraberinde getirir.Bu durumun da düşünme yeteneğini ve zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Yeniliklere açık olmak, farklı bakış açılarını görebilmektir.
-Yeni Fikirler Üretmek

innovation ile ilgili görsel sonucu
Yeni fikirler üretmek, hayatımızın her alanında gerekli olan her an kullanmamız gereken bir yöntemdir.İnsanlığa has ve nimet niteliğinde olan akıl, düşünme becerisi ve bunları aktarmak için konuşma yeteneğimiz varken yeni fikirler üretmek zor değil. Yeni fikirler demek, gelişmek demektir; çünkü yeni bir fikir olmadan yenilik yapılamaz, yenilik olmazsa gelişim ve ilerleme de olmayacaktır. İnsanlık çerçevesinde tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda bir fikir binbir fikir ışığı olmuş ve insanlar birçok şeyi öğrenerek geliştirerek ilerleme kaydetmiştir. Yeni bir fikir üretmek demek binbir fikrin yolunu açmak demektir.

-Gözlem Yapmak

arge ile ilgili görsel sonucu
Gözlem, bir insana olanı ve oluşması gereken yeniliklerin görülmesini sağlar.Bu nedenle gözlem, önemli bir detaydır. Gözlem yoluyla yeni fikirler oluşturabilir ya da oluşturulan fikirleri sağlam temellere oturtabiliriz.Bu da bir fikri oluşturma, geliştirme, ortaya atma ve sonrasında da sağlamlaştırmasına kadar inovasyonun her aşamasında gereken bir yöntemdir.
İnovasyon, tek kişinin gözlemlemesine değil bir konuda birçok kişinin gözlemine ihtiyaç duyar; çünkü inovasyon birden fazla bakış açısı ister. Her insan farklı bir hayata ve farklı koşullara sahiptir. Dolayısıyla her bireyin gözlemi farklı bir bakış açısı katacağından inovasyonun nasıl olması ve yapılması gerektiğine daha sağlam bir kaynak oluşturur.

-Sorgulayıcı Olmak

arge ile ilgili görsel sonucu
Yeni fikirler üretmek ve yenilik için sorgulayıcı olmak gerekmektedir. Buna bir örnek üzerinden bakmak gerekirse, inovatif bir fikir üretmeniz için önce oluşturulan üründe nerede eksik veya nasıl geliştirilebilir olduğuna dair bir sorgulama aşamasına girmeniz gerekir ya da inovasyona başvurarak ürünü oluşturdunuz deneme aşamasında da bir sorgulama süreci sizi bekliyor olur. Bu nedenle inovasyon sorgulayıcılık gerektiren bir süreçtir.

-Araştırmacı ve Sabırlı Olmak

arge ile ilgili görsel sonucu
İnovasyon, araştırmalarla ve belli aşamalarla ortaya çıkan sonuca kadar olan süreçtir. Araştırma olmadan bir fikir olmaz dolayısıyla inovasyon yapılamaz. Kesin ve doğru bir sonuç elde edilemez. Araştırmacı bir kişilik yapısındaysanız, inovasyona da açıksınız demektir; çünkü araştırmak sabır ister.Her probleme anında çözüm nasıl bulunamıyorsa bir fikir oluşturmakla da anında yenilik ortaya çıkmıyor. Sabırlı olmak ise inovasyonun anahtarıdır. İnovasyon temelde planlı ve sağlam yenilik fikirleriyle ve çözüm yollarıyla zamanın iyi yönetimi sonucu ortaya çıkar.

2-Genel İş Niteliğinde Yapılması Gerekenler:

-Ticaretleştirme

arge ile ilgili görsel sonucu
İnovasyon, ticaret anlamında gerekli olan ve pazarlamanın ilerlemesi alım satımın artması için başvurulan bir yoldur. Firmanın geleceği ve uzun vadede gündemde kalabilmesi için bir ürünü ticaretleştirmesi gerekir. Peki pazara sunulmuş bir ürün nasıl tekrar gözler önüne çıkarılabilir? Tabiki burada inovasyon devreye girerek firmanın ürünü tekrar ticaretleştirmesiyle mümkün olduğu görülür. Örneğin; büyük bir çoğunluğun kullandığı sosyal medya hesaplarına bir bakalım. Aynı özellikler insanları bir süre sonra sıkabilir ve başka sosyal medya hesaplarına, sitelere ilgisini kaydırabilir. Bir süre sonra sıkıldığı hesaplara bakmaz hale gelir hatta hesabı silebilir. Bu durumda yöneticiler harekete geçerek yeni fikirler üretip siteye yeni özellikler kazandırma yoluna giderler. Bir anlamda inovasyona başvururlar. Böylece tekrar ilgi gören bir site halini alabilirler.

-AR-GE

arge ile ilgili görsel sonucu
İnovasyon için en gerekli faaliyetlerden biri olarak karşımıza çıkarak hemen hemen her firmanın araştırma-geliştirme bölümü olduğunu görürüz. Öne çıkarılan mal ilk burada uygulanabilir, denenebilir hale gelir. Burada çalışanlar ise araştırmacı, girişimci olmalıdır. Aksi takdirde araştırma-geliştirmede ortaya çıkan sonuç pek parlak olmayabilir. Bu konuda önem taşıyan araştırma-geliştirme bölümü inovasyon çeşitlerinin hepsini kapsar niteliktedir. Gerek teknolojik gerek organizasyonel gerek pazarlama inovasyonu için araştırma-geliştirmeye ihtiyaç duyar.
-Strateji ve Risk

strateji ile ilgili görsel sonucu
İnovasyon yolunda belirlenen fikre dayalı strateji geliştirilmelidir ki o fikir uygulanmasından ortaya çıkan sonuçlara kadar değer bir fikir haline gelsin. Strateji uygulamasının bir sebebi de aslında rekabet gücüdür. İş hayatında rekabet olmazsa olmaz bir etkendir. Bu bazen gözleri karartıp risk almayı gerektirir. Riskli bir iş içinse doğru stratejilerle inovasyon yapılmalıdır. Çünkü yanlış bir strateji risk gerektiren bir işte özellikle firmayı çıkmaza sokabilir veya firmayı iflasa sürükleyerek hem yöneticiyi hem çalışanları zor duruma götürebilir.

-İnovatif Yönetim

innovation ile ilgili görsel sonucu
İnovasyonda yönetim , inovasyona yönelik tüm çalışmaların aşamalarını oluşturur. Bu nedenle iyi veya kötü bir sonuç inovatif bir yönetime de bağlı olarak gelişir. Yönetici herhangi bir aşamayı onaylamadığında veya tam tersi olarak onayladığında yenilikçi çalışmaların gidişatını da değiştirmiş olur. Dolayısıyla yöneticinin de inovatif olması gerekmektedir. Gerekli strateji ve riskleri belirlemesi gelişme, sonuç aşamalarını düşünerek hareket etmesi gerekmektedir.

-Özgün Nitelik

innovation ile ilgili görsel sonucu
Her yapılan inovasyonun ve girişimlerin kendine özgü bir yanı olmalıdır. Ortaya konan yenilikçi fikrin de bir o kadar özgün olması gerekmektedir.Bu talep artışında önemli rol oynamaktadır. İnsanlar ilgi çekici ve sıradışı özelliklere yönelirler. İnsanların psikolojik olarak içinde '' merak'' içgüdüsü yatar. Bu da sıradışı olan şeylere istemsizde olsa yönelmeye neden olur. Ayrıyeten insanlar doyumsuz bir yanları vardır. Bir şeyi istediklerinde hep daha fazlasında gözleri olur. Bir inovasyon nedeni de budur aslında. Daha fazla özelliği olan ya da yeni özellikler katarsak bir işe insanların talepleri de artacağından bu yola başvururlar. Bu özelliklerinde özgün ve birbirlerinden farklı olması gerekir ki insanların dikkatini çeksin. Örneğin; yeni bir teknolojik alet alacağımızda özellikleri hangisi farklı ve fazlaysa onu tercih ederiz. Bir üst modeli çıktığında koşa koşa gider onu almaya çalışırız. Farklı ve özgün değişiklik yapıldığını düşündüren inovasyon insanları buna kanıksatmıştır. Bu nedenlerle de özgün nitelik, inovasyonda önemli rol oynar.

Kısacası; inovasyon hayatımız için gerekli bir durum haline gelmiştir. Her alanda kendimizde bile yeniliğe ihtiyaç duyuyoruz. İnsanların yaşamsal koşullarını iyi bir hale getirerek aslında sağlık anlamında da inovasyon gerekir. Aksi durumda insan hayatı monotonlaşır ve bu insanı önce psikolojik sonra fiziksel olarak yıpratır. Günümüze baktığımızda teknoloji bu denli ilerlemiş ve insan hayatını kolaylaştıran birçok yöntem geliştiriliyorken inovasyon kaçınılmazdır. Sonuçta inovasyon da canlılar için geliştirilmiştir. Yeniliğe her zaman açık olmalıyız. Nasıl düşünce , davranış ve duygularımız değişkenlik gösteriyorsa iş hayatında da yenilikler ve değişiklikler gerekir.

Özel İçerik: Pınar Altunordu

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.