Öğrenci Kariyeri Banner

Girişimci Liderlik

Girişimci Liderlik
Yıllar boyu, bir sonraki lider kuşağının şekillendirilmesi amacıyla onların eğitimi ve gelişimi konularında var olan modellerin nasıl değiştirilmesi gerektiğini araştırdık. Ancak gereksinimimiz olan yalnızca lider yetiştirme konusundaki yaklaşımımızı değiştirmek değil, bunun yanında liderliği yeni bir biçimde tanımlamak. Bugün, işe farklı bir dünya görüşüne dayalı farklı bir düşünceyle yaklaşan daha fazla sayıda girişimci liderlere gereksinimimiz var.

Girişimci liderler kendilerini de, içinde çalıştıkları ortamları da iyi tanırlar ve işletmeleri, paydaşlar ve toplum için değer yaratan fırsatlardan yararlanır, yeni fırsatlar oluştururlar. Onları motive eden, sosyal, çevresel ve ekonomik fırsatlar yaratma arzularıdır. Kaynak yetersizliği ya da belirsizliğin fazla oluşu onların cesaretini kırmaz. Bu gibi durumlarla hemen harekete geçerek ve eski sorunlara yeni çözüm yolları arayarak mücadele ederler. Girişimci liderler kuşkuculuğa kapılarak ya da herhangibir şey yapmayarak sorunların esiri olmayı reddederler. İçlerine dönüp düşünerek, analiz yaparak, yaratıcı düşünce ve hareketle başkalarını, çözümü olanaksız görünen sorunlarla mücadele etme yolunda esinler ve yönlendirirler.

leader ile ilgili görsel sonucu

Girişimci liderlik, girişimcilikle eş anlamlı bir kavram değildir. Yeni bir liderlik modelidir. Girişimciler ve girişimcilik disiplini sıklıkla yeni iş yaratılmasına odaklıdır. Girişimci liderler ise yerleşik işletmelerde çalışarak yeni ürünler, yeni süreçler ve genişleme fırsatları oluştururlar, sosyal kuruluşlarda çalışır ve başkalarının ihmal ettikleri toplumsal sorunlara el atarlar, sosyal ve politik hareketlere katılım sağlarlar, sivil toplum kuruluşlarında ve hükümetlerde var olan hizmetleri ve politikaları değiştirirler.

Başlarında bulundukları kuruluşları ve dünyayı iyileştirmek amacıyla farklı düşünme ve farklı hareket etme becerileri girişimci liderleri bir araya getirir.

leader ile ilgili görsel sonucu


Girişimci liderlere yol gösteren, birbiriyle iç içe geçmiş üç ilke vardır: 

1.Bilişsel anlamda çift ellilik.

Girişimci liderler kararlarını verirken hem öngörü mantığını hem de yaratma mantığını kullanırlar. Amaçların ve kültürün geçmişi yansıttığı durumlarda girişimci liderler, bundan sonra ne yapılacağını öngörmekte analitik modelleri uygulayabilirler. Geleceğin geçmişle benzerliğinin az olduğu ve bilinmediği durumlarda ise deneyerek ve yaparak geleceği kendileri yaratırlar.

Be creative leader ile ilgili görsel sonucu

2. Sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk ve sürdürülebilirlikle yönlenen bir dünya görüşü.

Girişimci liderler sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratılması sürecinde ve bu sürecin doğasında var olan gerginlik ve potansiyel sinerjilerle ilgilenirler.

leader ile ilgili görsel sonucu

3. Kişisel ve sosyal farkındalık.

Kendi amaç duygularını ve kimliklerini, çevrelerindeki ortamın onları nasıl etkilediğini doğru ve algılarına dayanarak anlayan girişimci liderler, belirsizliklerle dolu ve ne olacağının bilinemediği koşullarda daha etkili kararlar verirler.

leader ile ilgili görsel sonucu

Girişimci liderlerin, bu üç ilke arasında kaçınılmaz olarak varolan bağlantılardan yararlanarak diğer liderlerden ayrıldıklarını düşünüyoruz. Girişimci liderler bu ilkelere yeni bir hayat veriyor ve temelini bu ilişkilerden alan uygulamaya dönük bir anlam katıyorlar.

Kaynak

Kaynak 

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.