Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Liderliği Eğitimi Başlıyor

kampp

 

[ad name="HTML"]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik kamplarında görevlendirmek üzere 600 Kadın, 500 Erkek adayın katılacağı kamp liderliği eğitimi gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2015‘tir.

Kamp lideri, Bakanlığa bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen ve onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip kişilerdir. Kamp liderleri grup ve aktivite lideri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Grup Lideri: Gençlik kamplarımıza katılan gençlerin kamp içerisindeki sevk ve idarelerini yapan kampçıların kamp aktivitelerine katılımlarını sağlayan iletişimi kuvvetli ve yönlendirme yeteneğine sahip görevlilerdir.
Aktivite lideri; Gençlik kamplarında yapılan; Halkoyunları, El sanatları, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Müzik, Paintball, Okçuluk, Yüzme ( Cankurtaranlık) vb aktivitelerde yetenekli ve belge sahibi kişiler arasından görevlendirilen ve gençlere aktiviteleri yaptıran kişilerdir. Aktivite lideri olmak isteyen adaylar başvuru formunda yer alan “Sahip Olunan Sertifikalar” bölümüne ilgili belgelerinizi yükleyiniz.

Kamp liderliği hiçbir şekilde bir istihdam şekli değildir. Kamplarda görevlendirilmeleri (ağırlıklı olarak haziran ve eylül ayları arası görevlendirilmektedir) halinde, yol masrafları Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanmakta olup görev aldığı süre için Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilmiş belirli bir günlük ücret ödenmektedir.

Başvuru Şartları

a) Son başvuru tarihi 19.02.2015 itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını tamamlamamış olmak.
b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir)
c) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.

Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular için, https://www.facebook.com/GenclikKamplari Facebook adresindeki linkiden ulaşılacak başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular 11.02.2015 tarihinde başlayacak, 19.02.2015 tarihinde Saat 18:00 de sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

• Spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp başvuru formuna eklenecektir.)
• Gençlik merkezi üyesi olanlara,
• Daha önce gençlik kamplarına katılanlara
öncelik tanınacaktır.

Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır.

Eğitimin Yeri ve Tarihi

Kamp Liderliği Eğitimi
Tarih Dönemler Sayısı Yer
04-10 Mart 2015 Bayan 300 Mersin Silifke Bakanlıklar Caddesi 23 Nisan Gençlik Kampı
05-11 Mart 2015 Erkek 250 Mersin Silifke Bakanlıklar Caddesi Ekonomi Bakanlığı Tesisi
11-17 Mart 2015 Bayan 300 Mersin Silifke Bakanlıklar Caddesi 23 Nisan Gençlik Kampı
12-18 Mart 2015 Erkek 250 Mersin Silifke Bakanlıklar Caddesi Ekonomi Bakanlığı Tesisi

Eğitime hak kazananlar dönemleri;https://www.facebook.com/GenclikKamplari sayfasından ve genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

[ad name="Google Adsense"]

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.