Öğrenci Kariyeri Banner

Gelecekte Öğretmen, Öğrenci Ve Okul

Gelecekte Öğretmen, Öğrenci Ve Okul
Öğrenmek, sadece okul aracılığıyla gerçekleşmeyen bir süreçtir. Çevremizin etkisiyle de bir öğrenme süreci yaşarız.

Sanayi devriminden önce eğitim, aileye ait bir işlevdi. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte kadınlar da iş yaşamına girmiştir. Böylelikle, eğitim işlevinin büyük çoğunluğu okullara devredilmiştir. Hatta zamanla bu konuda okula daha fazla sorumluluk yüklenmiştir.

Eğitim kendi içinde çeşitlere ayrılır. Örgün eğitim, yaygın eğitim, doğal eğitim, hizmet-içi eğitim, iş başında eğitim. Ülkemizde uygulanan eğitim modeli ise sanayi düzeninin eğitim modelidir.

Günümüzde eğitim, öğretmen merkezlidir. Bilgiyi aktaran, aktif olan öğretmendir. Öğretmen sadece alanının uygulayıcısı konumunda görülür.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların gelecekteki durumlarıyla ilgili çeşitli ütopyalar mevcuttur. Bunların bazılarından bahsetmem gerekirse eğer ütopyalar şunlardır:

2435465678oıkjhf

  • Öğretmenler


Gelecekte rehberlik eden konumda olacaktır. Öğretmene düşecek olan görev, öğrencilerin ileriki hayatlarında yaşayacakları etkinlikler, deneyler, sorun çözmek için gerekli ortamı hazırlamaktır.

Artık teknoloji çağında olduğumuzdan dolayı öğretmenlerin teknolojiyi iyi takip etmeleri, değişime açık olmaları gerekmektedir.

İyi bir öğrenim için öğretmen ve aile arasında işbirliği olmalıdır. Okul ise bu işbirliğini desteklemelidir.Öğretmenin işi yardım etmek, örnek olmak, yol göstermek olacaktır. Aktif durumdan yarı pasif duruma geçecektir.

541şlkjhfjoı

  • Öğrenciler


Öğrencilerin edindikleri bilgiler, üniversite sınavında istedikleri bölümü ve şehri kazanabilecek yeterlilikte olmalıdır. Bunun dışında ilgilerini çeken, öğrenmekten bıkmayacakları bir konuda mükemmel derecede bir bilgi düzeyine ulaşabilmelidir. Mesela, derslerinin dışında kendini gitar çalmak, resim çizmek konusunda geliştirmesi.

İleride öğrenci bilginin peşinden koşan konumda olacaktır. Sürekli araştıracaktır. Bir şeyi nasıl öğrenmesi gerektiğini daha iyi bilecektir.

Öğrenci gelecekte sadece bilgisayarla istediği her şeye ulaşacaktır. Çünkü bilgisayarın bir sabrı yoktur ve kişinin emrindedir. Bir şeyi öğrenmek için sürekli deneyebilir. Eğlencelidir. Bilgisayarı kullanan öğrencilerin farklı düzeyde olmaları sorun değildir. Herkes tarafından kullanılabilir.

19thSept'2009. Shoot of Ramagya School located in sector 50 NOIDA. Photograph By Rajeev Dabral

Okul öğrencinin kendini geliştirebileceği bir yerdir. Okullar giderek bilgisayar, TV, film, video ve ses bantları kullanmaya başlayacaktır.

  1. Geleneksel bir okul, üniversiteler olmayacaktır. İnternet bütün bilgi ve becerilerini karşılayabilecektir. Evlerinden istedikleri her şeyi öğrenebileceklerdir.

  2. Eğitim sorgulanmaya başlayacak ve okul yok olacaktır.

  3. Üniversite herkese (tüm dünya öğrencilerine) açık olacaktır.

  4. Bütün eğitim kurumları Açık Öğretim Kurumlarına dönüşecektir. Uzaktan eğitim yaygınlaşacaktır. Okullar büyük kütüphanelere dönüşecektir.

  5. Öğrenciler tıpsal eğitim merkezlerine gelecek ve istedikleri bilgileri sadece bu yöntemle öğrenebileceklerdir. Aylarca uğraşmak yerine kısa zamanda her şeye ulaşacaklardır.


Ivan Illich, okulsuz bir toplum olması gerektiğini savunmuştur. Fakat günümüze kadar okulsuz bir toplum görülmemiştir. AB ülkelerinde dahi böyle bir topluma rastlanmamıştır. Illich "Okulsuz Toplum" kitabında bu iddiasını daha detaylı ele almıştır. Eğitim konusunda önemli kaynaklardan bir tanesini oluşturur.

Özgün İçerik: Meryem Yüksel

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.